Apokalipsa 3 – SZ-PL & CARSA

Słowo Życia

Apokalipsa 3:1-22

Do kościoła w Sardes

1Aniołowi kościoła w Sardes napisz tak:

To mówi Ten, który ma siedem Bożych Duchów i siedem gwiazd.

Znam twoje czyny. Nosisz imię świadczące o tym, że żyjesz, ale jesteś martwy. 2Dlatego uważaj na siebie! Zadbaj też o tych, którzy pozostali przy życiu, ale są już bliscy śmierci! Twoje czyny są w oczach Boga dalekie od doskonałości. 3Wróć więc do nauki, którą przyjąłeś na początku! Uchwyć się jej i opamiętaj się! Jeśli nie posłuchasz, zjawię się nieoczekiwanie jak złodziej i nie zorientujesz się, kiedy nadejdę!

4Masz jednak w Sardes kilku ludzi, którzy nie pobrudzili swoich szat. Będą oni chodzić razem ze Mną w białych szatach, gdyż są tego godni. 5Zwycięzcy dam białe szaty i nie usunę jego imienia z księgi życia, ale przyznam się do niego wobec Ojca i Jego aniołów. 6Kto ma uszy do słuchania, niech uważnie słucha tego, co Duch mówi do kościołów!

Do kościoła w Filadelfii

7Aniołowi kościoła w Filadelfii napisz tak:

To mówi Święty i Prawdziwy, który posiada klucz króla Dawida: jeśli otworzy drzwi, nikt nie może zamknąć; a jeśli je zamknie, nikt nie może ich otworzyć.

8Znam twoje czyny. Wiem, że nie posiadasz wielkiej mocy, a jednak trzymałeś się mojego słowa i nie zaparłeś się Mnie. Dlatego otworzyłem przed tobą drzwi, których nikt nie może zamknąć. 9Sprawię, że ci, którzy podają się za pobożnych Żydów, choć w rzeczywistości należą do szatana, przyjdą i padną u twoich stóp, i zrozumieją, że cię kocham.

10Ponieważ wytrwale trzymałeś się mojego słowa, ochronię cię w czasie próby, której poddany zostanie cały świat i wszyscy jego mieszkańcy. 11Już wkrótce powrócę! Pilnuj więc tego, co masz, aby nikt nie odebrał ci czekającego na ciebie wieńca. 12Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni mojego Boga i nikt nie będzie w stanie go z niej usunąć. Wypiszę na nim imię mojego Boga oraz nazwę Jego miasta—nowej Jerozolimy, zstępującej z nieba, od mojego Boga. Wypiszę na nim również moje nowe imię! 13Kto ma uszy do słuchania, niech uważnie słucha tego, co Duch mówi do kościołów!

Do kościoła w Laodycei

14Aniołowi kościoła w Laodycei napisz tak:

To mówi Amen, wierny i prawdziwy świadek, źródło Bożego stworzenia.

15Znam twoje czyny. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś się zdecydował! 16Skoro jednak jesteś tylko letni—ani zimny, ani gorący—wypluję cię z moich ust. 17Mówisz: „Jestem bogaty, wszystko mam i niczego mi nie brakuje”. Nie zdajesz sobie jednak sprawy z tego, że tak naprawdę jesteś godnym pożałowania nędzarzem—biednym, ślepym i nagim. 18Radzę ci więc kupić ode Mnie złoto, które zostało oczyszczone w ogniu, a wtedy naprawdę staniesz się bogaty. Kup ode Mnie również białą szatę, abyś mógł się nią okryć i byś nie musiał wstydzić się swojej nagości. Kup także maść do oczu, abyś przejrzał. 19Wszystkich, których kocham, upominam i karzę. Bądź gorliwy i opamiętaj się!

20Oto stanąłem przed drzwiami i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będziemy razem ucztować: Ja z nim, a on ze Mną. 21Zwycięzcy pozwolę zasiąść razem ze Mną na moim tronie—Ja również jako zwycięzca zasiadłem z Ojcem na Jego tronie. 22Kto ma uszy do słuchania, niech uważnie słucha tego, co Duch mówi do kościołów!

