Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 16

Agar şi Ismael

1Sarai, soţia lui Avram, nu-i născuse acestuia copii. Dar ea avea o sclavă egipteancă, pe care o chema Agar, aşa că i-a spus lui Avram: „Domnul m-a oprit să am copii. Intră[a], te rog, la sclava mea; poate voi primi copii prin ea.“ Avram a ascultat-o pe Sarai. Astfel, după ce Avram a locuit zece ani în Canaan, soţia sa, Sarai, a luat-o pe egipteanca Agar, sclava sa, şi i-a dat-o soţului ei, Avram, ca să-i fie soţie. El a intrat la Agar, iar aceasta a rămas însărcinată; când a văzut că a rămas însărcinată, Agar a privit-o cu dispreţ pe stăpâna sa. Atunci Sarai i-a spus lui Avram:

– Fie ca răul care mi se face să cadă peste tine! Ţi-am dat-o în braţe pe sclava mea, iar când a descoperit că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreţ. Domnul să judece între mine şi tine!

Avram i-a răspuns lui Sarai:

– Sclava ta este sub autoritatea ta; trateaz-o aşa cum crezi că este bine!

Sarai a asuprit-o pe Agar, iar aceasta a fugit de la ea. Îngerul Domnului a găsit-o în pustie, lângă un izvor de apă – izvorul de lângă drumul care duce la Şur – şi a întrebat-o:

– Agar, sclava lui Sarai, de unde vii şi unde mergi?

– Fug de stăpâna mea, Sarai, a răspuns ea.

Îngerul Domnului i-a zis:

– Întoarce-te la stăpâna ta şi supune-i-te. 10 Îi voi înmulţi atât de mult pe urmaşii tăi, încât acea mulţime nu va putea fi numărată, a adăugat Îngerul Domnului.

11 Îngerul Domnului i-a mai spus:

– Iată că eşti însărcinată
    şi vei naşte un fiu.
Îi vei pune numele Ismael[b],
    pentru că Domnul a auzit despre asuprirea ta.
12 El va fi ca un măgar sălbatic;
    va fi împotriva tuturor oamenilor,
        şi toţi oamenii vor fi împotriva lui;
va locui separat[c]
    de toţi fraţii săi.

13 Agar L-a numit pe Domnul Care i-a vorbit: „Dumnezeul Care mă vede“[d], zicându-şi: „L-am văzut

într-adevăr aici pe Cel Care mă vede.“[e] 14 De aceea fântâna a fost numită Beer Lahai-Roi[f]; ea se află între Kadeş şi Bered. 15 Agar i-a născut lui Avram un fiu, iar Avram i-a pus numele Ismael. 16 Avram avea optzeci şi şase de ani când Agar i l-a născut pe Ismael.

Notas al pie

  1. Geneza 16:2 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relaţii sexuale; în multe locuri din carte
  2. Geneza 16:11 Ismael înseamnă Dumnezeu aude
  3. Geneza 16:12 Sau: la răsărit de; sau: în ostilitate cu (vezi 25:18)
  4. Geneza 16:13 Ebr.: El-Roi
  5. Geneza 16:13 Sensul textului ebraic este nesigur; posibil şi: am văzut spatele Celui Care mă vede. Atitudinea Agarei poate fi şi una de uimire, în ideea că L-a văzut pe Dumnezeu şi încă este în viaţă. Unele traduceri redau acest sens
  6. Geneza 16:14 Beer Lahai-Roi înseamnă Fântâna Celui Viu Care mă vede

New International Reader's Version

Genesis 16

Hagar and Ishmael

1Abram’s wife Sarai had never had any children by him. But she had a female slave from Egypt named Hagar. So she said to Abram, “The Lord has kept me from having children. Go and sleep with my slave. Maybe I can have a family through her.”

Abram agreed to what Sarai had said. His wife Sarai gave him her slave Hagar to be his wife. That was after he had been living in Canaan for ten years. Then he slept with Hagar, and she became pregnant.

When Hagar knew she was pregnant, she began to look down on the woman who owned her. Then Sarai said to Abram, “It’s your fault that I’m suffering like this. I put my slave in your arms. Now that she knows she’s pregnant, she looks down on me. May the Lord judge between you and me. May he decide which of us is right.”

“Your slave belongs to you,” Abram said. “Do with her what you think is best.” Then Sarai treated Hagar badly. So Hagar ran away from her.

The angel of the Lord found Hagar near a spring of water in the desert. The spring was beside the road to Shur. The angel said, “Hagar, you are Sarai’s slave. Where have you come from? Where are you going?”

“I’m running away from my owner Sarai,” she answered.

Then the angel of the Lord told her, “Go back to the woman who owns you. Obey her.” 10 The angel continued, “I will give you and your family many children. There will be more of them than anyone can count.”

11 The angel of the Lord also said to her,

“You are now pregnant
    and will have a son.
You will name him Ishmael,
    because the Lord has heard about your suffering.
12 He will be like a wild donkey.
    He will use his power against everyone,
    and everyone will be against him.
    He will not get along with any of his family.”

13 She gave a name to the Lord who spoke to her. She called him “You are the God who sees me.” That’s because she said, “I have now seen the One who sees me.” 14 That’s why the well was named Beer Lahai Roi. It’s still there, between Kadesh and Bered.

15 So Hagar had a son by Abram and Abram gave him the name Ishmael. 16 Abram was 86 years old when Hagar had Ishmael by him.