New International Version

Ezra 6:1-22

The Decree of Darius

1King Darius then issued an order, and they searched in the archives stored in the treasury at Babylon. 2A scroll was found in the citadel of Ecbatana in the province of Media, and this was written on it:

Memorandum:

3In the first year of King Cyrus, the king issued a decree concerning the temple of God in Jerusalem:

Let the temple be rebuilt as a place to present sacrifices, and let its foundations be laid. It is to be sixty cubits6:3 That is, about 90 feet or about 27 meters high and sixty cubits wide, 4with three courses of large stones and one of timbers. The costs are to be paid by the royal treasury. 5Also, the gold and silver articles of the house of God, which Nebuchadnezzar took from the temple in Jerusalem and brought to Babylon, are to be returned to their places in the temple in Jerusalem; they are to be deposited in the house of God.

6Now then, Tattenai, governor of Trans-Euphrates, and Shethar-Bozenai and you other officials of that province, stay away from there. 7Do not interfere with the work on this temple of God. Let the governor of the Jews and the Jewish elders rebuild this house of God on its site.

8Moreover, I hereby decree what you are to do for these elders of the Jews in the construction of this house of God:

Their expenses are to be fully paid out of the royal treasury, from the revenues of Trans-Euphrates, so that the work will not stop. 9Whatever is needed—young bulls, rams, male lambs for burnt offerings to the God of heaven, and wheat, salt, wine and olive oil, as requested by the priests in Jerusalem—must be given them daily without fail, 10so that they may offer sacrifices pleasing to the God of heaven and pray for the well-being of the king and his sons.

11Furthermore, I decree that if anyone defies this edict, a beam is to be pulled from their house and they are to be impaled on it. And for this crime their house is to be made a pile of rubble. 12May God, who has caused his Name to dwell there, overthrow any king or people who lifts a hand to change this decree or to destroy this temple in Jerusalem.

I Darius have decreed it. Let it be carried out with diligence.

Completion and Dedication of the Temple

13Then, because of the decree King Darius had sent, Tattenai, governor of Trans-Euphrates, and Shethar-Bozenai and their associates carried it out with diligence. 14So the elders of the Jews continued to build and prosper under the preaching of Haggai the prophet and Zechariah, a descendant of Iddo. They finished building the temple according to the command of the God of Israel and the decrees of Cyrus, Darius and Artaxerxes, kings of Persia. 15The temple was completed on the third day of the month Adar, in the sixth year of the reign of King Darius.

16Then the people of Israel—the priests, the Levites and the rest of the exiles—celebrated the dedication of the house of God with joy. 17For the dedication of this house of God they offered a hundred bulls, two hundred rams, four hundred male lambs and, as a sin offering6:17 Or purification offering for all Israel, twelve male goats, one for each of the tribes of Israel. 18And they installed the priests in their divisions and the Levites in their groups for the service of God at Jerusalem, according to what is written in the Book of Moses.

The Passover

19On the fourteenth day of the first month, the exiles celebrated the Passover. 20The priests and Levites had purified themselves and were all ceremonially clean. The Levites slaughtered the Passover lamb for all the exiles, for their relatives the priests and for themselves. 21So the Israelites who had returned from the exile ate it, together with all who had separated themselves from the unclean practices of their Gentile neighbors in order to seek the Lord, the God of Israel. 22For seven days they celebrated with joy the Festival of Unleavened Bread, because the Lord had filled them with joy by changing the attitude of the king of Assyria so that he assisted them in the work on the house of God, the God of Israel.

Nouă Traducere În Limba Română

Ezra 6:1-22

Decretul lui Darius

1Atunci împăratul Darius a dat ordin să se caute în documentele aflate în arhivele din Babilon. 2El a găsit în palatul din Ahmeta2 Sau: Ecbatana, capitala de vară a imperiului persan., din provincia Mediei, un sul în care erau scrise următoarele:

„Memoriu:

3În primul an al împăratului Cirus, împăratul Cirus a dat următoarea poruncă cu privire la Casa lui Dumnezeu din Ierusalim:

«Casa să fie rezidită, pentru a fi un loc unde să se aducă jertfe și să‑i fie așezate temeliile. Să aibă o înălțime de șaizeci de coți3 Aproximativ 30 m. și o lățime de șaizeci de coți; 4să aibă trei rânduri de piatră cioplită și un rând de lemn nou. Cheltuielile vor fi suportate de casa împăratului. 5Mai mult, vasele de aur și de argint ale Casei lui Dumnezeu, care au fost luate de Nebucadnețar din Templul5 Vezi nota de la 3:6. de la Ierusalim și aduse la Babilon, să fie duse înapoi la locul lor, în Templul de la Ierusalim; să le puneți în Casa lui Dumnezeu!»

