Het Boek

Psalmen 19:1-15

1Een psalm van David voor de koordirigent.

2De hemelen vertellen

over Gods grote eer

en het hemelgewelf spreekt

over zijn scheppend werk.

3De ene dag vertelt het

aan de volgende dag

en de ene nacht

aan de volgende nacht.

4Het is duidelijk

dat dat geen echte woorden zijn,

het is immers niet te horen.

5Toch hoort men die boodschap

over de hele wereld,

overal waar mensen wonen

heeft het nieuws hen bereikt.

Het is alsof God een tent heeft gemaakt

voor de zon,

6die ʼs morgens,

blij als een bruidegom,

naar buiten gaat

en zingend zijn weg betreedt

als een gevierde held.

7De zon wandelt elke dag

van het ene tot het andere einde van de aarde,

alles ter wereld ervaart haar stralende gloed.

8De wet van de Here

is volmaakt en goed,

zij verandert ons leven.

De woorden van de Here

zijn altijd betrouwbaar,

zij geven wijsheid aan de onwetende.

9Het bevel van de Here

is een vreugde voor ons hart.

Het gebod van de Here

is zuiver en geeft ons een duidelijk inzicht.

10Het ontzag voor de Here

is rein en blijft altijd bestaan.

De voorschriften van de Here

bevatten louter waarheid,

zij zijn altijd rechtvaardig.

11Zij zijn veel kostbaarder dan goud

en zoeter dan de zuiverste honing,

vers uit de raat.

12De knecht van God

neemt ze ernstig en leert ervan,

het houden ervan

levert de rijkste beloning op.

13God, vergeef mij

ook mijn onbewuste zonden,

want wie kent al zijn fouten?

14Ik ben uw dienaar, Here.

Bewaar mij voor overmoedigheid.

Geef dat die geen kans krijgt in mijn leven.

Dan kan ik pas echt naar uw wil leven

en zal ik niet zondigen.

15Ik bid U, Here,

dat alles wat ik zeg met mijn mond

en denk in mijn hart,

naar uw wil mag zijn.

Here, U bent mijn rots en mijn bevrijder.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 19:1-14

Psalmul 19

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

1Cerurile declară slava lui Dumnezeu

și întinderea1 Cu referire la cer, firmament; vezi Gen. 1:6. istorisește despre lucrarea mâinilor Lui.

2O zi dă de știre altei zile acest mesaj

și o noapte vestește această cunoaștere altei nopți,

3dar fără vorbe și fără cuvinte,

fără să li se audă glasul.3 Sau: Nu este grai sau limbă / în care să nu li se audă glasul (vezi LXX).

4Răsunetul lor a străbătut întreg pământul,

și cuvintele lor au ajuns până la marginea lumii.

În ceruri, El a întins un cort soarelui.

5Acesta este asemenea unui mire care iese din odaia lui de nuntă,

asemenea unui viteaz ce se bucură să alerge pe cale:

6răsăritul lui este la un capăt al cerului

și roată‑i este drumul până la celălalt capăt al lui.

Nimic nu se poate ascunde de căldura lui.

7Legea Domnului este desăvârșită;

ea înviorează sufletul.

Mărturia Domnului este demnă de încredere;

ea înțelepțește pe cel neștiutor7 Termenul ebraic se referă la o anumită naivitate sau lipsă de experiență..

8Orânduirile Domnului sunt drepte;

ele îmi bucură inima.

Porunca Domnului este curată;

ea luminează ochii.

9Teama de Domnul este curată;

ea rămâne pe vecie.

Judecățile Domnului sunt adevărate;

toate sunt drepte.

10Ele sunt mai de dorit decât aurul,

decât mult aur curat,

sunt mai dulci decât mierea,

decât picurul din faguri.

11Chiar și robul Tău este instruit prin ele.

Când le păzește, are o mare răsplată.

12Cine își cunoaște greșelile făcute din neștiință?

Iartă‑mi greșelile ascunse!

13Păzește‑l, de asemenea, pe robul Tău de păcatele cu bună știință13 Lit.: de insolență (obrăznicie, aroganță), însă cu sensul dat în text, datorită contextului.,

ca să nu stăpânească peste mine!

Atunci voi fi integru,

nevinovat de o mare fărădelege.

14Fie plăcute cuvintele gurii mele

și murmurul inimii mele înaintea Ta,

Doamne, Stânca mea, Răscumpărătorul meu!