Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 130

Psalmul 130

Un cântec de pelerinaj

Din adâncuri strig, Doamne!
    Stăpâne, ascultă glasul meu!
Fie urechile Tale cu luare-aminte
    la glasul cererii mele!

Dacă Tu, Stăpâne, ai păstra aducerea aminte a vinii noastre,
    cine ar putea sta în picioare?
Dar la Tine este iertarea,
    ca astfel să fii de temut.

Aştept pe Domnul.
    Sufletul meu aşteaptă
        şi nădăjduieşte în Cuvântul Lui.
Sufletul meu Îl aşteaptă pe Stăpânul
    mai mult decât aşteaptă străjerii dimineaţa,
        da, mai mult decât aşteaptă străjerii dimineaţa.
Israele, nădăjduieşte în Domnul,
    căci îndurarea este a Domnului
        şi la El găsim belşug de răscumpărare!
El îl răscumpără pe Israel
    din toate vinovăţiile sale.

New International Version - UK

Psalm 130

Psalm 130

A song of ascents.

Out of the depths I cry to you, Lord;
    Lord, hear my voice.
Let your ears be attentive
    to my cry for mercy.

If you, Lord, kept a record of sins,
    Lord, who could stand?
But with you there is forgiveness,
    so that we can, with reverence, serve you.

I wait for the Lord, my whole being waits,
    and in his word I put my hope.
I wait for the Lord
    more than watchmen wait for the morning,
    more than watchmen wait for the morning.

Israel, put your hope in the Lord,
    for with the Lord is unfailing love
    and with him is full redemption.
He himself will redeem Israel
    from all their sins.