Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 131

Psalmul 131

Un cântec de pelerinaj. Al lui David.

Doamne, inima mea nu este trufaşă,
    iar privirile mele nu sunt semeţe;
nu umblu după lucruri prea mari
    şi prea măreţe pentru mine.
Dimpotrivă, sufletul mi-e potolit şi liniştit,
    ca un copil înţărcat lângă mama lui;
        da, sufletul îmi este ca un copil înţărcat.

Israele, nădăjduieşte în Domnul,
    de acum şi până-n veci!

New International Version - UK

Psalm 131

Psalm 131

A song of ascents. Of David.

My heart is not proud, Lord,
    my eyes are not haughty;
I do not concern myself with great matters
    or things too wonderful for me.
But I have calmed and quietened myself,
    I am like a weaned child with its mother;
    like a weaned child I am content.

Israel, put your hope in the Lord
    both now and for evermore.