Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 89

Psalmul 89

Un maschil[a] al ezrahitului Etan

Voi cânta mereu îndurările Domnului,
    din generaţie în generaţie voi face cunoscută credincioşia Ta cu gura mea.
Căci zic: „Îndurarea Ta are temelii veşnice
    şi în ceruri Ţi-ai întărit credincioşia!“

„Am încheiat un legământ cu alesul Meu
    şi i-am jurat robului Meu David, zicând:
«Îţi voi întări sămânţa[b] pe vecie
    şi voi statornici tronul tău de-a lungul generaţiilor!»“Sela
Cerurile laudă minunile Tale, Doamne,
    precum şi credincioşia Ta în adunarea sfinţilor.
Căci, în ceruri, cine se poate asemăna cu Domnul?
    Este cineva ca Domnul printre fiii lui Dumnezeu[c]?
Dumnezeu este înfricoşător în marea adunare a sfinţilor
    şi înspăimântător pentru cei din preajma Lui.
Doamne, Dumnezeu al Oştirilor[d], cine este ca Tine?
    Doamne, Tu eşti puternic, şi credincioşia Ta Te înconjoară!

Tu stăpâneşti semeţia mării;
    când i se ridică valurile, Tu i le linişteşti.
10 Tu ai zdrobit Rahabul[e] ca pe un stârv;
    cu braţul Tău puternic i-ai împrăştiat pe duşmanii Tăi.
11 Cerurile sunt ale Tale, aşa cum tot al Tău este şi pământul;
    Tu ai întemeiat lumea cu tot ce cuprinde ea!
12 Tu ai creat nordul şi sudul.
    Taborul şi Hermonul strigă de bucurie la auzirea Numelui Tău.
13 Braţul Tău este tare,
    mâna Ta este puternică, dreapta Ta este înălţată.

14 Dreptatea şi judecata sunt temelia tronului Tău;
    îndurarea şi credincioşia merg înaintea Ta.
15 Ferice de poporul care pricepe sunetul trâmbiţei
    şi care umblă în lumina feţei Tale,
16 care se bucură din pricina Numelui Tău în fiecare zi
    şi se laudă cu dreptatea Ta,
17 căci slava puterii lui eşti Tu
    şi prin bunăvoinţa Ta ne înalţi puterea[f].
18 Domnul este scutul nostru!
    Sfântul lui Israel este împăratul nostru!

19 Atunci ai vorbit printr-o vedenie
    şi le-ai spus credincioşilor Tăi:
„I-am dat ajutor unui viteaz,
    am ales un tânăr din popor.
20 L-am găsit pe robul Meu David
    şi l-am uns cu untdelemnul Meu cel sfânt.
21 Mâna Mea îl va sprijini;
    da, braţul Meu îl va întări.
22 Duşmanul nu-i va pretinde tribut
    şi nelegiuitul nu-l va înjosi.
23 Îi voi zdrobi pe duşmanii lui dinaintea lui
    şi-i voi lovi pe cei ce-l urăsc.
24 Credincioşia şi îndurarea Mea îl vor însoţi;
    puterea îi va fi înălţată prin Numele Meu.
25 Voi da în mâna lui marea
    şi în dreapta lui râurile.
26 El Mă va numi: «Tatăl meu,
    Dumnezeul meu, Stânca mântuirii mele!»
27 Eu îl voi face întâi născut,
    cel mai înălţat dintre regii pământului.
28 Îi voi păstra îndurarea Mea pe vecie,
    iar legământul Meu cu el va rămâne.
29 Îi voi întări sămânţa[g] pe veci
    şi voi întări tronul lui cât vor dăinui cerurile.

