Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Timoteo 2:1-26

1Ñuca huahualla, canca Cristo Jesus-huan shujllami cangui. Chaimanta canca, mana cʼuyaipajta Dios cʼuyashpa cushcataca sinchita catilla. 2Achcacunapaj ñaupajpi ñuca yachachishcataca uyarcanguimi. Chaitaca yachachi tucuj, alli crijcunaman mingai. Paicuna shujtajcunamanpish yachachichun.

3Canca, Jesucristopaj alli soldado shinataj, tucui llaquicunata apailla. 4Maijanpish soldado tucushpaca, pai quiquinpaj imata ruranataca mana yuyarinchu. Ashtahuanpish paita mandajta cushichinallatami yuyan. 5Shinallataj pugllajcunapish pugllana shinataj mana pugllashpaca, coronataca mana japi tucunchu. 6Tarpuj runapish granota japingapajca, allpata shaicuita ñutushpa allichinrajmi. 7Cai ñuca nishcacunataca, alli yuyarilla. Imata nisha nishcataca, Apunchij Jesusllataj yuyaita cushpa tucuita yachachingami.

8Jesucristotaca yuyaipi charingui. ‘Alli huillaita Paimanta huillashpaca, jatun mandaj Davidpaj huahua huahuami, huañushcacunapaj chaupimantapish causarishcami’ nishpami huillani. 9Ñucaca Paimantami, cai llaquicunataca apacuni. Huañuchij runata shina, carcelpi churashcapishmi tiyacuni. Ñuca chashna cajpipish, Diospaj Shimica mana preźu tiyacunchu. 10Dios agllashcacunapish Cristo Jesusmanta huiñaipaj quishpichishca, sumajyachishca cachunmi, paicunata cʼuyashcamanta tucui laya llaquicunata apacunilla.

11Caica, crinalla shimicunami.

Paihuan huañushpaca,

Paillahuantajmari causashun.

12Llaquicunata apashpaca,

Paihuan mandashunmi.

‘Paita mana rijsinichu’ nijpica,

Paipish ñucanchijtaca, ‘Mana rijsinichu’ ningami.

13Ñucanchij ima nishcata mana pajtachijcuna cajpipish,

Pai nishcataca pajtachicungallami.

Paillataj nishcataca, mana pʼaqui tucunchu.

Dios alli nishca servij cangui

14Caicunataca yuyachinatajmi cangui. Ima manapish canamanta ama rimanacushpa pʼiñanacuchun, Apunchij Jesuspaj ñaupajpi yuyachishpa cunai. Chaicunamanta rimanacunaca imapaj mana allichu, ashtahuanpish uyajcunatamari chingarinaman apanga. 15Canca, Taita Dios alli nishca servij ricuringapajca, imalla rurana cashcata chai yuyai rurangui. Chashna allita rurashpami, imamanta mana pingarinata charingui. Cashcatataj huillaj Shimitapish yachachina cashca shinataj yachachingui. 16Ashtahuanpish yanga, mapa parlocunataca pajta uyanguiman. Chai parlocunaca, Diosta mana manchaj canamanmi ashtahuan ashtahuan apanga. 17Chaita yachachijcunaca, ismuchij ungüi shinami huashan huashan miraringa. Himeneohuan, Filetohuanca ñami chaicunapurapi. 18Paicunaca, cashcatataj yachachishcata crishca jahua saquishpami, cunanca: “Ñami causarircanchij” nishpa yachachishpa purincuna. Chashna nishpami, tauca crijcunata pandachincuna. 19Chashna nicujpipish huasita shayachi callaringapaj, Taita Dios churashca Rumi shinaca, pi mana cuyuchipaj tiyacunllami. Chaitaca, ricunalla cachunmi cashna quillcashca: «Apunchij Jesusca, Paipaj cajcunataca rijsinmi» ninmi. Shinallataj: «Cristopaj shutipi mañajcunaca, tucui millaimanta anchurichij» nishcapishmi.

20Shuj jatun huasipica, curita, cullquita rurashca ima sumajcunallaca mana tiyanchu. Ashtahuanpish caspimanta, allpamanta rurashca imacunapishmi tiyan. Shujcunataca ima allipajllami charincuna, cutin shujcunataca, ima yangapajllami charincuna. 21Chashna cashcamantaca, Apunchij Jesús imapajpish munashca alli sumaj cangapajca, tucui millaita saquishca allimi cana canchij. Chashna alli cashpami, Diospajlla tucushpa imapajpish paipaj maquipi cashun.

22Qʼuipa huiñaicunata urmachij munaicunataca, canmanta caruyachingui. Apunchij Jesusta chuya shunguhuan mañajcunahuan, cashcata rurashpa, alli crishpa, cʼuyashpa, sumajta causashpa catilla. 23Chʼahuanyashcacuna imata nishca, manapish cana upa yuyaicunataca ama uyanguichu. Chai parlocunaca pʼiñanacuchinllami, chaitaca yachanguillatajmi. 24Apunchij Jesusta servijca, mana pʼiñanacushpa purinachu. Ashtahuanpish tucuicunahuanmi alli cana, yachachinatapish allimi yachachina, llaqui shamujpipish apanallami. 25Yachachicujpi jarcajcunatapish, mana pʼiñarishpami alli tucuchun cunana. Chashna rurajpica, cashcata huillashcata crishpa, Paiman cutirina yuyaita Dios cungapishchari. 26Diablo paipaj munaita rurachishpa, huatashpa charicushcamanta quishpiringacunapishchari.

Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

2 Timotiu 2:1-26

1Nítorí náà ìwọ ọmọ mi, jẹ́ alágbára nínú oore-ọ̀fẹ́ ti ń bẹ nínú Kristi Jesu. 2Àwọn ohun ti ìwọ ti gbọ́ lọ́dọ̀ mi níwájú ẹlẹ́rìí púpọ̀, àwọn náà ni kí ìwọ fi lé àwọn olóòtítọ́ ènìyàn lọ́wọ́, àwọn ti yóò lè máa kọ́ àwọn ẹlòmíràn pẹ̀lú. 3Ṣe alábápín pẹ̀lú mi nínú ìpọ́njú, bí ọmọ-ogun rere Jesu Kristi. 4Kò sí ẹni tí ń jagun ti ń fi ohun ayé yìí dí ara rẹ̀ lọ́wọ́, kí ó lè mú inú ẹni tí ó yàn ni ọmọ-ogun dùn. 5Ní ọ̀nà kan náà, bí ẹnikẹ́ni bá sì ń díje bí olùdíje, a kì í dé e ládé, bí kò ṣe bí ó bá parí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìlànà 6Àgbẹ̀ ti ó ń ṣe làálàá ni ó yẹ láti kọ́kọ́ mu nínú àwọn èso. 7Ronú lórí ohun ti èmi ń sọ; nítorí Olúwa yóò fún ọ lóye nínú ohun gbogbo.

8Rántí Jesu Kristi, ti ó jíǹde kúrò nínú òkú, láti inú irú-ọmọ Dafidi gẹ́gẹ́ bí ìhìnrere mi. 9Nínú èyí tí èmi ń rí ìpọ́njú títí dé inú ìdè bí arúfin; ṣùgbọ́n a kò de ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. 10Nítorí náà mo ń faradà ohun gbogbo nítorí àwọn àyànfẹ́; kí àwọn náà pẹ̀lú lè ní ìgbàlà tí ń bẹ nínú Kristi Jesu pẹ̀lú ògo ayérayé.

11Òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ náà:

Bi àwa bá bá a kú,

àwa yóò yè pẹ̀lú rẹ̀.

12Bí àwa bá faradà,

àwa ó sì bá a jẹ ọba:

Bí àwa bá sẹ́ ẹ,

òun náà yóò sì sẹ́ wa.

13Bí àwa kò bá gbàgbọ́,

òun dúró ni olóòtítọ́:

Nítorí òun kò lè sẹ́ ara rẹ̀.

Òṣìṣẹ́ tí Ọlọ́run yàn

14Nǹkan wọ̀nyí ni ki ó máa rán wọn létí. Máa kìlọ̀ fún wọn níwájú Olúwa pé, ki wọn ó yẹra kúrò nínú jíjiyàn ọ̀rọ̀ tí kò léèrè, bí kò ṣe ìparun fún àwọn tí ń gbọ́. 15Ṣaápọn láti fi ara rẹ̀ hàn níwájú Ọlọ́run bi ẹni tí ó yege àti òṣìṣẹ́ tí kò ní láti tijú, tí ó ń pín ọ̀rọ̀ òtítọ́ bí ó ti yẹ 16Yà kúrò nínú ọ̀rọ̀ asán, nítorí tiwọn máa síwájú nínú àìwà-bí-Ọlọ́run. 17Ọ̀rọ̀ wọn yóò sì máa fẹ́ bí egbò kíkẹ̀; nínú àwọn ẹni tí Himeneu àti Filetu wà; 18àwọn ẹni tí ó ti ṣìnà kúrò nínú òtítọ́, tí ń wí pé àjíǹde ti kọjá ná; tí wọ́n sì ń bi ìgbàgbọ́ àwọn mìíràn ṣubú. 192.19: Nu 16.5; Isa 26.13.Ṣùgbọ́n ìpìlẹ̀ Ọlọ́run tí ó dájú dúró ṣinṣin, ó ní èdìdì yìí, pé, “Olúwa mọ àwọn tí í ṣe tirẹ̀.” Àti pẹ̀lú, “Kí olúkúlùkù ẹni tí ń pé orúkọ Olúwa kúrò nínú àìṣòdodo.”

20Ṣùgbọ́n nínú ilé ńlá, kì í ṣe kìkì ohun èlò wúrà àti ti fàdákà nìkan ni ń bẹ, ṣùgbọ́n ti igi àti amọ̀ pẹ̀lú; àti òmíràn sí ọlá, àti òmíràn sí àìlọ́lá. 21Bí ẹnikẹ́ni bá wẹ ara rẹ̀ mọ́ kúrò nínú ìwọ̀nyí, òun yóò jẹ́ ohun èlò sí ọlá, tí a yà sọ́tọ̀, tí ó sì yẹ fún ìlò baálé, tí a sì ti pèsè sílẹ̀ fún iṣẹ́ rere gbogbo.

22Máa sá fún ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ èwe: sì máa lépa òdodo, ìgbàgbọ́, ìfẹ́, àlàáfíà, pẹ̀lú àwọn tí ń ké pe Olúwa láti inú ọkàn funfun wá. 23Ìbéèrè òmùgọ̀ àti aláìní ẹ̀kọ́ nínú ni kí o kọ̀, bí o ti mọ̀ pe wọn máa dá ìjà sílẹ̀. 24Ìránṣẹ́, Olúwa kò sì gbọdọ̀ jà; bí kò ṣe kí ó jẹ́ ẹni pẹ̀lẹ́ sí ènìyàn gbogbo ẹni tí ó lè kọ́ni, àti onísùúrù. 25Ẹni tí yóò máa kọ́ àwọn alátakò pẹ̀lú ìwà tútù, ní ìrètí pé Ọlọ́run lè fún wọn ní ìrònúpìwàdà sí ìmọ̀ òtítọ́, 26wọn ó sì lè bọ́ kúrò nínú ìdẹ̀kùn èṣù, lẹ́yìn ìgbà tí ó ti mú wọn láti ṣe ìfẹ́ rẹ̀.