Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 17:1-27

Semnul legământului lui Dumnezeu cu Avraam: circumcizia

1Când Avram avea nouăzeci și nouă de ani, Domnul i S‑a arătat și i‑a zis:

– Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic1 Ebr.: El‑Șadai.. Umblă înaintea Mea și fii fără pată, 2iar Eu voi încheia legământul Meu între Mine și tine și te voi înmulți foarte mult.

3Atunci Avram s‑a aruncat cu fața la pământ, iar Dumnezeu a vorbit cu el, zicând:

4– Cât despre Mine, iată care este legământul Meu cu tine: tu vei fi tatăl multor neamuri. 5Nu te vei mai numi Avram5 Ebr.: Abram, care poate însemna tată înălțat sau tata este înălțat., ci numele tău va fi Avraam5 Ebr.: Abraham, termen care sună asemănător cu expresia ebraică pentru tatăl unei mulțimi., pentru că te‑am făcut tatăl unei mulțimi de neamuri. 6Te voi face nespus de roditor: voi face să iasă multe neamuri din tine, chiar regi vor ieși din tine. 7Voi încheia un legământ între Mine și tine și sămânța7, 12, 19 Vezi nota de la 12:7. ta după tine, de‑a lungul generațiilor ei, un legământ veșnic potrivit căruia Eu voi fi Dumnezeul tău și al seminței tale după tine. 8Îți voi da, ție și seminței tale8 Vezi nota de la 12:7. după tine, țara în care locuiești acum ca străin, toată țara Canaan, ca pe o proprietate veșnică. Iar Eu voi fi Dumnezeul lor.

9Apoi Dumnezeu i‑a zis lui Avraam:

– În ce te privește pe tine, să păzești legământul Meu, tu și sămânța ta după tine de‑a lungul generațiilor ei. 10Acesta este legământul Meu pe care trebuie să‑l păziți, între Mine și tine și sămânța ta după tine: fiecare persoană de parte bărbătească dintre voi să fie circumcisă. 11Să vă circumcideți în carnea prepuțului vostru. Acesta va fi un semn al legământului Meu cu voi. 12De‑a lungul generațiilor voastre, fiecare băiat va fi circumcis când va avea opt zile, fie că este născut în casa ta, fie că l‑ai cumpărat cu argint de la vreun străin, care nu este din sămânța ta. 13Trebuie să fie circumcis atât cel născut în casa ta, cât și cel cumpărat cu argintul tău. Legământul Meu în carnea voastră va fi un legământ veșnic. 14Orice persoană de parte bărbătească necircumcisă, adică cel care nu este circumcis în carnea prepuțului său, să fie nimicit din poporul său; el a rupt legământul Meu.

15Dumnezeu i‑a zis lui Avraam:

– În ce o privește pe Sarai, soția ta, să n‑o mai numești Sarai, căci numele ei va fi Sara15 Atât Sara, cât și Sarai, înseamnă prințesă. Schimbarea numelui Sarei funcționează probabil ca un semn referitor la rolul pe care Dumnezeu i l‑a oferit în planul Său (vezi v. 16).. 16Eu o voi binecuvânta și îți voi da un fiu prin ea. O voi binecuvânta, astfel încât ea va deveni mama unor neamuri; chiar regi ai popoarelor vor ieși din ea.

17Atunci Avraam și‑a plecat fața și a râs, zicând în inima lui: „I se poate naște un fiu unui om de o sută de ani? Poate Sara, care este de nouăzeci de ani, să mai nască?“

18Apoi Avraam I‑a zis lui Dumnezeu:

– Aș vrea ca Ismael să trăiască înaintea Ta!

