Het Boek

Psalmen 97

1De Here is de grote Koning.
Laat de aarde daarom juichen
en de landen aan de kust zich erover verblijden.
Om Hem heen zijn wolken en duisternis.
Recht en rechtvaardigheid vormen de basis waarop Hij regeert.
Zijn macht en majesteit vernietigen zijn vijanden.
De hele wereld wordt door Hem verlicht
als door bliksemschichten, de aarde beeft voor Hem.
Als de Here verschijnt, smelten de bergen als was voor Hem.
Hij is Heer over de hele aarde.
Zijn rechtvaardigheid klinkt door alle hemelen
en alle volken zullen Hem zien.
Iedere afgodendienaar zal beschaamd staan,
zij zullen zich op hun zogenaamde goden niet kunnen beroemen.
Zelfs die moeten eenmaal voor Hem buigen.
Het volk van Israël is blij over Hem en ziet zijn grootheid.
De dochters van Juda juichen U toe
om de wijze waarop U rechtspreekt, Here.
U, Here, bent immers God, de Allerhoogste.
Boven U is er niemand op aarde.
U troont hoog boven alle goden.
10 Als u van de Here houdt, haat dan elke vorm van kwaad.
God beschermt zijn kinderen
en behoedt hen voor elke goddeloze invloed.
11 Gods volgelingen mogen in het licht leven
en Hij geeft vreugde in het hart van allen
die Hem oprecht volgen.
12 Als u bij God hoort, verheug u dan in Hem.
Wees blij en prijs zijn grote en heilige naam.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 97

Guds hellighed og magt

1Herren er konge, lad jorden juble!
    Lad de fjerne lande glæde sig!
Skyer og mørke omslutter ham,
    retfærdighed og ret er hans trones grundvold.
Foran ham kommer der en ild,
    som opbrænder alle hans fjender.
Hans lyn oplyser verden,
    jorden ser det og bæver.
Bjergene smelter af frygt foran ham,
    for han er den Almægtige, jordens Herre.
Himlene udråber hans godhed,
    folkene ser hans herlighed.
De, som beder til afguder, bliver til skamme,
    de praler af deres håbløse guder,
        men alle afguder bliver underlagt Herren.
Jerusalem skal høre det og glæde sig,
    Judas byer skal fryde sig,
        for du, Herre, er en retfærdig dommer.
Du er den højeste magt i verden,
    ingen guder kan måle sig med dig.

10 I, der elsker Herren, skal tage afstand fra det onde,
    for han beskytter dem, der adlyder ham,
        han redder dem ud af de gudløses kløer.
11 De retsindige oplever Guds lys,
    de oprigtige har grund til at glæde sig.
12 Glæd jer i Herren, I retskafne,
    lovsyng hans hellige navn.