Het Boek

Psalmen 97:1-12

1De Here is de grote Koning.

Laat de aarde daarom juichen

en de landen aan de kust zich erover verblijden.

2Om Hem heen zijn wolken en duisternis.

Recht en rechtvaardigheid vormen de basis waarop Hij regeert.

3Zijn macht en majesteit vernietigen zijn vijanden.

4De hele wereld wordt door Hem verlicht

als door bliksemschichten, de aarde beeft voor Hem.

5Als de Here verschijnt, smelten de bergen als was voor Hem.

Hij is Heer over de hele aarde.

6Zijn rechtvaardigheid klinkt door alle hemelen

en alle volken zullen Hem zien.

7Iedere afgodendienaar zal beschaamd staan,

zij zullen zich op hun zogenaamde goden niet kunnen beroemen.

Zelfs die moeten eenmaal voor Hem buigen.

8Het volk van Israël is blij over Hem en ziet zijn grootheid.

De dochters van Juda juichen U toe

om de wijze waarop U rechtspreekt, Here.

9U, Here, bent immers God, de Allerhoogste.

Boven U is er niemand op aarde.

U troont hoog boven alle goden.

10Als u van de Here houdt, haat dan elke vorm van kwaad.

God beschermt zijn kinderen

en behoedt hen voor elke goddeloze invloed.

11Gods volgelingen mogen in het licht leven

en Hij geeft vreugde in het hart van allen

die Hem oprecht volgen.

12Als u bij God hoort, verheug u dan in Hem.

Wees blij en prijs zijn grote en heilige naam.

Nova Versão Internacional

Salmos 97:1-12

Salmo 97

1O Senhor reina! Exulte a terra

e alegrem-se as regiões costeiras distantes.

2Nuvens escuras e espessas o cercam;

retidão e justiça são a base do seu trono.

3Fogo vai adiante dele

e devora os adversários ao redor.

4Seus relâmpagos iluminam o mundo;

a terra os vê e estremece.

5Os montes se derretem como cera diante do Senhor,

diante do Soberano de toda a terra.

6Os céus proclamam a sua justiça,

e todos os povos contemplam a sua glória.

7Ficam decepcionados todos os que adoram imagens

e se vangloriam de ídolos.

Prostram-se diante dele todos os deuses!

8Sião ouve e se alegra,

e as cidades97.8 Hebraico: filhas. de Judá exultam,

por causa das tuas sentenças, Senhor.

9Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra!

És exaltado muito acima de todos os deuses!

10Odeiem o mal, vocês que amam o Senhor,

pois ele protege a vida dos seus fiéis

e os livra das mãos dos ímpios.

11A luz nasce97.11 Conforme a Septuaginta e algumas versões antigas. O Texto Massorético diz A luz é semeada. sobre o justo

e a alegria sobre os retos de coração.

12Alegrem-se no Senhor, justos,

e louvem o seu santo nome.