Otkrivenje 9:13-21

Šesta trublja: druga strahota

Zatrubi šesti anđeo. Začujem glas iz rogova zlatnoga žrtvenika pred Bogom.

Govorio je šestom anđelu koji je imao trublju: 'Oslobodi onu četvoricu anđela svezanih na velikoj rijeci Eufratu!'

I odriješena su četiri anđela spremna za taj čas, dan, mjesec i godinu da pobiju trećinu svih ljudi na Zemlji.

Broj konjaničkih četa iznosio je dvjesto milijuna - čuo sam koliko ih ima.

U viđenju sam vidio konje i jahače na njima. Imali su na sebi oklope ognjene, plavetne i sumpornožute boje. Glave konja bile su poput lavljih, a iz usta su im sukljali oganj, dim i sumpor.

Trećina ljudi na Zemlji poginula je od tih triju pošasti - ognja, dima i sumpora što su konjima sukljali iz usta.

Snaga tih konja nije bila samo u ustima već i u repovima. Na njima su imali glave poput zmijskih, koje su udile ljudima.

Preostali ljudi, koji nisu poginuli od tih zala, ipak se nisu htjeli obratiti od zlih djela. I dalje su se klanjali zlodusima i idolima - načinjenima od zlata, srebra, mjedi, kamena ili drva - idolima koji ne vide, ne čuju i ne hodaju.

Nisu se pokajali za svoja ubojstva, ni vračanja, ni blud, ni krađe.

Read More of Otkrivenje 9

Otkrivenje 10

Anđeo i mali svitak

Ugledam zatim još jednoga jakog anđela kako silazi s neba okružen oblacima, s dugom iznad glave. Lice mu je sjalo poput Sunca, a noge poput ognjenih stupova.

U ruci je imao maleni razvijeni svitak. Desnom nogom stane na more, a lijevom na zemlju

pa poviče glasno kao da lav riče. Kad vikne, zatutnji sedam gromova.

Kad je progovorilo sedam gromova htio sam to zapisati, ali začujem glas s neba: 'Sačuvaj tajnim što je reklo sedam gromova. To ne zapisuj.'

Zatim snažni anđeo što je stajao na moru i na zemlji podigne desnu ruku prema nebu.

Zakune se u ime onoga koji živi u vijeke vjekova, koji je stvorio nebo i sve u njemu, zemlju i sve na njoj, more i sve u njemu te reče: 'Bog više neće čekati.

Kad se oglasi trublja sedmoga anđela, Božji će se tajni naum ispuniti, kao što je svojim slugama navijestio po prorocima.'

Evo glasa s neba: 'Idi i uzmi razvijen svitak od anđela koji stoji na moru i na zemlji.'

Pristupim mu zato i zamolim ga da mi dade svitak. 'Uzmi ga i pojedi

Uzmem ga iz njegove ruke i pojedem. U ustima mi je bio sladak, ali mi je zagorčio utrobu.

Zatim mi reče: 'Moraš opet prorokovati narodima, pucima i kraljevima.'

Read More of Otkrivenje 10