Salme 119:145-152

En bøn om redning fra fjenderne

Jeg beder dig inderligt om hjælp, Herre.
    Svar mig, og jeg vil adlyde dine bud.
Jeg råber til dig: „Red mig,
    så jeg kan adlyde dine bud.”
Jeg er oppe før daggry for at råbe om hjælp,
    for jeg sætter min lid til løfterne i dit ord.
Jeg ligger vågen om natten
    og mediterer over dit ord.
Jeg beder dig, Herre, hør min bøn,
    vær mig nådig og red mit liv.
Jeg gruer for, hvad mine fjender vil gøre,
    for de er ligeglade med din lov.
Jeg ved dog, at du er mig nær, Herre,
    alle dine bud er grundet på sandheden.
Jeg har for længe siden lært,
    at dit ord står urokkeligt fast.

Read More of Salme 119