Ang Pulong Sang Dios

Salmo 25:1-22

Salmo 25Salmo 25 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat ni David.

Pangamuyo para sa Proteksyon kag Pagtuytoy sang Dios

1-2Ginoo nga akon Dios,

sa imo ako nagapangamuyo kag nagasalig.

Indi pagtuguti nga mahuy-an ako

ukon magkalipay ang akon mga kaaway sa akon pagkapierdi.

3Ang nagasalig sa imo indi mahuy-an,

pero ang nagaluib sa imo nga wala man lang sing kabangdanan mahuy-an.

4Ginoo, tudlui ako sang imo mga pamaagi.

5Tudlui ako sa pagkabuhi nga suno sa imo kamatuoran,

kay ikaw ang Dios nga akon manluluwas.

Ikaw ang akon ginasaligan permi.

6Dumduma, Ginoo, ang imo kaluoy kag gugma nga imo ginpakita halin pa gid sang una.

7Indi na pagdumduma ang mga sala nga nahimo ko sang pamatan-on pa ako.

Suno sa imo gugma dumduma ako, Ginoo,

agod mapakita mo ang imo kaayo.

8Maayo kag matarong ka, Ginoo,

gani ginatudluan mo ang mga makasasala sang imo pamaagi.

9Ginatuytuyan mo ang mga mapainubuson sa paghimo sang husto.

Ginatudluan mo sila sang imo pamaagi.

10Sa tanan mo nga ginahimo, ginapakita mo ang imo gugma kag katutom sa mga nagasunod sa ginapatuman sang imo kasuguan.

11Bisan madamo ang akon mga sala, Ginoo, patawara ako,

agod mapadunggan ka.

12Ang mga nagatahod sa imo, Ginoo, tudluan mo sang dalan nga dapat nila agyan.

13Magakabuhi sila nga mainuswagon

kag ang ila mga kaliwat padayon nga magaestar sa duta25:13 padayon… sa duta: sa literal, magapanubli sang duta. sang Israel.

14Malapit ka, Ginoo, sa mga nagatahod sa imo

kag ginapadumdom mo sila sang imo kasugtanan.

15Sa imo ako permi nagadangop,

kay ikaw ang nagaluwas sa akon sa katalagman.

16Talupangda ako kag kaluoyi,

kay nagaisahanon ako kag ginapigos.

17Nagdamo na gid ang akon mga kalisod;

hilwaya ako sa akon mga pagpalibog.

18Talupangda ang akon mga pag-antos,

kag patawara ang tanan ko nga sala.

19Tan-awa kon daw ano kadamo ang akon mga kaaway

kag kon daw ano ang ila pagdumot sa akon.

20Tipigi ang akon kabuhi kag luwasa ako!

Indi ako pagpakahuy-i, kay sa imo ako nagapangayo sang proteksyon.

21Matarong ang akon kabuhi25:21 ang akon kabuhi: ukon, ikaw. kag wala sing kasawayan,

gani protektari ako.

Kay nagasalig ako sa imo.

22Luwasa, O Dios, ang mga Israelinhon sa tanan nila nga kalisod.

New Russian Translation

Псалтирь 25:1-12

Псалом 25

1Псалом Давида.

Господи, оправдай меня,

ведь я жил непорочной жизнью.

Я уповал на Господа,

не колеблясь.

2Проверь меня, Господи,

испытай меня,

исследуй сердце мое и разум.

3Ведь Твоя милость пред очами моими;

я всегда хожу в Твоей истине.

4Я не сижу с людьми лживыми

и с коварными не пойду.

5Я ненавижу сборище грешников

и с нечестивыми не сажусь.

6Буду омывать свои руки в невинности

и кругом обходить Твой жертвенник, Господи,

7воспевая Тебе хвалу

и говоря о всех чудесах Твоих.

8Господи, я люблю дом, в котором Ты обитаешь,

место, где слава Твоя живет.

9Не погуби души моей с грешными,

жизни моей с кровожадными,

10у которых в руках злой умысел,

чьи правые руки взяток полны.

11А я живу беспорочно.

Избавь меня и помилуй!

12Ноги мои стоят на ровной земле;

в большом собрании восхвалю я Господа.