Het Boek

Psalmen 98:1-9

1Een psalm.

Zing een nieuw lied voor de Here.

Hij heeft zoveel wonderen gedaan.

Hij overwint altijd, want Hij is machtig en sterk.

2De Here vertelt hoe Hij redding biedt,

alle volken ter wereld kunnen nu zien

hoe rechtvaardig Hij is.

3Hij heeft zijn goedheid, liefde en trouw

getoond aan het volk van Israël.

Alle volken ter wereld hebben kunnen zien

hoe God redding biedt.

4Laat de hele aarde voor de Here juichen.

Breek maar uit in gejubel

en zing psalmen en lofliederen voor Hem.

5Gebruik bij uw zang ook de citer om de Here te loven.

Laat de citer maar klinken en zing er krachtig bij.

6Laat ook de trompetten en bazuinen schallen.

Juich en jubel met elkaar voor de Here, de grote Koning.

7Laat de zee maar golven en bruisen,

al haar onstuimigheid mag tonen hoe groot Hij is.

De hele wereld en al haar bewoners moeten weten wie Hij is.

8De rivieren klappen in de handen

en de bergen heffen een jubelend loflied aan voor de Here.

9Eens zal Hij komen en rechtspreken over de hele aarde.

Hij zal een rechtvaardig oordeel over de wereld uitspreken

en elk volk eerlijk beoordelen.

Bibelen på hverdagsdansk

Salmernes Bog 98:1-9

Lovsang til Gud for hans frelse

1Syng en ny sang for Herren

om de underfulde ting, han har gjort.

Han har vundet en vældig sejr

ved sin egen guddommelige kraft.

2Han har vist sin magt til at frelse,

alle folkeslag har set hans retfærdige dom.

3Han har vist sin trofasthed og nåde mod Israel,

hele jorden har set, hvordan han frelste sit folk.

4Bryd ud i lovsang til Gud, hele jorden,

råb af fryd og syng af glæde.

5Syng for Herren til harpeklang,

lad lovsangen lyde til strengespil,

6til trompeter og vædderhornets lyd,

en vældig symfoni til Herren, vor konge.

7Lad havet med alt dets liv stemme i,

sammen med jorden og alle dens folk.

8Lad floderne juble og klappe i hænderne,

bjergene bryde ud i glædessang for Herren,

9for han kommer og dømmer jorden.

Han dømmer verden med retfærdighed,

alle folkeslag får en fair behandling.