New International Reader's Version

Psalm 51

Psalm 51

For the director of music. A psalm of David when the prophet Nathan came to him. Nathan came to him after David had committed adultery with Bathsheba.

God, have mercy on me
    according to your faithful love.
Because your love is so tender and kind,
    wipe out my lawless acts.
Wash away all the evil things I’ve done.
    Make me pure from my sin.

I know the lawless acts I’ve committed.
    I can’t forget my sin.
You are the one I’ve really sinned against.
    I’ve done what is evil in your sight.
So you are right when you sentence me.
    You are fair when you judge me.
I know I’ve been a sinner ever since I was born.
    I’ve been a sinner ever since my mother became pregnant with me.
I know that you wanted faithfulness even when I was in my mother’s body.
    You taught me wisdom in that secret place.

Sprinkle me with hyssop, then I will be clean.
    Wash me, then I will be whiter than snow.
Let me hear you say, “Your sins are forgiven.”
    That will bring me joy and gladness.
    Let the body you have broken be glad.
Take away all my sins.
    Wipe away all the evil things I’ve done.

10 God, create a pure heart in me.
    Give me a new spirit that is faithful to you.
11 Don’t send me away from you.
    Don’t take your Holy Spirit away from me.
12 Give me back the joy that comes from being saved by you.
    Give me a spirit that obeys you so that I will keep going.

13 Then I will teach your ways to those who commit lawless acts.
    And sinners will turn back to you.
14 You are the God who saves me.
    I have committed murder.
    God, take away my guilt.
Then my tongue will sing about how right you are
    no matter what you do.
15 Lord, open my lips so that I can speak.
    Then my mouth will praise you.
16 You don’t take delight in sacrifice.
    If you did, I would bring it.
    You don’t take pleasure in burnt offerings.
17 The greatest sacrifice you want is a broken spirit.
    God, you will gladly accept a heart
    that is broken because of sadness over sin.

18 May you be pleased to give Zion success.
    May it please you to build up the walls of Jerusalem.
19 Then you will delight in the sacrifices of those who do what is right.
    Whole burnt offerings will bring delight to you.
    And bulls will be offered on your altar.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 51

Pangayo Patawad sa Dios

1Kaluoyi ako, O Dios, suno sa imo gugma.
Panasa ang akon mga sala suno sa imo dako nga pagkabalaka sa akon.
Hugasi ako sa akon kalautan;
tinlui ako sa akon mga sala.
Kay sa tanan nga tion ginahunahuna kag ginaako ko ang akon mga sala.
Sa imo lang gid ako nakasala.
Ginhimo ko ang mga butang nga ginakabig mo nga malaot.
Gani husto ikaw sa imo mga ginhambal kontra sa akon.
Wala ka nagsala sa imo paghukom sa akon.
Malaot ako kag nakasala halin pa sang akon pagkatawo.
Ang matinud-anon nga tagipusuon amo ang imo luyag;
tudlui ako nga mangin maalamon.
Tinlui ako sa akon mga sala agod mangin matinlo ako.
Hugasi ako agod mangin maputi gid ako.[a]
Pabatia ako sang kinalipay kag kinasadya;
bisan pa ginadugmok mo ang akon mga tul-an kabay pa nga malipay ako liwat.
Kuhaa ang akon mga sala;
panasa ang tanan ko nga kalautan.
10 Himua nga matinlo ang akon tagipusuon, O Dios,
kag hatagi liwat ako sing matutom nga espiritu.
11 Indi ako pagtabuga sa imo presensya,
kag indi pagkuhaa ang imo balaan nga Espiritu sa akon.
12 Ibalik sa akon ang kalipay nga nabatyagan ko sang ginluwas mo ako,
kag hatagi ako sing matinumanon nga espiritu.
13 Dayon tudluan ko ang mga makasasala sang imo mga pamaagi agod magbalik sila sa imo.

14 Luwasa ako sa akon sala nga amo ang pagpatay,[b] O Dios nga akon manluluwas,
kag isugid ko sing mabaskog ang imo nga pagluwas.[c]
15 Ginoo, buligi ako nga maghambal sang mga pagdayaw sa imo,
kag dayawon ko ikaw.
16 Wala ka naluyag sa mga halad.
Bisan maghalad ako sa imo sang halad nga ginasunog, indi ka malipay.
17 Ang halad nga makapalipay sa imo, O Dios, amo ang kabuhi nga nagapaubos kag nagahinulsol sa iya mga sala.
Ini nga klase sang halad indi mo pag-isikway.

18 O Dios, pakamaayuha ang Zion, ang siyudad sang Jerusalem, kay malipay ka nga himuon ina.
Patinduga liwat ang mga pader sini.
19 Dayon magakalipay ka sa husto nga mga halad, lakip na ang mga halad nga ginasunog sing bug-os.
Kag igahalad ang turo nga mga baka sa imo halaran.

Notas al pie

  1. 51:7 Tinlui ako… maputi gid ako: sa literal, Tinlui ako sang isopo… maputi pa ako sang sa snow.
  2. 51:14 Luwasa… pagpatay: ukon, Luwasa ako sa kamatayon.
  3. 51:14 pagluwas: ukon, pagkamatarong.