Apokalipsa 2 – SZ-PL & CARSA

Słowo Życia

Apokalipsa 2:1-29

Do kościoła w Efezie

1Aniołowi kościoła w Efezie napisz tak:

Oto słowa Tego, który trzyma w prawej dłoni siedem gwiazd i chodzi wśród siedmiu złotych świeczników.

2Znam twoje czyny, twoją ciężką pracę oraz twoją wytrwałość. Wiem, że nie możesz znieść złych ludzi i że sprawdziłeś tych, którzy podają się za apostołów, i udowodniłeś, że nimi nie są. 3Zniosłeś cierpienia, które spotkały cię z mojego powodu, i nie poddałeś się. 4Mam ci jednak za złe to, że twoja miłość nie jest już tak wielka, jak na początku. 5Przypomnij więc sobie, jak było dawniej! Opamiętaj się i postępuj tak, jak na początku! Jeśli tego nie uczynisz, przyjdę i usunę twój świecznik z miejsca, w którym stoi. 6Podoba mi się jednak to, że nienawidzisz złego postępowania nikolaitów, bowiem Ja również go nienawidzę. 7Kto ma uszy do słuchania, niech uważnie słucha tego, co Duch mówi do kościołów! Zwycięzcy dam prawo spożywania owoców z drzewa życia, które znajduje się w raju Boga.

Do kościoła w Smyrnie

8Aniołowi kościoła w Smyrnie napisz tak:

Oto słowa Tego, który jest Pierwszy i Ostatni, który umarł, ale ożył.

9Wiem, że cierpisz i że jesteś biedny. Tak naprawdę jednak jesteś bogaty! Znam pomówienia twoich przeciwników, którzy podają się za pobożnych Żydów, ale wcale nimi nie są, należą bowiem do szatana. 10Nie bój się prześladowań! Szatan zamierza wtrącić niektórych z was do więzienia. Będzie to próba waszej wiary, przez dziesięć dni będziecie bowiem prześladowani. Ty jednak bądź wierny aż do śmierci—a dam ci wieniec życia! 11Kto ma uszy do słuchania, niech uważnie słucha tego, co Duch mówi do kościołów! Zwycięzca nie zazna już śmierci po raz drugi.

Do kościoła w Pergamonie

12Aniołowi kościoła w Pergamonie napisz tak:

Oto słowa Tego, który ma ostry, obosieczny miecz.

13Wiem, że mieszkasz w mieście, w którym znajduje się tron szatana. A mimo to jesteś Mi wierny i nie wyrzekłeś się Mnie nawet wtedy, gdy w tej siedzibie szatana zamordowano mojego wiernego sługę, Antypasa. 14Mam ci jednak za złe to, że tolerujesz w kościele ludzi postępujących podobnie jak Baalam, który doradzał królowi Balakowi, jak zniszczyć naród izraelski, doprowadzając go do rozwiązłości seksualnej i zachęcając do udziału w ucztach na cześć bożków. 15Znajdują się bowiem wśród was tacy, którzy trzymają się złej nauki nikolaitów. 16Opamiętaj się! Jeśli tego nie uczynisz, to wkrótce przyjdę i sam będę z nimi walczył, a moje słowa będą ostre jak miecz.

17Kto ma uszy do słuchania, niech uważnie słucha tego, co Duch mówi do kościołów! Zwycięzcy dam ukrytą mannę i biały kamyk, na którym będzie wyryte jego nowe imię, znane tylko temu, kto je otrzyma.

Do kościoła w Tiatyrze

18Aniołowi kościoła w Tiatyrze napisz tak:

Oto słowa Syna Bożego, którego spojrzenie jest przenikające jak płomień ognia, a stopy podobne do lśniącego mosiądzu.

