Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 10:1-11

Shuj angelmi uchilla pillushca carata Juanman cushca

1Chai qʼuipaca, shuj jatun sinchi angeltami, jahua pachamantaca, pʼuyuhuan pillurishca uriyacujta ricurcani. Paica, cuichita uma jahuata churashca, intiman rijchaj ñahuiyuj, nina lunyacuj chaquicunayujmi carca. 2Chai angelca, pascashca uchilla pillushca caratami maquipi charicurca. Chashnami alli lado chaquihuanca, mama cucha yacu jahuapi, lluqui chaquihuanca allpa jahuapi shayarirca. 3Chaipi shayarishpami, león huacaricuj shina sinchita caparirca. Pai chashna caparijpica, canchis cʼulun nishcacunami uyarirca. 4Chai canchis cʼulun nishcapi imata nishcata quillcangapaj allichirishpa, ña quillcagrijpimi, jahua pachamanta shuj rimashpaca: «Chai canchis cʼulun nijcuna rimashcataca pacailla, ama quillcaichu» nijta uyarcani.

5Jatun cucha jahuapipish, allpa jahuapipish shayacuj angelca, paipaj alli maquitami jahua pachaman huichi chutarca. 6Chashna maquita chutashcami, jahua pachata, cai pachata, mama cuchata, chaicunapi tucui imalla tiyajcunatapish Ruraj, huiñai huiñaita Causacuj Diospaj shutipi cashna nirca: «Cunantajca, ña mana ashtahuan shuyagrinchu. 7Taita Diosca, Pai imallata rurana tucushcataca, sujtapaj cati ángel rimai callarishpa, trompetapi tocai punllami pajtachinga. Pai pacalla charicushcataca, Pai ima nishcata huillaj, Paita servijcunahuan huillachishca shinatajmi ruranga» nircami.

8Ñaupaman jahua pachamanta rimajta ñuca uyashca angelllatajmi, cutin ñucataca: «Mama cucha yacu jahuapipish, allpa jahuapipish sarushpa shayacuj angelpajman ri. Pascashcata pai charicuj uchilla pillushca carata paipaj maquimanta japigri» nirca.

9Chashna nijpi angelpajman rishpa: «Uchilla pillushca carata cuhuai» nishpa mañajpica, chai angelca: «Jaica, japishpa micui. Cambaj shimipica, abeja mishqui shina mishquijlla cashpapish, huijsapica jayajmi tucunga» nircami.

10Shina nijpi chai uchilla pillushca carata angelpaj maquimanta japishpa micurcani. Chaica ñuca shimipica, abeja mishqui shina, mishquijllami carca. Micushca qʼuipaca, huijsapica jayajmi tucurca. 11Ñuca micushca qʼuipaca, chai angelca: «Cunanca, achca pueblocuna, llajtacuna, chʼican chʼican rimaita rimajcuna, jatun mandajcuna imalla tucuna cashcatami, cutin huillana cangui» nircami.

Swedish Contemporary Bible

Uppenbarelseboken 10:1-11

Ängeln med den lilla bokrullen

1Sedan såg jag en annan väldig ängel komma ner från himlen, insvept i ett moln och med en regnbåge över sitt huvud. Hans ansikte var som solen och hans ben som pelare av eld, 2och i sin hand höll han en liten bokrulle som var öppnad. Han satte högra foten på havet och den vänstra på jorden 3och ropade med en röst lika stark som ett lejons rytande. När han hade slutat ropa, talade de sju åskorna. 4Jag skulle just skriva ner vad de sju åskorna talat, när jag hörde en röst från himlen säga: ”Försegla de sju åskornas tal, skriv inte ner det!”

5Ängeln, som jag såg stå på havet och på jorden, lyfte sedan sin högra hand mot himlen 6och svor vid honom som lever i all evighet och som skapade himlen och allt som finns i den, jorden och allt som finns på den, och havet och allt som finns i det. Han sa: ”Tiden är ute. 7När den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin trumpet, har Guds hemlighet slutförts, enligt det glada budskap han framfört till sina tjänare profeterna.”

8Sedan talade rösten som jag hade hört från himlen till mig igen och sa: ”Gå till ängeln som står på havet och på jorden och ta den öppna bokrullen ur hans hand.” 9Då gick jag bort till ängeln och bad honom att ge mig den lilla bokrullen. Han sa till mig: ”Ja, ta den och ät den. Den ska bli bitter i din mage, men i din mun ska den smaka sött som honung.”10:9 Profeten Hesekiel hade en liknande erfarenhet, jfr Hes 3:1-4.

10Då tog jag bokrullen ur hans hand och åt upp den, och den smakade sött som honung i min mun, men när jag hade svalt den var den bitter i min mage.

11Sedan sa man till mig: ”Än en gång måste du profetera om många länder och folk och språk och kungar.”