Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 8:1-13

Sujtapaj cati sellotami pascashca

1Sujtapaj cati sellashcata Malta Oveja pascajpica, chaupi horas shinatami jahua pachapica chulunlla tucurca.

2Chai qʼuipaca, canchis angelcunatami, Taita Diospaj ñaupajpi shayacujta ricurcani. Paicunamanca, canchis trompetacunatami curcacuna.

3Chai qʼuipaca, shujtaj angelmi inciensota rupachina curi mangata apashca shamushpaca, altar ñaupajpi shayarirca. Chai altar jahuapi inciensota rupachishpa, Diospajlla tucui cajcuna mañashcacunahuan mirachichunmi, paimanca achca inciensota curca. Chai altarca, jatun tiyarina ñaupajpimi carca. 4Chai angelpaj maqui charicunmanta incienso rupashca cushnica, Diospajlla cajcuna mañashcacunahuanmi, Taita Diospaj ñaupajman llujshirca. 5Chaimantaca angelca, inciensota rupachinata japishpa, altarpi rupacuj ninata jundachishpami, allpaman shitarca. Chaita shitajpica, cʼulun nishcacunapish, huajyashcacunapish uyarircami. Relampacunapish ricurircami, allpapish chujchurcami.

Trompetacunapi tocashcami

6Chai canchis angelcunaca, paicuna charicushca canchis trompetacunapica, tocanallami tucurcacuna.

7Punta ángel trompetapi tocajpica, rundupish, yahuarhuan chagru ninapishmi ricurirca. Chaita allpaman shitajpica, allpa pachapica quimsapi chaupishca shuj parte allpami yuracunandij, qʼuihuacunandij tucui ruparca.

8Puntapaj cati ángel trompetapi tocajpica, ninahuan rupacuj jatun urcu shinami, mama cuchapi urmarca. Chashna urmajpica, quimsapi chaupishca shuj parte mama cucha yacumi, yahuar tucurca. 9Chaimantami, quimsapi chaupishca shuj parte yacupi causacuj animalcuna huañurca. Chashnallataj chaipi caj barcocunapish, quimsapi chaupishca shuj parteca, pʼaquirishpami chingarirca.

10Chai ishquipaj cati ángel trompetapi tocajpica, shuj jatun luźeromi jahua pachamantaca, nina sindi shina, nina lunyacuj urmarca. Chai luźeroca, quimsapi chaupishca shuj parte jatun yacu huaicucunapipish, pugyucunapipishmi urmarca. 11Chai luźeroca, Ajenjo shutimi carca. Chai luźero urmajpica, quimsapi chaupishca shuj parte yacucunami ajenjo shina jayaj tucurca. Chai jayaj yacuta ubyashpami, achca gentecuna huañurca.

12Quimsapaj cati ángel trompetapi tocajpica, quimsapi chaupishca shuj parte intitapish, lunatapish, luźerocunatapishmi amsayarca. Chaimantami, quimsapi chaupishca shuj parte punllapish, tutapish yana amsa tucurca.

13Chai qʼuipaca, shuj angeltami, chaupi jahua pachata volacujta ricurcanipish, uyarcanipish. Chai angelca, sinchita caparishpami: «¡Ai, ai, ai, allpapi causajcunalla, caishuj quimsa angelcuna trompetapi tocajpica, jatun llaquimari tiyanga!» nirca.

Knijga O Kristu

Otkrivenje 8:1-13

Jaganjac razlama sedmi pečat

1Kad je Jaganjac razlomio sedmi pečat, u nebu nastane muk otprilike pola ure. 2Ugledam zatim kako su sedam anđela koji stoje pred Bogom dobili sedam trubalja.

3Još jedan anđeo, sa zlatnom kadionicom, stane pred žrtvenik. Dobio je mnogo kada da ga s molitvama Božjega naroda prinese na zlatni žrtvenik pred prijestoljem. 4Kadni dim pomiješan s molitvama svetih vine se s oltara, kamo ih je anđeo izlio, pred Boga. 5Anđeo zatim napuni kadionicu vatrom sa žrtvenika i prospe ju na zemlju. Razlegnu se gromovi i grmljavina, bljesnu munje i nastane potres.

Prve četiri trublje

6Sedam anđela sa sedam trublja priprave se da zatrube.

7Prvi zatrubi. Na zemlju se prospu tuča i oganj pomiješani s krvlju. Izgori trećina zemlje, trećina stabala i sva zelena trava.

8Zatrubi i drugi anđeo. Nešto poput velike ognjene gore padne u more. Trećina se voda u moru pretvori u krv. 9Trećina svih živih stvorenja u moru ugine i trećina lađa propadne.

10Zatrubi treći anđeo. Golema ognjena zvijezda padne s neba poput goruće zublje. Padne na trećinu rijeka i izvora. 11Zvijezda se zove Pelin. Od nje se trećina voda pretvori u pelin te mnoštvo ljudi umre od gorke vode.

12Zatrubi četvrti anđeo. Trećina sunca, trećina mjeseca i trećina zvijezda udareni su tako da se pomrače za trećinu. I dan i noć izgube trećinu svojega sjaja.

13Pogledam gore i začujem orla kako leteći zrakom glasno viče: “Teško, teško, teško stanovnicima zemlje kad zatrube posljednja trojica anđela!”