19Znam twoje czyny, twoją miłość, wiarę, służbę i wytrwałość. Wiem, że teraz postępujesz lepiej niż kiedyś. 20Mam ci jednak za złe to, że pozwalasz na to, aby Jezabel nauczała w kościele. Podaje się ona bowiem za prorokinię, ale zwodzi tych, którzy Mi służą, ucząc ich rozwiązłości seksualnej i zachęcając do udziału w ucztach na cześć bożków. 21Dałem jej czas na to, aby się opamiętała. Ona jednak nie chce porzucić swojej rozwiązłości. 22Dlatego ześlę na nią chorobę. Jeśli zaś ci, którzy z nią grzeszyli, również nie zmienią swojego postępowania, to także doświadczą ogromnych cierpień. 23Na jej zwolenników ześlę natomiast śmierć i wszystkie kościoły zobaczą, że naprawdę znam ludzkie serca oraz umysły i że każdemu wyznaczam zapłatę, na jaką zasłużył. 24Na was zaś, pozostałych wierzących w Tiatyrze, którzy nie przyjęliście tej fałszywej nauki, i nie poznaliście tego, co nazywają „głębią szatana”, nie nakładam żadnych dodatkowych obowiązków. 25Do czasu mojego powrotu trzymajcie się tylko tego, czego się ode Mnie nauczyliście.

26-28Zwycięzcy i temu, kto do końca będzie posłuszny mojej nauce, dam tę samą władzę nad narodami, którą Ja otrzymałem od mojego Ojca. Będzie on potężnym przywódcą i pod jego rządami narody będą jak skruszony gliniany garnek. Dam mu też Gwiazdę Poranną. 29Kto ma uszy do słuchania, niech uważnie słucha tego, co Duch mówi do kościołów!

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Откровение 2:1-29

Общине верующих в Эфесе

1– Напиши вестнику общины верующих в Эфесе:

«Так говорит Держащий в правой руке семь звёзд и Ходящий среди семи золотых светильников:

2Я знаю твои дела, твой труд и твою стойкость. Я знаю, что ты не можешь мириться со злыми людьми; ты проверил тех, кто выдаёт себя за посланников аль-Масиха, и нашёл, что они лжецы. 3Я знаю, что ты стоек, что ради Меня перенёс трудности и не изнемог.

4Но у Меня есть нечто против тебя: ты оставил свою первую любовь. 5Вспомни высоту, с которой ты упал! Раскайся и твори дела, которые ты делал прежде. Если ты не раскаешься, то Я приду к тебе и уберу твой светильник с его места. 6Однако ты правильно делаешь, что ненавидишь дела николаитов2:6 Николаиты – группа лжеучителей, которые, вероятно, считали приемлемыми приношение жертв идолам и сексуальную вседозволенность., которые и Я ненавижу.

7У кого есть уши, пусть услышит, что Дух говорит общинам верующих. Побеждающему Я дам право есть плоды с дерева жизни, которое растёт в раю Аллаха!»

Общине верующих в Измире

8– Далее напиши вестнику общины верующих в Измире:

«Так говорит Первый и Последний, Тот, Кто умер и вернулся к жизни:

9Я знаю твои страдания и твою бедность, впрочем, ты богат! Я знаю, как тебя чернят те, кто называет себя иудеями, но которые на самом деле не что иное, как собрание сатанинское. 10Не бойся предстоящих тебе страданий. Некоторых из вас Иблис заключит в темницу, чтобы испытать вас, и вы десять дней будете терпеть страдания. Но оставайся верным даже до смерти, и Я дам тебе венец жизни.

11У кого есть уши, пусть услышит, что Дух говорит общинам верующих. Побеждающему вторая смерть2:11 То есть огненное озеро, место вечного наказания (см. 20:14; 21:8). не грозит!»