19Dar Dumnezeu i‑a zis:

– Cu siguranță soția ta, Sara, îți va naște un fiu căruia să‑i pui numele Isaac19 Ebr.: Ițhak, care înseamnă el râde.. Eu voi încheia legământul Meu cu el, ca pe un legământ veșnic cu el și cu sămânța19 Vezi nota de la 12:7. lui după el. 20În ceea ce‑l privește pe Ismael, te‑am auzit: iată, îl voi binecuvânta, îl voi face roditor și îl voi înmulți nespus de mult. El va fi tatăl a doisprezece prinți, iar Eu îl voi face un neam mare. 21Totuși, legământul Meu îl voi încheia cu Isaac, pe care ți‑l va naște Sara la anul, pe vremea aceasta.

22Când a terminat de vorbit cu Avraam, Dumnezeu S‑a înălțat de la el. 23Avraam i‑a luat pe fiul său Ismael, pe toți cei născuți în casa lui și pe toți cei cumpărați cu argintul său, pe toți bărbații din casa lui, și le‑a circumcis carnea prepuțului chiar în ziua aceea, așa cum îi spusese Dumnezeu. 24Avraam avea nouăzeci și nouă de ani când a fost circumcis în carnea prepuțului său. 25Iar fiul său, Ismael, avea treisprezece ani când a fost circumcis în carnea prepuțului său. 26Avraam și Ismael, fiul său, au fost circumciși chiar în ziua aceea. 27Au fost circumciși împreună cu el și toți bărbații din casa lui, atât cei născuți în casă, cât și cei cumpărați cu argint de la străini.

New International Reader's Version

Genesis 17:1-27

The Covenant of Circumcision

1When Abram was 99 years old, the Lord appeared to him. He said, “I am the Mighty God. Walk faithfully with me. Live in a way that pleases me. 2I will now act on my covenant between me and you. I will greatly increase the number of your children after you.”

3Abram fell with his face to the ground. God said to him, 4“This is my covenant with you. You will be the father of many nations. 5You will not be called Abram anymore. Your name will be Abraham, because I have made you a father of many nations. 6I will greatly increase the number of your children after you. Nations and kings will come from you. 7I will make my covenant with you last forever. It will be between me and you and your family after you for all time to come. I will be your God. And I will be the God of all your family after you. 8You are now living in Canaan as an outsider. But I will give you the whole land of Canaan. You will own it forever and so will all your family after you. And I will be their God.”

9Then God said to Abraham, “You must keep my covenant. You and your family after you must keep it for all time to come. 10Here is my covenant that you and your family after you must keep. You and every male among you must be circumcised. 11That will be the sign of the covenant between me and you. 12It must be done for all time to come. Every male among you who is eight days old must be circumcised. That includes those who are born into your own family or outside it. It also includes those bought with money from a stranger. 13So any male born into your family or bought with your money must be circumcised. My covenant will last forever. Your body will have the mark of my covenant on it. 14Any male who has not been circumcised will be separated from his people. He has broken my covenant.”

15God also said to Abraham, “Do not continue to call your wife by the name Sarai. Her name will be Sarah. 16I will give her my blessing. You can be sure that I will give you a son by her. I will bless her so that she will be the mother of nations. Kings of nations will come from her.”

17Abraham fell with his face to the ground. He laughed and said to himself, “Can a 100-year-old man have a son? Can Sarah have a child at the age of 90?” 18Abraham said to God, “I really wish Ishmael could receive your blessing!”

19Then God said, “Yes, I will bless Ishmael. But your wife Sarah will have a son by you. And you will name him Isaac. I will establish my covenant with him. That covenant will last forever. It will be for Isaac and his family after him. 20I have heard what you said about Ishmael. I will surely bless him. I will make his family very large. He will be the father of 12 rulers. And I will make him into a great nation. 21But I will establish my covenant with Isaac. By this time next year, Sarah will have a son by you.” 22When God had finished speaking with Abraham, God left him.

23On that same day Abraham circumcised his son Ishmael. He also circumcised every male who was born into his family or bought with his money. He did exactly as God had told him. 24Abraham was 99 years old when he was circumcised. 25His son Ishmael was 13. 26Abraham and his son Ishmael were both circumcised on that same day. 27And every male in Abraham’s household was circumcised along with him. That included those born into his family or bought from a stranger.