Het Boek

Psalmen 20

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Ik bid dat de Here u
in moeilijke tijden zal antwoorden,
dat de naam van de God van Jakob
u sterk zal maken.
Ik bid dat Hij
u te hulp komt vanuit zijn heiligdom
en u steunt vanuit Jeruzalem.
Ik bid dat Hij Zich
al uw offers zal herinneren
en uw brandoffer met blijdschap zal aannemen.
Ik bid dat Hij
u geeft wat uw hart verlangt
en dat Hij al uw plannen laat gelukken.
Wij willen juichen
over de overwinningen die U geeft
en in de naam van onze God
de vlaggen omhoogsteken.
Ik bid dat de Here
al uw verlangens zal vervullen.
Ik weet nu zeker
dat de Here de koning die Hij heeft gezalfd,
zal laten overwinnen.
Vanuit de hemel geeft Hij
hem altijd antwoord.
Dat blijkt uit
de machtige daden die Hij doet.
Sommige mensen verwachten
alles van hun strijdwagens,
anderen snoeven over hun paarden,
maar wij stellen onze verwachting
op de naam van de Here, die onze God is.
Die anderen komen
allemaal ten val,
maar wij blijven overeind
en kunnen standhouden.
10 Och Here,
geef onze koning de overwinning!
Ik bid dat de Here zal antwoorden
wanneer wij tot Hem roepen.

King James Version

Psalm 20

1The Lord hear thee in the day of trouble; the name of the God of Jacob defend thee;

Send thee help from the sanctuary, and strengthen thee out of Zion;

Remember all thy offerings, and accept thy burnt sacrifice; Selah.

Grant thee according to thine own heart, and fulfil all thy counsel.

We will rejoice in thy salvation, and in the name of our God we will set up our banners: the Lord fulfil all thy petitions.

Now know I that the Lord saveth his anointed; he will hear him from his holy heaven with the saving strength of his right hand.

Some trust in chariots, and some in horses: but we will remember the name of the Lord our God.

They are brought down and fallen: but we are risen, and stand upright.

Save, Lord: let the king hear us when we call.