Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 59

Psalmul 59

Pentru dirijor. De cântat ca şi „Nu nimici!“. Al lui David. Un mihtam[a] compus pe vremea când Saul a trimis să-i supravegheze casa acestuia, ca să-l ucidă.

Dumnezeul meu, izbăveşte-mă de duşmanii mei,
    protejează-mă de cei ce s-au ridicat împotriva mea!
Izbăveşte-mă de făcătorii de rele,
    mântuieşte-mă de oamenii însetaţi de sânge!

Căci iată-i cum îmi pândesc sufletul,
    nişte oameni puternici uneltesc împotriva mea,
        deşi nu am greşit cu nimic, nu am păcătuit, Doamne!
Fără să am vreo vină, ei sunt pregătiţi să mă atace.
    Ridică-Te să vii în întâmpinarea mea şi priveşte!
Tu, Doamne, Dumnezeul Oştirilor, Dumnezeul lui Israel,
ridică-Te să pedepseşti toate neamurile!
    Nu avea milă de nici unul din aceşti trădători răi!Sela
Se întorc seara, urlă precum câinii
    şi dau târcoale cetăţii.
Iată ce scot din gurile lor:
    săbii ies printre buzele lor
        şi zic: „Cine ne aude?“
Dar Tu, Doamne, râzi de ei,
    îţi baţi joc de toate neamurile.

Tăria mea, pe Tine Te aştept,
    căci Dumnezeu este întăritura mea!
10 Dumnezeu, Care este îndurător cu mine, merge înaintea mea,
    Dumnezeu îmi descoperă pândarii.
11 Totuşi nu-i omorî,
    ca nu cumva cei din poporul meu să uite!
Fă-i să rătăcească, prin puterea Ta,
    şi doboară-i, Stăpâne, Scutul nostru!
12 Să fie prinşi în propria lor mândrie,
    în păcatele gurii lor, în cuvintele de pe buzele lor;
să li se socotească blestemele şi minciunile!
13     Să-i mistuie mânia, să-i stingă şi să nu mai fie!
Fă-i să recunoască că Dumnezeu stăpâneşte în Iacov
    şi până la marginile pământului.Sela
14 Se întorc seara, urlă precum câinii
    şi dau târcoale cetăţii.
15 Ei rătăcesc după mâncare
    şi bombănesc dacă nu se satură.
16 Eu însă voi cânta tăria Ta,
    dimineaţa voi striga cu bucurie despre îndurarea Ta,
căci Tu mi-ai fost întăritură
    şi adăpost în ziua necazului meu.

17 Tăria mea, pe Tine Te voi lăuda,
    căci Dumnezeu este întăritura mea,
        Dumnezeu Care este îndurător cu mine!

Notas al pie

  1. Psalmii 59:1 Titlu. Vezi Ps. 16

New International Version - UK

Psalm 59

Psalm 59[a]

For the director of music. To the tune of ‘Do Not Destroy’. Of David. A miktam.[b] When Saul had sent men to watch David’s house in order to kill him.

Deliver me from my enemies, O God;
    be my fortress against those who are attacking me.
Deliver me from evildoers
    and save me from those who are after my blood.

See how they lie in wait for me!
    Fierce men conspire against me
    for no offence or sin of mine, Lord.
I have done no wrong, yet they are ready to attack me.
    Arise to help me; look on my plight!
You, Lord God Almighty,
    you who are the God of Israel,
rouse yourself to punish all the nations;
    show no mercy to wicked traitors.[c]

They return at evening,
    snarling like dogs,
    and prowl about the city.
See what they spew from their mouths –
    the words from their lips are sharp as swords,
    and they think, ‘Who can hear us?’
But you laugh at them, Lord;
    you scoff at all those nations.

You are my strength, I watch for you;
    you, God, are my fortress,
10     my God on whom I can rely.

God will go before me
    and will let me gloat over those who slander me.
11 But do not kill them, Lord our shield,[d]
    or my people will forget.
In your might uproot them
    and bring them down.
12 For the sins of their mouths,
    for the words of their lips,
    let them be caught in their pride.
For the curses and lies they utter,
13     consume them in your wrath,
    consume them till they are no more.
Then it will be known to the ends of the earth
    that God rules over Jacob.

14 They return at evening,
    snarling like dogs,
    and prowl about the city.
15 They wander about for food
    and howl if not satisfied.
16 But I will sing of your strength,
    in the morning I will sing of your love;
for you are my fortress,
    my refuge in times of trouble.

17 You are my strength, I sing praise to you;
    you, God, are my fortress,
    my God on whom I can rely.

Notas al pie

  1. Psalm 59:1 In Hebrew texts 59:1-17 is numbered 59:2-18.
  2. Psalm 59:1 Title: Probably a literary or musical term
  3. Psalm 59:5 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here and at the end of verse 13.
  4. Psalm 59:11 Or sovereign