Het Boek

Psalmen 139:1-24

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Here, U ziet alles van mij,

U kent mij helemaal zoals ik ben.

2U weet het als ik zit en als ik weer opsta,

vanuit de hemel weet U wat ik denk.

3U ziet waar ik heen ga en weet wanneer ik ga liggen.

Alles wat ik doe, is voor U bekend.

4Elk woord dat ik uitspreek, kent U al, Here.

5U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij.

Uw hand rust op mij.

6Het is voor mij onmogelijk dat te begrijpen.

Het is zo wonderlijk, zo hoog.

7Hoe zou ik mij kunnen verbergen voor uw Geest,

waar zou ik naartoe moeten om U te ontvluchten?

8Als ik naar de hemel ging, zag ik U daar.

Als ik neerdaalde in het dodenrijk, zou ik U ook daar ontmoeten.

9Zelfs als ik vleugels had

en ging wonen aan de andere kant van de zee,

10zou ik U daar ontmoeten.

U zou mij vasthouden

en uw rechterhand zou mij stevig leiden.

11Stel dat ik zei dat de duisternis op mij kon vallen,

dan zou het nog licht om mij heen zijn.

12Ook de duisternis kan niets voor U verbergen.

Voor U is de nacht net zo licht als de dag

en duisternis betekent niets voor U.

13U hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt?

Mijn hele lichaam werd door U geweven.

14Ik prijs U, omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt.

Alles wat U doet, is wonderbaarlijk.

Alles in mij getuigt daarvan.

15U zag elk van mijn botten,

terwijl zij in het verborgene werden gemaakt.

16U zag mij al toen ik nog geen vorm had.

Elke dag van mijn leven stond toen al in uw boek opgeschreven.

17Wat betekenen uw gedachten veel voor mij, mijn God.

Zij zijn ontelbaar.

18Zelfs als ik ze zou proberen te tellen,

blijken het er nog meer te zijn dan de zandkorrels.

Ik ben voortdurend in uw nabijheid.

19Mijn God, wilt U uw tegenstanders doden?

Moordenaars, blijf uit mijn buurt!

20Zij zeggen boosaardige dingen tegen U

en gebruiken uw naam voor hun leugens.

Zij zijn uw vijanden.

21Ik moet immers wel de mensen haten die U haten, Here?

Ik heb een diepe afkeer van mensen die tegen U in opstand komen.

22Ik voel een diepe haat tegen hen

en beschouw hen als mijn eigen vijanden.

23God, houdt U mij in het oog en ken mijn hart.

Toets mij. U mag alles weten wat er in mij omgaat.

24Let op of ik soms de verkeerde weg opga.

Leid mij op uw weg, die naar uw eeuwigheid voert.

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 139:1-24

สดุดี 139

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ได้ทรงตรวจตราจิตใจของข้าพระองค์

และพระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์

2พระองค์ทรงทราบเมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้น

พระองค์ทรงประจักษ์ความคิดของข้าพระองค์แต่ไกล

3พระองค์ทรงหยั่งรู้วิถีทางและการหยุดพักของข้าพระองค์

พระองค์ทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์

4ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ก่อนที่ข้าพระองค์จะเอ่ยปาก

พระองค์ก็ทรงทราบความทั้งสิ้นแล้ว

5พระองค์ทรงโอบล้อมข้าพระองค์ทั้งข้างหน้าและข้างหลัง

พระองค์ทรงวางพระหัตถ์เหนือข้าพระองค์

6ความรู้เช่นนี้อัศจรรย์ยิ่งนักสำหรับข้าพระองค์

สูงเกินกว่าข้าพระองค์จะเข้าใจ

7ข้าพระองค์จะไปที่ไหนให้พ้นจากพระวิญญาณของพระองค์ได้?

ข้าพระองค์จะหนีไปที่ไหนให้พ้นจากพระพักตร์ของพระองค์?

8หากข้าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์ พระองค์ประทับอยู่ที่นั่น

หากข้าพระองค์นอนลงในแดนมรณา พระองค์ก็ประทับที่นั่น

9หากข้าพระองค์บินไปด้วยปีกแห่งรุ่งอรุณ

หากข้าพระองค์ไปอยู่ที่มหาสมุทรสุดไกลโพ้น

10แม้แต่ที่นั่น พระหัตถ์ของพระองค์ก็จะทรงนำข้าพระองค์

พระหัตถ์ขวาของพระองค์ก็จะยึดข้าพระองค์ไว้มั่น

11หากข้าพระองค์กล่าวว่า “แน่นอน ความมืดจะบังเราไว้

และความสว่างจะกลายเป็นค่ำคืนรอบตัวเรา”

12สำหรับพระองค์ แม้ความมืดก็ไม่มืด

กลางคืนก็สว่างดั่งกลางวัน

เพราะสำหรับพระองค์ ความมืดก็เป็นดั่งความสว่าง

13เพราะพระองค์ทรงสร้างส่วนลึกล้ำภายในตัวข้าพระองค์

พระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์ขึ้นในครรภ์มารดา

14ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างมหัศจรรย์และน่าครั่นคร้าม

ฝีพระหัตถ์ของพระองค์อัศจรรย์

ข้าพระองค์ทราบดี

15โครงร่างของข้าพระองค์ไม่ได้ซ่อนเร้นจากพระองค์

เมื่อข้าพระองค์ถูกสร้างขึ้นในที่ลี้ลับ

เมื่อข้าพระองค์ถูกถักทอขึ้นในห้วงลึกแห่งแผ่นดินโลก

16พระเนตรของพระองค์ทรงเห็นข้าพระองค์ตั้งแต่ข้าพระองค์ยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง

ทุกวันคืนที่กำหนดไว้สำหรับข้าพระองค์

ทรงบันทึกไว้ในสมุดของพระองค์

ก่อนที่วันเหล่านั้นจะมาถึง

17ข้าแต่พระเจ้า! พระดำริของพระองค์สำหรับข้าพระองค์นั้นเลิศล้ำ!139:17 หรือพระดำริของพระองค์เกี่ยวกับข้าพระองค์นั้นเลิศล้ำ!

รวมกันแล้วก็ยิ่งใหญ่นัก!

18หากจะนับ

ก็มากยิ่งกว่าเม็ดทราย

เมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้น ข้าพระองค์ยังคงอยู่กับพระองค์

19ข้าแต่พระเจ้า! ขอทรงประหารคนชั่วเถิด

เจ้าคนกระหายเลือด จงไปให้พ้น!

20พวกเขากล่าวถึงพระองค์ด้วยเจตนาชั่ว

ศัตรูของพระองค์ใช้พระนามของพระองค์ในทางมิชอบ

21ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ไม่ได้เกลียดชังผู้ที่เกลียดชังพระองค์หรือ?

ข้าพระองค์ไม่ได้สะอิดสะเอียนผู้ที่บังอาจลุกขึ้นต่อสู้พระองค์หรือ?

22สำหรับพวกเขา ข้าพระองค์มีแต่ความเกลียดชัง

และนับเขาเป็นศัตรูของข้าพระองค์

23ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตรวจตราดูเถิด และทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์

ขอทรงตรวจสอบและประจักษ์แจ้งความคิดกระวนกระวายของข้าพระองค์

24โปรดดูว่ามีสิ่งใดบ้างในตัวของข้าพระองค์ซึ่งไม่เป็นที่พอพระทัย

และขอทรงนำข้าพระองค์ไปตามวิถีนิรันดร์