Exodul 22:26-27

Dacă iei haina semenului tău drept garanţie, să i-o dai înapoi înainte de apusul soarelui, căci este singura lui învelitoare, este mantaua cu care îşi înveleşte trupul. Altfel, cu ce se va culca? Dacă semenul tău strigă către Mine, Eu îl voi asculta, căci sunt milostiv.

Read More of Exodul 22