Общине верующих в Пергаме

12– Далее напиши вестнику общины верующих в Пергаме:

«Так говорит Обладатель обоюдоострого меча2:12 См. Ис. 49:2; Евр. 4:12.:

13Я знаю, что ты живёшь там, где трон Шайтана2:13 Трон Шайтана – город Пергам был в то время центром поклонения римскому императору в провинции Азия.. Но, невзирая на это, ты верен Мне. Ты не отрёкся от веры в Меня даже в те дни, когда Мой верный свидетель Антипа был убит в твоём городе, в городе, где живёт Шайтан.

14Тем не менее Мне есть, что сказать против тебя: там у тебя есть люди, следующие учению Валаама, который научил в своё время царя Валака тому, как можно спровоцировать народ Исраила на грех, побудив их есть пищу, принесённую в жертву идолам, и жить развратной жизнью2:14 См. Чис. 25:1-2; 31:16.. 15Также у тебя есть и приверженцы учения николаитов. 16Покайся! Иначе Я скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом, выходящим из Моего рта!

17У кого есть уши, пусть услышит, что Дух говорит общинам верующих. Побеждающего Я угощу сокровенной манной!2:17 Манна (переводится как: «Что это?») – название, данное иудеями тому небесному хлебу, которым Аллах кормил их в течение 40 лет странствования в пустыне (см. Исх. 16). Я дам ему белый камень2:17 По всей вероятности, белый камень был знаком оправдания, а белый цвет, кроме того, символизировал праведность, которую мы получаем от Аллаха. Белые камни, в данном случае, также могут играть роль пригласительного или входного билета, как это часто бывало в древности во время праздничных пиров., на котором написано его новое имя, и это имя будет знать только тот, кто его получит!»

Общине верующих в Фиатире

18– Далее напиши вестнику общины верующих в Фиатире:

«Так говорит (вечный) Сын Всевышнего, глаза Которого подобны пылающему огню, и ноги Которого сверкают, как латунь:

19Я знаю твои дела, твою любовь, веру, твоё служение и терпение. Я знаю, что твои последние дела более велики, чем первые.

20Тем не менее вот что Я скажу против тебя: ты терпишь женщину по имени Иезевель2:20 См. 3 Цар. 16:31; 4 Цар. 9:22, 30. Дела и учение этой женщины были на удивление схожи с тем, что делала древняя правительница. И поэтому, скорее всего, имя Иезевель здесь носит символический характер., которая называет себя пророчицей. Она своим учением вводит в заблуждение Моих рабов и толкает их к тому, чтобы они занимались развратом и ели пищу, принесённую в жертву идолам. 21Я дал ей время покаяться, но она не хочет раскаяться в своём разврате. 22Поэтому Я брошу её на одр болезни, а тех, кто с ней занимается развратом, ввергну в великую скорбь, если не раскаются в том, что пошли её путём. 23Я поражу её последователей2:23 Букв.: «детей». смертью, и все общины верующих узнают, что Я испытываю сердца и мысли человека, и каждый из вас получит по своим делам. 24Говорю всем остальным в Фиатире, кто не следует её учению и не узнал так называемых „глубин сатанинских“: больше Я не буду обременять вас ничем, 25но будьте верны тому, что у вас есть, до тех пор, пока Я не приду.

26Побеждающему и исполняющему Мою волю до конца Я дам власть над народами2:26 Ср. 20:4., 27как Я Сам получил её от Моего Отца, и

„он будет править ими железным скипетром

и разобьёт их на куски, как глиняный горшок“2:26-27 См. Заб. 2:8-9..

28Побеждающему Я дам утреннюю звезду2:28 Существует множество толкований этого стиха, например: 1) утренняя звезда – это Сам Иса аль-Масих (см. 22:16), и только те, кто будет верен Ему до конца, увидят Его, когда Он придёт за Своими; 2) в вечности верующие в Ису будут иметь великую славу (см. Дан. 12:3); 3) утренняя звезда символизирует начало будущего правления аль-Масиха (см. Чис. 24:14-20)..

29У кого есть уши, пусть услышит, что Дух говорит общинам верующих».