Het Boek

Psalmen 19:1-15

1Een psalm van David voor de koordirigent.

2De hemelen vertellen

over Gods grote eer

en het hemelgewelf spreekt

over zijn scheppend werk.

3De ene dag vertelt het

aan de volgende dag

en de ene nacht

aan de volgende nacht.

4Het is duidelijk

dat dat geen echte woorden zijn,

het is immers niet te horen.

5Toch hoort men die boodschap

over de hele wereld,

overal waar mensen wonen

heeft het nieuws hen bereikt.

Het is alsof God een tent heeft gemaakt

voor de zon,

6die ʼs morgens,

blij als een bruidegom,

naar buiten gaat

en zingend zijn weg betreedt

als een gevierde held.

7De zon wandelt elke dag

van het ene tot het andere einde van de aarde,

alles ter wereld ervaart haar stralende gloed.

8De wet van de Here

is volmaakt en goed,

zij verandert ons leven.

De woorden van de Here

zijn altijd betrouwbaar,

zij geven wijsheid aan de onwetende.

9Het bevel van de Here

is een vreugde voor ons hart.

Het gebod van de Here

is zuiver en geeft ons een duidelijk inzicht.

10Het ontzag voor de Here

is rein en blijft altijd bestaan.

De voorschriften van de Here

bevatten louter waarheid,

zij zijn altijd rechtvaardig.

11Zij zijn veel kostbaarder dan goud

en zoeter dan de zuiverste honing,

vers uit de raat.

12De knecht van God

neemt ze ernstig en leert ervan,

het houden ervan

levert de rijkste beloning op.

13God, vergeef mij

ook mijn onbewuste zonden,

want wie kent al zijn fouten?

14Ik ben uw dienaar, Here.

Bewaar mij voor overmoedigheid.

Geef dat die geen kans krijgt in mijn leven.

Dan kan ik pas echt naar uw wil leven

en zal ik niet zondigen.

15Ik bid U, Here,

dat alles wat ik zeg met mijn mond

en denk in mijn hart,

naar uw wil mag zijn.

Here, U bent mijn rots en mijn bevrijder.

King James Version

Psalms 19:1-14

To the chief Musician, A Psalm of David.

1The heavens declare the glory of God; and the firmament sheweth his handywork.

2Day unto day uttereth speech, and night unto night sheweth knowledge.

3There is no speech nor language, where their voice is not heard.19.3 where…: or, without these their voice is heard: Heb. without their voice heard

4Their line is gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In them hath he set a tabernacle for the sun,19.4 line: or, rule, or, direction

5Which is as a bridegroom coming out of his chamber, and rejoiceth as a strong man to run a race.

6His going forth is from the end of the heaven, and his circuit unto the ends of it: and there is nothing hid from the heat thereof.

7The law of the LORD is perfect, converting the soul: the testimony of the LORD is sure, making wise the simple.19.7 law: or, doctrine19.7 converting: or, restoring

8The statutes of the LORD are right, rejoicing the heart: the commandment of the LORD is pure, enlightening the eyes.

9The fear of the LORD is clean, enduring for ever: the judgments of the LORD are true and righteous altogether.19.9 true: Heb. truth

10More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold: sweeter also than honey and the honeycomb.19.10 the honeycomb: Heb. the dropping of honeycombs

11Moreover by them is thy servant warned: and in keeping of them there is great reward.

12Who can understand his errors? cleanse thou me from secret faults.

13Keep back thy servant also from presumptuous sins; let them not have dominion over me: then shall I be upright, and I shall be innocent from the great transgression.19.13 the great: or, much

14Let the words of my mouth, and the meditation of my heart, be acceptable in thy sight, O LORD, my strength, and my redeemer.19.14 strength: Heb. rock