Het Boek

Psalmen 20

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Ik bid dat de Here u
in moeilijke tijden zal antwoorden,
dat de naam van de God van Jakob
u sterk zal maken.
Ik bid dat Hij
u te hulp komt vanuit zijn heiligdom
en u steunt vanuit Jeruzalem.
Ik bid dat Hij Zich
al uw offers zal herinneren
en uw brandoffer met blijdschap zal aannemen.
Ik bid dat Hij
u geeft wat uw hart verlangt
en dat Hij al uw plannen laat gelukken.
Wij willen juichen
over de overwinningen die U geeft
en in de naam van onze God
de vlaggen omhoogsteken.
Ik bid dat de Here
al uw verlangens zal vervullen.
Ik weet nu zeker
dat de Here de koning die Hij heeft gezalfd,
zal laten overwinnen.
Vanuit de hemel geeft Hij
hem altijd antwoord.
Dat blijkt uit
de machtige daden die Hij doet.
Sommige mensen verwachten
alles van hun strijdwagens,
anderen snoeven over hun paarden,
maar wij stellen onze verwachting
op de naam van de Here, die onze God is.
Die anderen komen
allemaal ten val,
maar wij blijven overeind
en kunnen standhouden.
10 Och Here,
geef onze koning de overwinning!
Ik bid dat de Here zal antwoorden
wanneer wij tot Hem roepen.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 20

Psalmul 20

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

Să-ţi răspundă Domnul în ziua necazului,
    să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov!
Să-ţi trimită ajutor din Lăcaşul cel sfânt
    şi să te sprijine din Sion!
Să-Şi amintească de toate darurile tale de mâncare,
    şi să primească toate arderile tale de tot!Sela
Să-ţi dea după plăcerea inimii tale
    şi să-ţi împlinească toate planurile!

Atunci vom striga de bucurie datorită biruinţei tale
    şi vom flutura steagul în Numele Dumnezeului nostru.
        Domnul să-ţi împlinească toate planurile!

Acum eu ştiu că Domnul îl izbăveşte pe unsul Său;
    El îi va răspunde din cerul Său cel sfânt,
        prin isprăvile de mântuire ale dreptei Sale.
Unii se bizuie pe care, alţii pe cai,
    dar noi ne bizuim pe Numele Dumnezeului nostru.
Ei se îndoaie şi cad,
    dar noi ne ridicăm şi stăm în picioare!

Doamne, izbăveşte-l pe rege!
    Răspunde-ne[a] când Te chemăm!

Notas al pie

  1. Psalmii 20:9 Sau: O, Doamne, izbăveşte! / O, Împărate, răspunde-ne