Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Timoteo 3:1-17

Qʼuipa punllacunapica ashtahuan millai runacunami tiyanga

1Caitapish yachanatajmi cangui: Qʼuipa punllacunapica, maita mana causaipajmi canga. 2Chai punllacunapica, quiquinlla alli canata, cullquiyuj tucunallata munajcunami tiyanga. Manchanayaj jatun tucujcuna, Diosta cʼamijcuna, yaya mamatapish mana caźujcuna, mana pagui nijcuna, Diostapish mana manchajcunami canga. 3Pita mana cʼuyajcuna, pʼiñanacushpapish manataj cungarijcuna, llullashpa juchachijcuna, cacharishcacuna, japishcahuan huañuchijcuna, imapish allitaca pʼiñajcuna, 4huañuchijcunaman japichijcuna, manchanayaj cʼari tucushcacuna, quiquinlla pitapish yalli cashcata yuyajcuna, Taita Diosta cʼuyanapaj randica, quiquin cushicunallata mashcajcunami canga. 5Ñahui ricuillapimi Diostaca, alli yuyarij tucungacuna. Chashna cashpapish Dios imata ‘Rurai’ nishcataca, mana chasquingacunachu. Chashnacunataca, ama shuj ñahuillapish ricungui.

6Chaicunapura cashpami, maijancunaca huasicunaman yaicushpa, millai juchasapa huarmicunata inquitancuna. Chai huarmicunaca, ima millai munaicuna shamujpipish, chaitataj ruranaman rinllacunami. 7Chai huarmicunaca, yachanaman puricunllacunami. Shina cashpapish cashcatataj huillashcataca, manataj yachai tucuncunachu. 8Ñaupa punllacuna Janes shuti, Jambres shuti yumbucuna Moisesta jarcashca shinallatajmi, chaicunapish cashcata huillashcataca jarcancuna. Chashnacunaca millaita rurana yuyaillahuan junda cashpami, Diosta crishcatapish, mana cati tucushcacuna. 9Chashna cashpapish chaicunaca, mana unaita umashpa causai tucungacunachu. Chai ñaupa chʼahuan runacunata shinallatajmi, umacushcataca tucuicuna yachaj chayangacuna.

Pabloca Timoteotaca ‘Ñuca shina cangui’ nishcami

10Ashtahuanpish canca, ñuca yachachishcata, ñuca ima shina cashcata, ñuca imata pajtana tucushcata, ñuca shina crinata, mana utca pʼiñarij canata, cʼuyaj, alli shunguyuj canatami catircangui. 11Shinallataj Antioquía, Iconio, Listra shuti pueblocunapi ñucata pʼiñashpa llaquichishca shina, jatun llaquicunatami canpish apacushcangui. Apunchij Jesusmi, chai tucui llaquicunamantaca quishpichihuarca. 12Cristo Jesus-huan cashpa, Diospajlla causasha nijcunaca, tucuicuna llaquicunataca apanallatajmi. 13Ashtahuanpish millaita rurajcuna, shujtajcunata umajcunaca, ashtahuan millaicuna tucushpami catingacuna. Paicuna quiquinllataj umarishpa, shujtajcunatapish ashtahuan umashpami catingacuna. 14Ashtahuanpish canca, can yachashcataca amataj saquingui. Pi canta chashna yachachishcata alli yachashcamantami, chaita catina yuyai tucurcangui. 15Canca huahuapachamantami, Jucha Illaj Quillca Shimicunataca yachangui. Chaicunami, Cristo Jesusta crishpa quishpirichun, cantaca yachajta rurai tucun. 16Dios Quillcachishcaca, tucuimi Diosllataj yuyaita cushpa quillcachishca. Chashna cashpami yachachingapajpish, millaita rurajcunata rimangapajpish, cunangapajpish, cashcata ruraj canata yachachingapajpish alli. 17Chaicunata yachashpami, Taita Diospajta ruraj runaca, tucui imatapish allita rurangapajca alli allichishca canga.

Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

2 Timotiu 3:1-17

Ìwà àwọn ènìyàn ni ọjọ́ ìkẹyìn

1Ṣùgbọ́n èyí ni kí o mọ̀: pé ní ìkẹyìn ọjọ́ ìgbà ewu yóò dé. 2Nítorí àwọn ènìyàn yóò jẹ́ olùfẹ́ ti ara wọn, olùfẹ́ owó, afọ́nnu, agbéraga, asọ̀rọ̀ búburú, aṣàìgbọràn sí òbí, aláìlọ́pẹ́, aláìmọ́. 3Aláìnífẹ̀ẹ́, aláìlèdáríjì, abanijẹ́, aláìlè-kó-aràwọn-níjánu, òǹrorò, aláìnífẹ̀ẹ́ ohun rere, 4oníkúpani, alágídí, ọlọ́kàn gíga, olùfẹ́ fàájì ju olùfẹ́ Ọlọ́run lọ. 5Àwọn tí wọn ní àfarawé ìwà-bí-Ọlọ́run, ṣùgbọ́n tí wọn sẹ́ agbára rẹ̀; yẹra kúrò lọ́dọ̀ àwọn wọ̀nyí pẹ̀lú.

6Nítorí nínú irú èyí ni àwọn ti ń rákò wọ inú ilé, tí wọ́n sì ń di àwọn obìnrin aláìlọ́gbọ́n tí a di ẹ̀ṣẹ̀ rù ní ìgbèkùn, tí a sì ń fi onírúurú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ fà kiri 7Wọ́n ń fi ìgbà gbogbo kẹ́kọ̀ọ́, wọ́n kò sì lè dé ojú ìmọ̀ òtítọ́. 83.8: Ek 7.11.Ǹjẹ́ gẹ́gẹ́ bí Janesi àti Jamberi ti kọ ojú ìjà sí Mose náà ni wọ́n kọjú ìjà sí òtítọ́: àwọn ènìyàn tí inú wọn díbàjẹ́, àwọn ẹni ìtanù ní ti ọ̀ràn ìgbàgbọ́. 9Ṣùgbọ́n wọn kì yóò lọ síwájú ju bẹ́ẹ̀ lọ: Nítorí òmùgọ̀ wọn yóò farahàn fún gbogbo ènìyàn gẹ́gẹ́ bí ti àwọn méjì yìí náà, ti yọrí si.

Ọ̀rọ̀ ìyànjú Paulu sí Timotiu

10Ṣùgbọ́n ìwọ ti mọ ẹ̀kọ́ mi, ìgbésí ayé mi, ìpinnu, ìgbàgbọ́, ìpamọ́ra, ìfẹ́ sùúrù. 113.11: Ap 13.14-52; 14.1-20; 16.1-5.Inúnibíni, ìyà; àwọn ohun tí ó dé bá mi ní Antioku, ní Ikoniomu ní Lysra; àwọn inúnibíni tí mo faradà: Olúwa sì gbà mi kúrò nínú gbogbo wọn. 12Nítòótọ́, gbogbo àwọn tí ó fẹ́ máa gbé ìgbé ayé ìwà-bí-Ọlọ́run nínú Kristi Jesu yóò faradà inúnibíni 13Ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn búburú, àti àwọn ẹlẹ́tàn yóò máa burú síwájú sí i, wọn ó máa tannijẹ, a ó sì máa tàn wọ́n jẹ. 14Ṣùgbọ́n ìwọ dúró nínú nǹkan wọ̀nyí tí ìwọ ti kọ́, tí a sì ti jẹ́ kí ojú rẹ dá ṣáṣá sí, kí ìwọ sì mọ̀ ọ̀dọ̀ ẹni tí ìwọ gbé kọ́ wọn. 15Àti pé láti ìgbà ọmọdé ni ìwọ ti mọ Ìwé Mímọ́, tí ó lè sọ ọ́ di ọlọ́gbọ́n sí ìgbàlà nípasẹ̀ ìgbàgbọ́ nínú Kristi Jesu. 16Gbogbo ìwé mímọ́ ni ó ní ìmísí Ọlọ́run tí ó sì ní èrè fún ẹ̀kọ́, fún ìbániwí, fún ìtọ́ni, fún ìkọ́ni tí ó wà nínú òdodo. 17Kí ènìyàn Ọlọ́run lè pé, tí a ti múra sílẹ̀ pátápátá fun iṣẹ́ rere gbogbo.