Het Boek

Psalmen 21

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Here, de koning verheugt zich
over uw macht,
met vreugde spreekt hij
over het heil dat U geeft.
U vervulde
zijn grootste wens.
Wat hij U vroeg,
hebt U hem niet geweigerd.
U komt hem tegemoet
met overvloed
en geeft hem
een prachtige gouden kroon.
Hij vroeg U
te mogen leven,
dat stond U hem toe
tot in hoge ouderdom.
Dankzij U
is hij beroemd en geëerd.
U gaf hem
aanzien en majesteit.
U zegent hem rijk
en geeft hem
een hart vol blijdschap.
Allemaal omdat de koning
op de Here vertrouwt,
door de goedheid en de liefde
van God, de Allerhoogste,
faalt hij niet.
Here, U weet uw vijanden te vinden.
Wie U haten,
zullen niet aan U ontkomen.
10 Wanneer U komt, Here,
zullen zij door uw toorn verbranden,
U zult hen vernietigen.
In het vuur zullen zij omkomen.
11 Zelfs hun kinderen
zult U wegdoen van deze aarde
en hun nageslacht zal niet bestaan.
12 Als zij proberen U kwaad te doen
en slechte plannen maken,
zal dat hun niet lukken.
13 U laat hen vluchten,
U richt uw pijlen op hun gezicht.
14 Toon uw kracht, Here,
dan zullen wij
liederen zingen tot uw eer.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 21

Psalmul 21

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

Doamne, regele se bucură de tăria pe care o dai Tu.
    Şi cât de mult se veseleşte de izbăvirea Ta!
Tu ai împlinit dorinţa inimii lui
    şi n-ai respins cererea buzelor lui!Sela
Căci l-ai întâmpinat cu binecuvântări plăcute,
    i-ai pus pe cap coroană de aur curat.
Ţi-a cerut viaţă şi i-ai dat-o;
    i-ai dat multe zile pentru veci de veci.
Mare este slava lui datorită izbăvirii Tale!
    Splendoare şi măreţie ai pus peste el!
Tu i-ai dat binecuvântări veşnice
    şi l-ai umplut cu bucuria prezenţei Tale.
Căci regele se încrede în Domnul,
    iar prin îndurarea Celui Preaînalt, el nu se va clătina.

Mâna Ta îi va ajunge pe toţi duşmanii Tăi,
    dreapta Ta îi va ajunge pe cei ce Te urăsc.
În ziua arătării Tale
    îi vei face ca un cuptor aprins.
În mânia Lui, Domnul îi va înghiţi
    şi-i va mistui focul!
10 Le vei nimici odraslele de pe pământ
    şi urmaşii dintre fiii oamenilor,
11 căci Ţi s-au împotrivit cu răutate!
    Au urzit intrigi, dar nu vor reuşi!
12 Îi vei pune să dea bir cu fugiţii
    când Îţi vei încorda arcul împotriva lor.

13 Ridică-Te, Doamne, în tăria Ta,
    ca noi să cântăm şi să lăudăm puterea Ta!