Ordsprogene 11:9-18

Gudløses falske anklager bringer ødelæggelse,
    retskafne reddes ved deres visdom.
Når retskafne har fremgang, er der fest i byen,
    når onde bliver straffet, er der megen glæde.
De gudfrygtiges bønner får byen til at blomstre,
    de gudløses intriger lægger den i ruiner.
Den, der håner sin næste, er uden forstand,
    den kloge har lært at holde mund.
Den, der løber med sladder, snakker over sig,
    den trofaste kan holde på en hemmelighed.
Mangel på ledelse fører til lovløshed,
    vise rådgivere bringer redning.
Det er farligt at kautionere for en fremmed,
    den, der afslår at gøre det, undgår problemer.
En venlig kvinde vinder respekt,
    nådesløse mænd vinder kun rigdom.
Venlighed er sundt for sjælen,
    ubarmhjertighed ødelægger kroppen.
De ondes udbytte er kun blændværk,
    de retskafne får den sande belønning.

Read More of Ordsprogene 11