Het Boek

Psalmen 98:1-9

1Een psalm.

Zing een nieuw lied voor de Here.

Hij heeft zoveel wonderen gedaan.

Hij overwint altijd, want Hij is machtig en sterk.

2De Here vertelt hoe Hij redding biedt,

alle volken ter wereld kunnen nu zien

hoe rechtvaardig Hij is.

3Hij heeft zijn goedheid, liefde en trouw

getoond aan het volk van Israël.

Alle volken ter wereld hebben kunnen zien

hoe God redding biedt.

4Laat de hele aarde voor de Here juichen.

Breek maar uit in gejubel

en zing psalmen en lofliederen voor Hem.

5Gebruik bij uw zang ook de citer om de Here te loven.

Laat de citer maar klinken en zing er krachtig bij.

6Laat ook de trompetten en bazuinen schallen.

Juich en jubel met elkaar voor de Here, de grote Koning.

7Laat de zee maar golven en bruisen,

al haar onstuimigheid mag tonen hoe groot Hij is.

De hele wereld en al haar bewoners moeten weten wie Hij is.

8De rivieren klappen in de handen

en de bergen heffen een jubelend loflied aan voor de Here.

9Eens zal Hij komen en rechtspreken over de hele aarde.

Hij zal een rechtvaardig oordeel over de wereld uitspreken

en elk volk eerlijk beoordelen.

Nova Versão Internacional

Salmos 98:1-9

Salmo 98

Salmo.

1Cantem ao Senhor um novo cântico,

pois ele fez coisas maravilhosas;

a sua mão direita e o seu braço santo

lhe deram a vitória!

2O Senhor anunciou a sua vitória

e revelou a sua justiça às nações.

3Ele se lembrou do seu amor leal

e da sua fidelidade para com a casa de Israel;

todos os confins da terra viram

a vitória do nosso Deus.

4Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra!

Louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música!

5Ofereçam música ao Senhor com a harpa,

com a harpa e ao som de canções,

6com cornetas e ao som da trombeta;

exultem diante do Senhor, o Rei!

7Ressoe o mar e tudo o que nele existe,

o mundo e os seus habitantes!

8Batam palmas os rios,

e juntos cantem de alegria os montes;

9cantem diante do Senhor, porque ele vem,

vem julgar a terra;

julgará o mundo com justiça

e os povos com retidão.