1 Cronici 24:1-19

Măsuri de organizare a cultului: împărţirea pe divizii şi perioade

Iată care au fost cetele urmaşilor lui Aaron. Fiii lui Aaron au fost: Nadab, Abihu, Elazar şi Itamar. Nadab şi Abihu au murit înaintea tatălui lor, fără să fi avut urmaşi, astfel că numai Elazar şi Itamar au slujit ca preoţi. David i-a împărţit pe urmaşii acestora, punând ca supraveghetori peste slujbele lor pe Ţadok, dintre urmaşii lui Elazar, şi pe Ahimelek, dintre urmaşii lui Itamar. Printre urmaşii lui Elazar s-au găsit mai multe căpetenii decât printre urmaşii lui Itamar, acestea fiind împărţite astfel: şaisprezece căpetenii ale familiilor urmaşilor lui Elazar şi opt căpetenii ale familiilor urmaşilor lui Itamar. I-au împărţit între ei prin tragere la sorţi, căci căpeteniile Lăcaşului şi căpeteniile lui Dumnezeu erau atât dintre urmaşii lui Elazar, cât şi dintre urmaşii lui Itamar. Scribul Şemaia, fiul lui Netanel, unul dintre leviţi, i-a scris în prezenţa regelui, a conducătorilor, a preotului Ţadok, a lui Ahimelek, fiul lui Abiatar, şi a căpeteniilor familiilor preoţilor şi leviţilor; au ales o familie dintre urmaşii lui Elazar şi una dintre urmaşii lui Itamar.

Primul sorţ a ieşit pentru Iehoiarib,

al doilea pentru Iedaia,

al treilea pentru Harim,

al patrulea pentru Seorim,

al cincilea pentru Malchia,

al şaselea pentru Miyamin,

al şaptelea pentru Hakoţ,

al optulea pentru Abia,

al nouălea pentru Iosua,

al zecelea pentru Şecania,

al unsprezecelea pentru Eliaşib,

al doisprezecelea pentru Iachim,

al treisprezecelea pentru Hupa,

al paisprezecelea pentru Ieşebab,

al cincisprezecelea pentru Bilga,

al şaisprezecelea pentru Imer,

al şaptesprezecelea pentru Hezir,

al optsprezecelea pentru Hapiţeţ,

al nouăsprezecelea pentru Petahia,

al douăzecilea pentru Ezechiel,

al douăzeci şi unulea pentru Iachin,

al douăzeci şi doilea pentru Gamul,

al douăzeci şi treilea pentru Delaia

şi al douăzeci şi patrulea pentru Maazia.

Aceasta a fost ordinea în care aveau să facă slujba când intrau în Casa Domnului, potrivit hotărârilor date cu privire la ei prin Aaron, strămoşul lor, aşa cum i-a poruncit Domnul, Dumnezeul lui Israel.

Read More of 1 Cronici 24