6Drept urmare, Tatnai, guvernator al provinciei de peste Râu, Șetar-Boznai și camarazii voștri, emisari în provincia de peste Râu, depărtați‑vă de locul acela! 7Lăsați în pace lucrarea de la această Casă a lui Dumnezeu! Lăsați‑i pe guvernatorul iudeilor și pe bătrânii iudeilor să rezidească această Casă a lui Dumnezeu pe locul ei de odinioară.

8Mai mult, dau următoarea poruncă cu privire la ceea ce trebuie să faceți pentru acești bătrâni ai iudeilor, ca să poată rezidi această Casă a lui Dumnezeu: cheltuielile acestor oameni să fie imediat plătite din veniturile împăratului provenite din tributul provinciei de peste Râu, astfel încât să nu înceteze lucrul. 9Zilnic să se dea preoților de la Ierusalim, la cerere, tot ce au nevoie – boi, berbeci și miei – pentru arderile‑de‑tot aduse Dumnezeului cerurilor, precum și grâu, sare, vin și ulei, ca să nu ducă lipsă 10și ca astfel să poată aduce jertfe de o aromă plăcută Dumnezeului cerurilor și să se roage pentru viața împăratului și a fiilor săi.

11De asemenea, dau următoarea poruncă cu privire la orice om care va schimba edictul acesta: să se scoată o bârnă din casa lui și să se ridice bârna ca să fie tras în țeapă11 Sau: spânzurat. pe ea, iar casa lui să fie prefăcută într‑un morman de gunoi din cauza faptei lui. 12Fie ca Dumnezeul Care Și‑a pus Numele să locuiască acolo să răstoarne pe orice împărat sau popor care va încerca să schimbe ceva cu scopul de a distruge această Casă a lui Dumnezeu din Ierusalim! Eu, Darius, am dat această poruncă! Să fie împlinită întocmai!“

Terminarea și dedicarea Casei Domnului

13Tatnai, guvernatorul provinciei de peste Râu, Șetar-Boznai și camarazii lor au făcut întocmai cum le poruncise împăratul Darius. 14Prin urmare, bătrânii iudeilor au continuat să zidească și au reușit, așa cum le profețiseră profetul Hagai și Zaharia, fiul lui Ido. Ei au zidit și au terminat potrivit cu porunca Dumnezeului lui Israel și potrivit cu porunca lui Cirus, a lui Darius și a lui Artaxerxes, împărații Persiei. 15Casa a fost terminată în ziua a treia a lunii Adar15 Luna a douăsprezecea în calendarul babilonian, care corespunde lunilor februarie-martie; 12 martie 516 î.Cr., la aproape șaptezeci de ani după distrugerea lui., în al șaselea an al domniei împăratului Darius.

16Fiii lui Israel – preoții, leviții și rămășița celor ce fuseseră în exil – au sărbătorit cu bucurie dedicarea acestei Case a lui Dumnezeu. 17Pentru dedicarea acestei Case a lui Dumnezeu au oferit o sută de boi, două sute de berbeci și patru sute de miei, iar ca jertfă pentru păcatul întregului Israel au adus doisprezece țapi, după numărul semințiilor lui Israel. 18I‑au pus pe preoți, după cetele lor, și pe leviți, după grupele lor, pentru lucrarea lui Dumnezeu de la Ierusalim, așa cum este scris în Cartea lui Moise.

19Fiii exilului au sărbătorit Paștele în a paisprezecea zi a lunii întâi. 20Preoții și leviții se curățiseră în același timp, astfel că toți erau curați. Ei au înjunghiat mieii de Paște pentru toți fiii exilului, pentru frații lor dintre preoți și pentru ei înșiși. 21Fiii lui Israel întorși din captivitate au mâncat jertfa de Paște împreună cu toți aceia care se separaseră de necurăția neamurilor țării, ca să‑L caute pe Domnul, Dumnezeul lui Israel. 22Au celebrat cu bucurie Sărbătoarea Azimelor timp de șapte zile, căci Domnul îi înveselise întorcând spre ei inima împăratului Asiriei22 Împăratul persan purta, de asemenea, titlul de împărat al Asiriei și împărat al Babilonului., ca să‑i sprijinească în lucrarea de la Casa lui Dumnezeu, a Dumnezeului lui Israel.