30 Dacă fiii lui vor părăsi Legea Mea
    şi nu vor trăi după judecăţile Mele,
31 dacă vor încălca decretele Mele
    şi nu vor păzi poruncile Mele,
32 atunci le voi pedepsi păcatul cu toiagul
    şi vinovăţiile cu lovituri.
33 Nu-mi voi îndepărta însă îndurarea de la el
    şi nu-Mi voi trăda credincioşia.
34 Nu-Mi voi încălca legământul
    şi nu voi schimba ce Mi-a ieşit de pe buze.
35 Odată ce am jurat pe sfinţenia Mea,
    nu-l voi minţi pe David!
36 Veşnică-i va fi sămânţa[h],
    iar tronul lui va ţine cât va fi soarele înaintea Mea;
37 va fi întărit pe veci precum luna,
    martorul cel credincios de pe cer.“Sela
38 Dar Tu l-ai respins, l-ai îndepărtat,
    te-ai mâniat pe unsul Tău.
39 Ai nesocotit legământul cu robul Tău,
    i-ai pângărit coroana în ţărână,
40 i-ai dărâmat toate zidurile,
    i-ai prefăcut fortificaţiile în ruine,
41 l-au jefuit toţi trecătorii
    şi a ajuns de batjocura vecinilor.
42 Ai înălţat dreapta duşmanilor lui
    şi i-ai înveselit pe toţi potrivnicii lui.
43 De asemenea, ai făcut ca tăişul sabiei lui să dea înapoi
    şi nu l-ai sprijinit în luptă.
44 I-ai pus capăt strălucirii,
    iar tronul i l-ai azvârlit la pământ.
45 I-ai scurtat zilele tinereţii sale
    şi l-ai acoperit cu ruşine.Sela
46 Doamne, până când? Vei sta ascuns pentru totdeauna?
    Până când va mai arde mânia Ta ca un foc?
47 Adu-Ţi aminte cât de scurtă este viaţa mea
    şi pentru ce deşertăciune i-ai creat pe toţi oamenii!
48 Este oare vreun om care să poată trăi şi să nu vadă moartea
    sau care să-şi scape sufletul din gheara Locuinţei Morţilor?Sela
49 Stăpâne, unde sunt îndurările Tale de la început,
    pe care, în credincioşia Ta, i le-ai promis prin jurământ lui David?
50 Stăpâne, adu-Ţi aminte de batjocura îndurată de robul Tău,
    pe care o port în piept din partea multor popoare,
51 batjocura cu care m-au ocărât duşmanii Tăi, Doamne,
    cu care au ocărât până şi paşii unsului Tău!

52 Binecuvântat să fie Domnul în veci!
    Amin! Amin!

Notas al pie

 1. Psalmii 89:1 Titlu. Vezi Ps. 32
 2. Psalmii 89:4 Termenul ebraic pentru sămânţă este un singular care se poate referi atât la un singur urmaş, cât şi la toţi urmaşii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenţionată. În traducerea de faţă a fost redat fie literal, fie cu urmaş sau urmaşi, în funcţie de contextul literal şi de cel teologic
 3. Psalmii 89:6 Vezi nota de la 29:1
 4. Psalmii 89:8 Ebr.: YHWH Elohim Ţevaot
 5. Psalmii 89:10 Monstru mitic al mării, reprezentând haosul; nume poetic pentru Egipt (vezi Is. 30:7)
 6. Psalmii 89:17 Lit.: cornul, cornul simbolizând puterea; şi în v. 24
 7. Psalmii 89:29 Vezi nota de la 89:4
 8. Psalmii 89:36 Vezi nota de la 89:4; sau: Urmaşul lui va dăinui veşnic

Nova Versão Internacional

Salmos 89

Salmo 89

Poema do ezraíta Etã.

Cantarei para sempre o amor do Senhor;
com minha boca anunciarei
    a tua fidelidade por todas as gerações.
Sei que firme está o teu amor para sempre,
e que firmaste nos céus a tua fidelidade.

Tu disseste: “Fiz aliança com o meu escolhido,
    jurei ao meu servo Davi:
Estabelecerei a tua linhagem para sempre
e firmarei o teu trono
    por todas as gerações”.Pausa

Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor,
e a tua fidelidade na assembléia dos santos.
Pois, quem nos céus
    poderá comparar-se ao Senhor?
Quem dentre os seres celestiais[a]
    assemelha-se ao Senhor?
Na assembléia dos santos Deus é temível,
mais do que todos os que o rodeiam.
Ó Senhor, Deus dos Exércitos,
quem é semelhante a ti?
És poderoso, Senhor,
envolto em tua fidelidade.

Tu dominas o revolto mar;
quando se agigantam as suas ondas,
    tu as acalmas.
10 Esmagaste e mataste o Monstro dos Mares[b];
com teu braço forte
    dispersaste os teus inimigos.
11 Os céus são teus, e tua também é a terra;
fundaste o mundo e tudo o que nele existe.
12 Tu criaste o Norte e o Sul;
o Tabor e o Hermom
    cantam de alegria pelo teu nome.
13 O teu braço é poderoso;
a tua mão é forte, exaltada é tua mão direita.