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Откровение 3:1-22

Общине верующих в Сардах

1– Вестнику общины верующих в Сардах напиши:

«Так говорит Имеющий семь духов Аллаха и семь звёзд:

Я знаю твои дела. О тебе говорят, будто ты жив, но ты мёртв. 2Пробудись! Укрепи то, что ещё остаётся и находится на грани смерти, потому что Я не вижу, чтобы дела твои были совершенными перед Богом Моим. 3Вспомни, что ты получил и что слышал, подчинись и покайся. Но если ты не пробудишься, то Я приду нежданно, как приходит вор, и ты не узнаешь, когда Я приду к тебе.

4Однако у тебя в Сардах есть немного людей, которые не запятнали своей одежды. Они будут ходить со Мной в белых одеждах, потому что они достойны этого. 5Побеждающий будет одет в белую одежду, и Я не вычеркну его имени из книги жизни3:5 Книга жизни – книга, которая будет открыта перед белым троном Аллаха на Судном дне, и тот, чьего имени не будет в этой книге, будет брошен в огненное озеро на вечные мучения (см. Лк. 10:20; Отк. 20:11-15)., но признаю его перед Моим Отцом и перед Его ангелами.

6У кого есть уши, пусть услышит, что Дух говорит общинам верующих».

Общине верующих в Филадельфии

7– Далее напиши вестнику общины верующих в Филадельфии:

«Так говорит Святой и Истинный, владеющий ключом царя Давуда3:7 Ключ царя Давуда – Иса, Которому принадлежит вечное Царство на троне Давуда (см. Ис. 9:6-7; Лк. 1:32), имеет власть впускать или не впускать людей в него.. То, что Он открывает, уже никто не сможет закрыть, и то, что Он закрывает, уже никто не сможет открыть3:7 См. Ис. 22:22..

8Я знаю твои дела. Смотри, вот Я открыл перед тобой дверь, которую никто не может закрыть3:8 Большинство толкователей считают, что тут говорится о доступе в Царство аль-Масиха, но некоторые думают, что здесь идёт речь о возможности возвещать Радостную Весть (ср. 1 Кор. 16:9; 2 Кор. 2:12).. Я знаю, что у тебя мало сил, но ты всё же держался Моего слова и не отрёкся от Моего имени. 9Тех из сатанинского собрания, кто называет себя иудеями, хотя на самом деле они вовсе не таковы, а всего лишь лжецы, Я заставлю прийти и поклониться тебе в ноги, и они узнают, что Я полюбил тебя.

10Ты послушал Меня и проявил стойкость, поэтому и Я сохраню тебя от часа испытаний, который придёт на весь мир, чтобы испытать жителей земли. 11Я приду скоро. Крепко держи то, что у тебя есть, чтобы никто не забрал твой венец. 12Побеждающего Я сделаю опорой в храме Моего Бога, и он никогда его больше не покинет. Я напишу на нём имя Моего Бога, имя города Моего Бога – нового Иерусалима, который спускается с небес от Моего Бога, – и Моё новое имя!

13У кого есть уши, пусть услышит, что Дух говорит общинам верующих».

Общине верующих в Лаодикии

14– Вестнику общины верующих в Лаодикии напиши:

«Так говорит Тот, Чьё имя Аминь, – верный и истинный Свидетель, Источник творения Аллаха:

15Я знаю твои дела. Ты ни холоден, ни горяч. О, как хотелось бы, чтобы ты был или холоден, или горяч! 16Но ты только тёпл, а не горяч и не холоден, и поэтому Я изрыгну тебя из Своего рта. 17Ты говоришь: „Я богат, я много приобрёл, и мне уже ничего не надо“. Но ты не осознаёшь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и гол. 18Я советую тебе купить у Меня золото, очищенное в огне, чтобы разбогатеть; купи и белую одежду, чтобы закрыть свою постыдную наготу; приобрети также глазную мазь и помажь свои глаза, чтобы ты мог видеть.

19Тех, кого люблю, Я обличаю и наказываю3:19 См. Мудр. 3:12.. Поэтому прояви рвение и раскайся.

20Вот Я стою у двери и стучу. Кто услышит Мой голос и откроет дверь, к тому Я войду и буду ужинать с ним, а он – со Мной. 21Побеждающему Я дам право сесть со Мной на Моём троне, как и Я Сам победил и сел с Моим Отцом на Его троне.

22У кого есть уши, пусть услышит, что Дух говорит общинам верующих».