Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 23:1-20

Moartea și înmormântarea Sarei

1Viața Sarei a fost de o sută douăzeci și șapte de ani; aceștia au fost anii vieții Sarei. 2Ea a murit la Chiriat-Arba, adică Hebron, în țara Canaan, iar Avraam s‑a dus s‑o jelească pe Sara și s‑o plângă.

3Apoi Avraam s‑a ridicat de lângă moarta sa și le‑a vorbit fiilor lui Het, zicând:

4– Eu sunt străin și peregrin printre voi. Dați‑mi în mijlocul vostru o proprietate, ca loc de înmormântare, pentru ca să‑mi înmormântez moarta dinaintea mea.

5Fiii lui Het i‑au răspuns lui Avraam, zicându‑i:

6– Ascultă‑ne, stăpâne! Tu ești un prinț al lui Dumnezeu printre noi. Înmormântează‑ți moarta în cel mai bun dintre mormintele noastre. Niciunul dintre noi nu te va opri să‑ți înmormântezi moarta în mormântul lui.

7Avraam s‑a ridicat și s‑a plecat înaintea poporului țării, a fiilor lui Het.

8El le‑a vorbit, zicând:

– Dacă vreți să‑mi înmormântez moarta dinaintea mea, atunci ascultați‑mă și rugați‑l pentru mine pe Efron, fiul lui Țohar, 9să‑mi vândă peștera Mahpela, care este a lui și care se află la marginea ogorului său. Să mi‑o vândă la un preț întreg, ca teren pentru înmormântare printre voi.

10Efron se afla în mijlocul fiilor lui Het.

Hititul Efron i‑a răspuns lui Avraam în auzul fiilor lui Het, – a tuturor celor care veniseră la poarta cetății sale –, zicând:

11– Nu, stăpâne, ascultă‑mă! Îți dau ogorul și‑ți dau și peștera care este pe el. Ți le dau înaintea ochilor fiilor poporului meu. Înmormântează‑ți moarta.

12Atunci Avraam s‑a plecat înaintea poporului țării 13și i‑a vorbit lui Efron în auzul poporului țării, zicând:

– Dacă vrei, ascultă‑mă! Îți voi plăti prețul pentru ogor. Primește‑l din partea mea, pentru ca să‑mi înmormântez moarta acolo.

14Efron i‑a răspuns lui Avraam, zicând:

15– Stăpâne, ascultă‑mă: o bucată de pământ de patru sute de șecheli de argint15-16 Aproximativ 4,8 kg., ce este aceasta între mine și tine? Înmormântează‑ți moarta.

16Avraam l‑a ascultat pe Efron și i‑a cântărit prețul pe care acesta l‑a menționat în auzul fiilor lui Het: patru sute de șecheli de argint, potrivit cu tarifele comercianților.

17Astfel, ogorul lui Efron din Mahpela, care se afla la răsărit de Mamre (adică ogorul, peștera care se afla în el, precum și toți copacii care erau pe ogor, pe tot hotarul lui de jur‑împrejur) a trecut 18în proprietatea lui Avraam prin cumpărare înaintea ochilor fiilor lui Het, a tuturor celor care veniseră la poarta cetății sale. 19După aceea, Avraam a înmormântat‑o pe Sara, soția sa, în peștera de pe ogorul din Mahpela, care se afla la răsărit de Mamre, adică Hebron, în țara Canaan. 20Astfel, ogorul și peștera care se afla în el au trecut de la fiii lui Het în proprietatea lui Avraam, ca teren pentru înmormântare.

New International Reader's Version

Genesis 23:1-20

Sarah Dies

1Sarah lived to be 127 years old. 2She died at Kiriath Arba. Kiriath Arba is also called Hebron. It’s in the land of Canaan. Sarah’s death made Abraham very sad. He went to the place where her body was lying. There he wept over her.

3Then Abraham got up from beside his wife’s body. He said to the Hittites, 4“I’m an outsider. I’m a stranger among you. Sell me some property where I can bury those in my family who die. Then I can bury my wife.”

5The Hittites replied to Abraham, 6“Sir, listen to us. You are a mighty prince among us. Bury your wife in the best place we have to bury our dead. None of us will refuse to sell you a place to bury her.”

7Then Abraham bowed down in front of the Hittites, the people of the land. 8He said to them, “If you are willing to let me bury my wife, then listen to me. Speak to Zohar’s son Ephron for me. 9Ask him to sell me the cave of Machpelah. It belongs to him and is at the end of his field. Ask him to sell it to me for the full price. I want it as a place to bury my dead wife among you.”

10Ephron the Hittite was sitting there among his people. He replied to Abraham. All of the Hittites who had come to the gate of his city heard him. 11“No, sir,” Ephron said. “Listen to me. I will give you the field. I’ll also give you the cave that’s in the field. I will give it to you in front of my people. Bury your wife.”

12Again Abraham bowed down in front of the people of the land. 13He spoke to Ephron so they could hear him. He said, “Please listen to me. I’ll pay the price of the field. Accept it from me. Then I can bury my wife there.”

14Ephron answered Abraham, 15“Sir, listen to me. The land is worth ten pounds of silver. But what’s that between the two of us? Bury your wife.”

16Abraham agreed to Ephron’s offer. He weighed out for Ephron the price he had named. The Hittites there had heard the amount. The price was ten pounds of silver. Abraham measured it by the weights that were used by merchants.

17So Ephron sold his field to Abraham. The field was in Machpelah near Mamre. Abraham bought the field and the cave that was in it. He also bought all the trees that were inside the borders of the field. Everything was sold 18to Abraham as his property. He bought it in front of all the Hittites who had come to the gate of the city. 19Then Abraham buried his wife Sarah. He buried her in the cave in the field of Machpelah near Mamre in the land of Canaan. Mamre is at Hebron. 20So the field and the cave that was in it were sold to Abraham by the Hittites. The property became a place to bury those who died in his family.