14 A retidão e a justiça são os alicerces
    do teu trono;
o amor e a fidelidade vão à tua frente.
15 Como é feliz o povo
    que aprendeu a aclamar-te, Senhor,
e que anda na luz da tua presença!
16 Sem cessar exultam no teu nome,
    e alegram-se na tua retidão,
17 pois tu és a nossa glória e a nossa força[c],
    e pelo teu favor exaltas a nossa força[d].
18 Sim, Senhor, tu és o nosso escudo[e],
    ó Santo de Israel, tu és o nosso rei.

19 Numa visão falaste um dia,
e aos teus fiéis disseste:
“Cobri de forças um guerreiro,
exaltei um homem escolhido dentre o povo.
20 Encontrei o meu servo Davi;
ungi-o com o meu óleo sagrado.
21 A minha mão o susterá,
e o meu braço o fará forte.
22 Nenhum inimigo o sujeitará a tributos;
nenhum injusto o oprimirá.
23 Esmagarei diante dele os seus adversários
e destruirei os seus inimigos.
24 A minha fidelidade e o meu amor
    o acompanharão,
e pelo meu nome aumentará o seu poder.
25 A sua mão dominará até o mar,
    sua mão direita, até os rios.
26 Ele me dirá: ‘Tu és o meu Pai,
    o meu Deus, a Rocha que me salva’.
27 Também o nomearei meu primogênito,
o mais exaltado dos reis da terra.
28 Manterei o meu amor por ele para sempre,
    e a minha aliança com ele jamais se quebrará.
29 Firmarei a sua linhagem para sempre,
    e o seu trono durará enquanto existirem céus.

30 “Se os seus filhos abandonarem a minha lei
    e não seguirem as minhas ordenanças,
31 se violarem os meus decretos
    e deixarem de obedecer aos meus mandamentos,
32 com a vara castigarei o seu pecado,
    e a sua iniqüidade com açoites;
33 mas não afastarei dele o meu amor;
    jamais desistirei da minha fidelidade.
34 Não violarei a minha aliança
    nem modificarei as promessas dos meus lábios.
35 De uma vez para sempre jurei
    pela minha santidade,
    e não mentirei a Davi,
36 que a sua linhagem permanecerá para sempre,
    e o seu trono durará como o sol;
37 será estabelecido para sempre como a lua,
    a fiel testemunha no céu”.Pausa

38 Mas tu o rejeitaste, recusaste-o
e te enfureceste com o teu ungido.
39 Revogaste a aliança com o teu servo
e desonraste a sua coroa, lançando-a ao chão.
40 Derrubaste todos os seus muros
e reduziste a ruínas as suas fortalezas.
41 Todos os que passam o saqueiam;
tornou-se objeto de zombaria
    para os seus vizinhos.
42 Tu exaltaste a mão direita dos seus adversários
e encheste de alegria todos os seus inimigos.
43 Tiraste o fio da sua espada
e não o apoiaste na batalha.
44 Deste fim ao seu esplendor
e atiraste ao chão o seu trono.
45 Encurtaste os dias da sua juventude;
com um manto de vergonha o cobriste.Pausa

46 Até quando, Senhor?
Para sempre te esconderás?
Até quando a tua ira queimará como fogo?
47 Lembra-te de como é passageira a minha vida.
Terás criado em vão todos os homens?
48 Que homem pode viver e não ver a morte,
ou livrar-se do poder da sepultura[f]?Pausa
49 Ó Senhor, onde está o teu antigo amor,
que com fidelidade juraste a Davi?
50 Lembra-te, Senhor,
    das afrontas que o teu servo tem[g] sofrido,
das zombarias que no íntimo
    tenho que suportar de todos os povos,
51 das zombarias dos teus inimigos, Senhor,
com que afrontam a cada passo o teu ungido.

52 Bendito seja o Senhor para sempre!
    Amém e amém.

Notas al pie

 1. 89.6 Ou deuses; ou ainda poderosos
 2. 89.10 Hebraico: Raabe.
 3. 89.17 Hebraico: a glória do seu poder.
 4. 89.17 Hebraico: chifre; também no versículo 24.
 5. 89.18 Ou soberano
 6. 89.48 Hebraico: Sheol. Essa palavra também pode ser traduzida por profundezas, pó ou morte.
 7. 89.50 Ou teus servos têm