Het Boek

Nahum 1:1-15

Profetie over Ninevé

1Dit is de profetie over Ninevé die God aan Nahum uit Elkos heeft gegeven.

2God waakt met jaloezie over zijn eer. In zijn toorn neemt Hij wraak op alle mensen die tegen Hem in opstand komen. De Here vernietigt al zijn tegenstanders. 3De Here is erg geduldig, maar ook heel sterk en Hij laat niet ongestraft wie schuldig blijkt te zijn. Hij toont zijn kracht in wervelwinden en storm. De wolken zijn als stof onder zijn voeten. 4Op zijn bevel drogen de zee en de rivieren op. De malse weiden van Basan en Karmel verdorren, evenals de groene bossen van de Libanon. 5Bergen beven voor Hem, heuvels smelten weg. De aarde beeft en raakt uit haar evenwicht, haar bewoners worden vernietigd. 6Wie kan standhouden tegen deze wrekende God? Wie houdt zich staande bij zijn geweldige toorn, die is als vuur, rotsen springen erdoor aan stukken.

7De Here is goed. Hij is een helper in de nood, een schuilplaats voor allen die op Hem vertrouwen. 8Maar zijn vijanden vaagt Hij weg met een reusachtige watervloed, hij jaagt hen de dood, de duisternis in. 9Wat voor plannen bent u tegen de Here aan het beramen? Hij zal er in één klap een eind aan maken, Hij zal geen tweede keer tegen u hoeven op te treden! 10Hij gooit zijn vijanden, die zich gedragen als een stel dronkemannen, in het vuur als een verwarde bos dorens. Als een bos droog stro vatten zij vlam en worden verbrand. 11Wat is die koning van u die een complot smeedde tegen de Here? Wat is dat voor een man die zulke boze plannen beraamt? 12‘Al bouwt hij een leger op van miljoenen soldaten,’ zegt de Here, ‘toch zal dat volledig worden vernietigd.’ Maar tegen zijn volk zegt Hij: ‘Ik heb u vernederd, maar zal u niet langer straffen. 13Ik zal uw boeien aan stukken breken en het juk van slavernij dat deze Assyrische koning u heeft opgelegd, van u afnemen.’ 14En tegen die koning zegt de Here: ‘Ik ga een eind maken aan het voortbestaan van uw vorstenhuis. Ik zal uw tempels met zijn gesneden en gegoten afgodsbeelden verwoesten. Ikzelf zal uw graf delven, want u bent het leven niet waard!’

15Kijk, daar komen de boodschappers langs de berghellingen naar beneden rennen met goed nieuws: ‘Het is weer vrede!’ Juda, vier vandaag feest en aanbid alleen de Here zoals u hebt beloofd! Want uw vijand uit Ninevé zal nooit meer een voet in uw land zetten, hij is volkomen vernietigd.

Nouă Traducere În Limba Română

Naum 1:1-15

1O rostire despre Ninive. Cartea viziunii lui Naum, elkoșitul:

Mânia Domnului împotriva cetății Ninive

2Domnul este un Dumnezeu gelos și răzbunător!

Domnul Se răzbună și este plin de mânie;

Domnul Se răzbună pe vrăjmașii Săi

și este mânios pe dușmanii Săi.

3Domnul este încet la mânie și mare în putere.

Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel rău.

Își are calea în vijelie și în furtună,

iar norii sunt pulberea de sub picioarele Sale.

4El mustră marea și o usucă

și seacă toate râurile;

Bașanul și Carmelul se veștejesc,

iar floarea Libanului se ofilește.

5Munții se cutremură înaintea Lui,

și dealurile se topesc;

se clatină pământul înaintea Lui,

lumea și toți locuitorii ei.

6Cine poate sta în fața indignării Sale?

Cine poate îndura apriga Lui mânie?

Furia Lui se revarsă ca focul;

stâncile se prăbușesc înaintea Lui.

7Domnul este bun,

este un loc de scăpare în ziua necazului.

El îi cunoaște pe cei ce se adăpostesc în El.

8Dar, printr‑un potop care se revarsă,7-8 Sau: la El / 8 când se revarsă potopul. Potopul simbolizează aici armata invadatoare (vezi Is. 8:7-8).

El va distruge Ninive din locul ei

și Își va urmări dușmanii în întuneric.

9Ce plănuiți voi împotriva Domnului?

El9 Sau: Orice ați plănui voi împotriva Domnului, / El. oricum va aduce nimicirea;

nenorocirea nu va veni de două ori!9 Sau: dușmanii Lui nu se vor mai ridica a doua oară!

10Căci, în timp ce vor fi ca niște spini încâlciți

și pe când vor fi îmbibați de băutură,

vor fi mistuiți ca o miriște pe deplin uscată.10 Sensul versetului este nesigur.

11Din tine a ieșit

cel ce plănuiește răul împotriva Domnului,

cel ce sfătuiește ticăloșia.

12Așa vorbește Domnul:

„Deși au aliați și sunt mulți,

vor fi secerați și vor pieri.

Chiar dacă te‑am asuprit, Iuda,

nu te voi mai asupri!

13Acum, voi zdrobi jugul lor de pe tine

și‑ți voi rupe legăturile.“

14Iată ce a poruncit Domnul cu privire la tine, Ninive:

„Nu vei mai avea urmași care să‑ți poarte numele!

Voi tăia chipul cioplit și chipul turnat

din casa dumnezeilor tăi.

Îți voi pregăti mormântul,

căci te‑am găsit ușor14 În sensul de: fără valoare; sau căci ești de disprețuit; sau căci ești blestemat (pe baza unei posibile relații între termenul ebraic qalal și cel asirian qalu, care înseamnă blestemat)..“

15Iată pe munți picioarele

celui ce aduce vești bune,

ale celui ce vestește pacea!

Iuda, celebrează‑ți sărbătorile

și împlinește‑ți jurămintele,

căci cel ticălos nu te va mai invada;

va fi nimicit cu desăvârșire.