Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 65

Psalmul 65

Pentru dirijor. Un psalm al lui David. Un cântec.

Dumnezeule, pe Tine Te aşteaptă lauda[a] în Sion;
    faţă de Tine vor fi împlinite jurămintele.
Tu asculţi rugăciunea;
    de aceea toţi oamenii vor veni la Tine.
Poverile fărădelegilor noastre sunt mai puternice decât noi,
    dar Tu faci ispăşire pentru nelegiuirile noastre.
Ferice de cel pe care-l alegi,
    pe care-l apropii să locuiască în curţile Tale!
Ne vom sătura de lucrurile bune ale Casei Tale,
    ale Templului Tău cel sfânt.

Tu ne răspunzi prin faptele grozave ale dreptăţii,
    Dumnezeul mântuirii noastre,
Nădejdea tuturor marginilor pământului
    şi ale mărilor îndepărtate,
Cel ce ai aşezat munţii prin puterea Ta,
    fiind încins cu tărie,
Cel ce potoleşti vuietul mărilor,
    vuietul talazurilor lor şi tumultul noroadelor.
Locuitorii de la marginile pământului se tem din pricina minunilor Tale!
    Tu faci să răsune de bucurie locurile de unde se ivesc dimineaţa şi seara.

Tu cercetezi pământul, îi dai belşug,
    îl îmbogăţeşti cu multe lucruri.
Râurile lui Dumnezeu sunt pline de apă
    ca să dai oamenilor grâne. Iată cum pregăteşti pământul:[b]
10 îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării,
    îl înmoi cu ploile repezi şi îi binecuvântezi răsadul.
11 Încununezi anul cu bunătăţile Tale,
    în urma Ta musteşte belşugul;[c]
12 mustesc, de asemenea, şi păşunile din pustie,
    iar dealurile se încing cu veselie.
13 Păşunile se îmbracă cu turme,
    văile se acoperă de grâne;
        toate strigă de bucurie şi cântă.

Notas al pie

  1. Psalmii 65:1 Sau: Dumnezeule, pentru Tine, tăcere, laudă
  2. Psalmii 65:9 Sau: grâne, căci aşa ai hotărât Tu
  3. Psalmii 65:11 Sau: din carele Tale se prelinge belşugul

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 65

Ya Mukulu wa Bayimbi. Oluyimba, Zabbuli ya Dawudi.

1Osaanira okutenderezebwanga, Ayi Katonda, ali mu Sayuuni;
    tunaatuukiririzanga obweyamo bwaffe gy’oli.
Ayi ggwe awulira okusaba kw’abantu bo,
    abantu bonna banajjanga gy’oli olw’ebibi byabwe.
Ebibi byaffe bwe byatusukkirira,
    n’otutangiririra.
Alina omukisa oyo gw’olonda
    n’omusembeza okumpi naawe, abeerenga mu mpya zo.
Tunaamalibwanga ebirungi eby’omu nnyumba yo;
    eby’omu Yeekaalu yo entukuvu.

Otwanukula n’ebikolwa byo eby’obutuukirivu eby’entiisa n’otulokola,
    Ayi Katonda ow’obulokozi bwaffe;
ggwe ssuubi ly’abo abali mu nsi yonna n’abo bonna
    abali ewala mu nnyanja zonna,
ggwe, eyakola ensozi n’obuyinza bwo,
    n’ozinyweza n’amaanyi go,
ggwe, asirisa okusiikuuka kw’ennyanja,
    n’okkakkanya okwetabula kw’amayengo gaayo,
    era ggw’okkakkanya okwegugunga kw’amawanga.
Abo bonna ababeera ewala balaba ne batya ebyewuunyo byo;
    ne bakuyimbira ennyimba ez’essanyu
    okuva ku makya okutuusa akawungeezi.

Ensi ogirabirira n’ogifukirira
    n’egimuka nnyo.
Emigga gya Katonda gijjudde amazzi,
    okuwa abantu emmere ey’empeke,
    kubanga bw’otyo bwe wakiteekateeka.
10 Otonnyesa enkuba mu nnimiro,
    n’ojjuza ebitaba byamu;
n’ogonza ettaka,
    ebibala by’omu nsi n’obiwa omukisa.
11 Ofundikira omwaka n’amakungula amangi,
    ebigaali ne bigenda nga byetisse ebibala nga bikubyeko.
12 Ebifo awali omuddo mu ddungu bijjula amazzi,
    n’obusozi ne bulabika bulungi nga bweyagala.
13 Amalundiro gajjula ebisibo,
    n’ebiwonvu ne bijjula emmere ey’empeke.
    Ensi yonna eyimba mu ddoboozi ery’omwanguka ng’ejjudde essanyu.