Het Boek

Psalmen 98

1Een psalm.

Zing een nieuw lied voor de Here.
Hij heeft zoveel wonderen gedaan.
Hij overwint altijd, want Hij is machtig en sterk.
De Here vertelt hoe Hij redding biedt,
alle volken ter wereld kunnen nu zien
hoe rechtvaardig Hij is.
Hij heeft zijn goedheid, liefde en trouw
getoond aan het volk van Israël.
Alle volken ter wereld hebben kunnen zien
hoe God redding biedt.
Laat de hele aarde voor de Here juichen.
Breek maar uit in gejubel
en zing psalmen en lofliederen voor Hem.
Gebruik bij uw zang ook de citer om de Here te loven.
Laat de citer maar klinken en zing er krachtig bij.
Laat ook de trompetten en bazuinen schallen.
Juich en jubel met elkaar voor de Here, de grote Koning.
Laat de zee maar golven en bruisen,
al haar onstuimigheid mag tonen hoe groot Hij is.
De hele wereld en al haar bewoners moeten weten wie Hij is.
De rivieren klappen in de handen
en de bergen heffen een jubelend loflied aan voor de Here.
Eens zal Hij komen en recht spreken over de hele aarde.
Hij zal een rechtvaardig oordeel over de wereld uitspreken
en elk volk eerlijk beoordelen.

Nova Versão Internacional

Salmos 98

Salmo 98

Salmo.

Cantem ao Senhor um novo cântico,
    pois ele fez coisas maravilhosas;
a sua mão direita e o seu braço santo
    lhe deram a vitória!
O Senhor anunciou a sua vitória
e revelou a sua justiça às nações.
Ele se lembrou do seu amor leal
    e da sua fidelidade para com a casa de Israel;
todos os confins da terra viram
    a vitória do nosso Deus.

Aclamem o Senhor
    todos os habitantes da terra!
Louvem-no com cânticos de alegria
    e ao som de música!
Ofereçam música ao Senhor com a harpa,
    com a harpa e ao som de canções,
com cornetas e ao som da trombeta;
exultem diante do Senhor, o Rei!

Ressoe o mar e tudo o que nele existe,
o mundo e os seus habitantes!
Batam palmas os rios,
    e juntos cantem de alegria os montes;
cantem diante do Senhor, porque ele vem,
    vem julgar a terra;
julgará o mundo com justiça
    e os povos, com retidão.