New International Version

Ezra 5:1-17

Tattenai’s Letter to Darius

1Now Haggai the prophet and Zechariah the prophet, a descendant of Iddo, prophesied to the Jews in Judah and Jerusalem in the name of the God of Israel, who was over them. 2Then Zerubbabel son of Shealtiel and Joshua son of Jozadak set to work to rebuild the house of God in Jerusalem. And the prophets of God were with them, supporting them.

3At that time Tattenai, governor of Trans-Euphrates, and Shethar-Bozenai and their associates went to them and asked, “Who authorized you to rebuild this temple and to finish it?” 4They5:4 See Septuagint; Aramaic We. also asked, “What are the names of those who are constructing this building?” 5But the eye of their God was watching over the elders of the Jews, and they were not stopped until a report could go to Darius and his written reply be received.

6This is a copy of the letter that Tattenai, governor of Trans-Euphrates, and Shethar-Bozenai and their associates, the officials of Trans-Euphrates, sent to King Darius. 7The report they sent him read as follows:

To King Darius:

Cordial greetings.

8The king should know that we went to the district of Judah, to the temple of the great God. The people are building it with large stones and placing the timbers in the walls. The work is being carried on with diligence and is making rapid progress under their direction.

9We questioned the elders and asked them, “Who authorized you to rebuild this temple and to finish it?” 10We also asked them their names, so that we could write down the names of their leaders for your information.

11This is the answer they gave us:

“We are the servants of the God of heaven and earth, and we are rebuilding the temple that was built many years ago, one that a great king of Israel built and finished. 12But because our ancestors angered the God of heaven, he gave them into the hands of Nebuchadnezzar the Chaldean, king of Babylon, who destroyed this temple and deported the people to Babylon.

13“However, in the first year of Cyrus king of Babylon, King Cyrus issued a decree to rebuild this house of God. 14He even removed from the temple5:14 Or palace of Babylon the gold and silver articles of the house of God, which Nebuchadnezzar had taken from the temple in Jerusalem and brought to the temple5:14 Or palace in Babylon. Then King Cyrus gave them to a man named Sheshbazzar, whom he had appointed governor, 15and he told him, ‘Take these articles and go and deposit them in the temple in Jerusalem. And rebuild the house of God on its site.’

16“So this Sheshbazzar came and laid the foundations of the house of God in Jerusalem. From that day to the present it has been under construction but is not yet finished.”

17Now if it pleases the king, let a search be made in the royal archives of Babylon to see if King Cyrus did in fact issue a decree to rebuild this house of God in Jerusalem. Then let the king send us his decision in this matter.

Nouă Traducere În Limba Română

Ezra 5:1-17

Reluarea lucrărilor la Casa Domnului

1Profetul Hagai și profetul Zaharia, fiul lui Ido, au profețit iudeilor din Iuda și din Ierusalim în Numele Dumnezeului lui Israel. 2Atunci, Zerub-Babel, fiul lui Șealtiel, și Iosua, fiul lui Ioțadak, s‑au ridicat și au început zidirea Casei lui Dumnezeu din Ierusalim. Împreună cu ei erau și profeții lui Dumnezeu care‑i sprijineau. 3În aceeași vreme, Tatnai, guvernatorul provinciei de peste Râu, Șetar-Boznai, precum și camarazii lor au venit la ei și i‑au întrebat: „Cine v‑a dat învoire să rezidiți această Casă și să ridicați această structură?“ 4Apoi au spus: „Care sunt numele oamenilor care rezidesc această clădire?“

5Dar ochiul Dumnezeului lor veghea asupra bătrânilor iudeilor, astfel că ei nu aveau să fie opriți până când nu avea să fie trimisă o înștiințare către Darius, iar ei nu aveau să primească o scrisoare de la el în această privință. 6Aceasta este o copie a scrisorii trimise împăratului Darius de către Tatnai, guvernatorul provinciei de peste Râu, Șetar-Boznai și camarazii lor emisari, care locuiau în provincia de peste Râu. 7I‑au trimis un mesaj în care erau scrise următoarele:

„Către împăratul Darius,

Pace deplină!

8Să știe împăratul că ne‑am dus în provincia lui Iuda, la Casa Dumnezeului cel Mare. Oamenii o rezidesc din pietre cioplite, iar în zidurile ei pun bârne de lemn. Lucrarea aceasta avansează repede și prosperă în mâinile lor. 9Noi i‑am întrebat pe bătrânii aceia cu privire la cine le‑a dat învoire să rezidească această Casă și să ridice această structură. 10De asemenea, le‑am cerut și numele, ca astfel să putem scrie numele bărbaților din fruntea lor și să ți le facem de cunoscut.

11Ei ne‑au răspuns, zicând:

«Noi suntem slujitorii Dumnezeului cerurilor și al pământului și rezidim Casa care a fost zidită cu mulți ani în urmă. Un mare rege al lui Israel o zidise și o finalizase. 12Dar pentru că părinții noștri L‑au mâniat pe Dumnezeul cerurilor, El i‑a dat pe mâna caldeeanului Nebucadnețar, împăratul Babilonului, care a distrus Casa aceasta și a dus poporul în captivitate, în Babilon. 13Totuși, în primul an al lui Cirus, împăratul Babilonului, împăratul Cirus a dat învoire ca această Casă a lui Dumnezeu să fie rezidită. 14Chiar și vasele de aur și de argint ale Casei lui Dumnezeu, pe care Nebucadnețar le‑a luat din Templul14-15 Vezi nota de la 3:6. de la Ierusalim și le‑a dus în templul din Babilon, împăratul Cirus le‑a luat din templul14 Sau: palatul. de la Babilon și le‑a încredințat celui numit Șeșbațar, pe care l‑a pus apoi guvernator. 15I‑a zis să ia aceste vase, să se ducă să le pună în Templul din Ierusalim și să zidească din nou Casa pe locul ei de odinioară. 16Atunci Șeșbațar a venit și a pus temeliile Casei lui Dumnezeu din Ierusalim. Și iată că de atunci încoace zidim și nu am terminat încă!»

17De aceea, dacă împăratul încuviințează, să se caute în arhivele imperiale de acolo, din Babilon, ca să se vadă dacă s‑a dat din partea împăratului Cirus o învoire cu privire la rezidirea acestei Case a lui Dumnezeu din Ierusalim. Apoi împăratul să ne trimită voia sa cu privire la această situație.“