Het Boek

Psalmen 138:1-8

1Een lied van David.

Met mijn hele hart zal ik U prijzen en roemen.

Ik daag de machtigen uit en zing psalmen voor U.

2In uw heilige tempel wil ik op mijn knieën gaan

en uw naam eren om uw goedheid, liefde en trouw.

Want U hebt tot eer van uw naam al uw beloften ingelost.

3Toen ik U aanriep, hebt U mij antwoord gegeven.

U gaf mij nieuwe moed en kracht om verder te gaan.

4Here, eenmaal zullen alle koningen van deze aarde

U prijzen, wanneer zij hebben gehoord wat U zegt.

5Zij zullen liederen zingen over alles wat de Here doet,

want zijn macht en majesteit zijn onmetelijk groot.

6De Here is hoogverheven en ziet vol liefde neer

op ieder die zich van zijn kleinheid bewust is.

Maar trotse mensen wil Hij niet kennen.

7Wanneer ik in grote moeite en zorgen verkeer,

houdt U mij vast.

U houdt de woede van mijn vijanden bij mij weg

en bevrijdt mij door uw kracht.

8De Here zal ervoor zorgen dat alles goed voor mij afloopt.

Here, uw goedheid en liefde zijn eeuwig.

Laat het werk dat U bent begonnen,

niet halverwege ophouden.

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 138:1-8

สดุดี 138

(บทประพันธ์ของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์หมดหัวใจ

จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ต่อหน้า “พระทั้งปวง”

2ข้าพระองค์จะน้อมกราบตรงมายังพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

และสรรเสริญพระนามของพระองค์

เพราะความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์

เพราะพระองค์ทรงเชิดชูพระนามและพระวจนะของพระองค์เหนือสรรพสิ่ง

3เมื่อข้าพระองค์ร้องทูล พระองค์ทรงตอบ

พระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์เด็ดเดี่ยวและกล้าหาญ

4ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้กษัตริย์ทั่วโลกสรรเสริญพระองค์

เมื่อพวกเขาได้ยินพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระองค์

5ขอให้พวกเขาขับร้องถึงวิถีทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า

เพราะพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่

6แม้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสูงส่งยิ่งนัก พระองค์ยังทรงเหลียวแลคนต่ำต้อย

แต่พระองค์ทรงสังเกตเห็นคนหยิ่งยโสแต่ไกล

7แม้ข้าพระองค์เดินอยู่ท่ามกลางความทุกข์ลำเค็ญ

พระองค์ยังทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ไว้

พระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ออกต่อสู้ความเกรี้ยวกราดของศัตรูของข้าพระองค์

พระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์

8องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงกระทำให้สำเร็จตามความมุ่งหมายของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความรักของพระองค์ดำรงนิรันดร์

ขออย่าทรงละทิ้งพระหัตถกิจทั้งหลายของพระองค์