Het Boek

Psalmen 99

1De Here is de eeuwige Koning.
Laten alle volken dat goed beseffen
en eerbied voor Hem hebben.
Zijn troon is boven de cherubs.
De aarde is aan Hem onderworpen
en moet zich met diep ontzag onder Hem stellen.
De Here woont in Jeruzalem.
Hij is hoog verheven boven alle volken.
Laten zij daarom ook uw grote en heilige naam prijzen.
God is een heilige God.
De koning, door U aangesteld,
houdt van eerlijke rechtspraak.
U hebt het volk een zuivere wet gegeven.
U hebt het een rechtvaardige wetgeving geschonken.
Maak de Here, onze God, groot.
Onderwerp u aan Hem en buig voor Hem neer.
Alleen Hij is heilig.
Mozes en Aäron waren zijn eerste priesters
en ook Samuël kende Hem bij zijn naam.
Zij gingen vertrouwelijk met Hem om
en als zij Hem riepen, antwoordde Hij hun.
Hij sprak met hen in de wolkkolom,
zij hebben altijd gedaan wat Hij zei.
Zijn woord was voor hen wet.
Here, U hebt hun altijd antwoord gegeven.
O mijn God, U hebt hun altijd vergeven,
hoewel U wel strafte als dat nodig was.
Maak de naam van de Here, onze God, groot.
Onderwerp u aan Hem en buig voor Hem neer,
want de Here, onze God, is een heilige God.

Nova Versão Internacional

Salmos 99

Salmo 99

O Senhor reina! As nações tremem!
O seu trono está sobre os querubins!
    Abala-se a terra!
Grande é o Senhor em Sião;
ele é exaltado acima de todas as nações!
Seja louvado o teu grande e temível nome,
    que é santo.
Rei poderoso, amigo da justiça![a]
Estabeleceste a eqüidade
e fizeste em Jacó o que é direito e justo.
Exaltem o Senhor, o nosso Deus,
prostrem-se diante do estrado dos seus pés.
    Ele é santo!

Moisés e Arão estavam
    entre os seus sacerdotes,
Samuel, entre os que invocavam o seu nome;
eles clamavam pelo Senhor,
    e ele lhes respondia.
Falava-lhes da coluna de nuvem,
e eles obedeciam aos seus mandamentos
    e aos decretos que ele lhes dava.

Tu lhes respondeste, Senhor, nosso Deus;
para eles, tu eras um Deus perdoador,
embora os tenhas castigado
    por suas rebeliões.
Exaltem o Senhor, o nosso Deus;
prostrem-se, voltados para o seu santo monte,
porque o Senhor, o nosso Deus, é santo.

Notas al pie

  1. 99.4 Ou O rei é poderoso e ama a justiça.