Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 63

Salimo la Davide. Pamene anali mʼchipululu cha Yuda.

1Inu Mulungu, ndinu Mulungu wanga,
    moona mtima ine ndimakufunafunani;
moyo wanga uli ndi ludzu lofuna Inu,
    thupi langa likulakalaka inu,
mʼdziko lowuma ndi lotopetsa
    kumene kulibe madzi.

Inu ndinakuonani ku malo anu opatulika
    ndipo ndinapenya mphamvu zanu ndi ulemerero wanu.
Chifukwa chikondi chanu
    ndi choposa moyo, milomo yanga idzakulemekezani.
Ndidzakutamandani masiku onse a moyo wanga,
    ndipo mʼdzina lanu ndidzakweza manja anga.
Mudzakhutitsa moyo wanga ndi zonona.
    Ine ndidzakutamandani ndi mawu anthetemya.

Pa bedi panga ndimakumbukira inu;
    ndimaganiza za Inu nthawi yonse ya usiku.
Chifukwa ndinu thandizo langa,
    ine ndimayimba mu mthunzi wa mapiko anu.
Moyo wanga umakangamira Inu;
    dzanja lanu lamanja limandigwiriziza.

Iwo amene akufunafuna moyo wanga adzawonongedwa;
    adzatsikira kunsi kozama kwa dziko lapansi.
10 Iwo adzaperekedwa ku lupanga
    ndi kukhala chakudya cha ankhandwe.

11 Koma mfumu idzakondwera mwa Mulungu;
    onse amene amalumbira mʼdzina la Mulungu adzalemekeza Mulunguyo,
    koma pakamwa pa anthu onama padzatsekedwa.

New Russian Translation

Psalms 63

Псалом 63

1Дирижеру хора. Псалом Давида.

2Боже, услышь мой голос, когда я возношу жалобы мои;

сохрани мою жизнь от угроз врага.

3Сокрой меня от замыслов нечестивых,

от шумной толпы злодеев.

4Они заострили свои языки, как мечи,

и нацелили свои слова, как смертоносные стрелы.

5Они стреляют из засады в невинного,

стреляют в него неожиданно и без страха.

6Они воодушевляют друг друга на злые замыслы

и совещаются, чтобы спрятать свои сети,

говоря: «Кто увидит их?»[a]

7Они замышляют несправедливость и говорят:

«Мы разработали идеальный план!»

Истинно, коварны разум и сердце человека.

8Но Бог пустит в них стрелы;

внезапно они будут поражены.

9Он обратит их языки против них самих

и приведет их к гибели;

все, кто увидит их,

будут с презрением качать[b]своими головами.

10Все люди устрашатся;

они будут возвещать дело Божье

и размышлять о том, что Он сделал.

11Пусть праведные возрадуются о Господе

и найдут в Нем убежище;

пусть все правые сердцем восславят Его.

Notas al pie

  1. 63:6 Или: «нас».
  2. 63:9 Будут … качать своими головами; или: «удалятся».