Ang Pulong Sang Dios

There is no audio yet for this translation.

Salmo 23

Ang Dios Pareho sa Isa ka Manugbantay sang Karnero[a]

1Ikaw, Ginoo, amo ang akon manugbantay,

gani indi ako pagkulangon.
Daw pareho ako sa karnero nga ginapapahuway mo sa palahalban nga bugana sang hilamon
kag ginatuytuyan sa malinaw nga tubig.
Ginapabaskog mo ako.
Ginatuytuyan mo ako sa husto nga dalan agod mapadunggan ka.
Bisan pa nga maglakat ako sa patag nga may katalagman sang kamatayon,[b] indi ako mahadlok,
tungod kay kaupod ko ikaw.
Ang imo proteksyon kag pagtuytoy[c] sa akon nagapalipay kag nagapabaskog sa akon.
Ginapreparahan mo ako sang punsyon samtang nagatulok ang akon mga kaaway.
Ginlamhitan mo sang lana ang akon ulo sa pagpadungog sa akon.
Kag ginapagustuhan mo ako sang ilimnon.
Sigurado gid nga ang imo kaayo kag gugma sa akon magapadayon samtang nagakabuhi ako.
Kag magapuyo[d] ako sa imo nga balay,[e] Ginoo, hasta san-o.

  1. Salmo 23:1 Salmo 23 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat ni David.
  2. Salmo 23:4 4a may katalagman sang kamatayon: ukon, madulom gid.
  3. Salmo 23:4 4b proteksyon kag pagtuytoy: Ang literal sini amo ang duha ka galamiton sang manugbantay sang karnero nga ginagamit niya sa pagprotektar kag sa pagtuytoy sa mga karnero.
  4. Salmo 23:6 6a magapuyo: Amo ini sa Septuagint. Sa Hebreo, magabalik.
  5. Salmo 23:6 6b balay: siguro ang buot silingon, ang templo; ukon, ang puluy-an sang Dios sa langit.