Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 119

Psalmul 119[a]

Ferice de cei integri în căile lor,
    care umblă după Legea[b] Domnului.
Ferice de cei ce păzesc mărturiile Lui
    şi-L caută din toată inima:
aceia nu săvârşesc nici o nedreptate
    şi umblă pe căile Lui.
Tu ne-ai dat orânduirile Tale,
    ca să fie păzite cu scumpătate.
O, de-ar ţinti căile mele
    să păzească orânduirile Tale!
Când urmez poruncile Tale,
    nu mă ruşinez.
Când voi ajunge să cunosc judecăţile Tale cele drepte,
    Te voi lăuda în curăţie de inimă.
Voi păzi orânduirile Tale:
    nu mă părăsi de tot!

Cum îşi va păstra tânărul curată cărarea?
    Păzind Cuvântul Tău.
10 Te caut din toată inima mea:
    nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale!
11 Strâng[c] cuvintele[d] Tale în inima mea,
    ca să nu păcătuiesc împotriva Ta.
12 Binecuvântat să fii Tu, Doamne!
    Învaţă-mă orânduirile Tale!
13 Buzele mele vestesc
    toate judecăţile rostite de gura Ta.
14 Când împlinesc mărturiile Tale, mă bucur
    de parcă aş avea toate bogăţiile.
15 Cuget la hotărârile Tale
    şi dau atenţie căilor Tale.
16 Îmi găsesc plăcerea în orânduirile Tale;
    nu voi uita Cuvântul Tău!

17 Răsplăteşte-i robului Tău cu viaţă
    şi voi păzi Cuvântul Tău!
18 Deschide-mi ochii, ca să văd
    minunile din Legea Ta!
19 Eu sunt doar un străin pe pământ:
    nu-Ţi ascunde de mine poruncile Tale!
20 Sufletul mi se topeşte de dor
    după judecăţile Tale, tot timpul.
21 Tu-i mustri pe cei îngâmfaţi, pe cei blestemaţi,
    pe cei ce se rătăcesc de la poruncile Tale.
22 Îndepărtează de la mine ocara şi dispreţul,
    căci păzesc mărturiile Tale!
23 Prinţii stau şi vorbesc împotriva mea,
    dar robul Tău cugetă la orânduirile Tale.
24 Mărturiile Tale sunt desfătarea mea,
    sunt sfetnicii mei.

25 Sufletul meu este lipit de ţărână:
    înviorează-mă, după Cuvântul Tău!
26 Mi-am cercetat căile şi Tu mi-ai răspuns:
    învaţă-mă orânduirile Tale!
27 Deprinde-mă cu hotărârile Tale
    şi voi cugeta la minunile Tale!
28 Sufletul îmi plânge de întristare:
    ridică-mă, după Cuvântul Tău!
29 Ţine-mă departe de calea înşelăciunii;
    binevoieşte să mă înveţi Legea Ta!
30 Aleg calea credincioşiei;
    accept judecăţile tale.
31 Mă alipesc de mărturiile Tale:
    Doamne, nu mă lăsa să fiu dat de ruşine!
32 Alerg pe calea poruncilor Tale,
    căci Tu dai alinare inimii mele.

33 Învaţă-mă, Doamne, să trăiesc după orânduirile Tale,
    şi le voi respecta până la sfârşitul vieţii!
34 Dă-mi pricepere şi voi respecta Legea Ta,
    o voi păzi din toată inima mea!
35 Condu-mă pe cărarea poruncilor Tale,
    căci în aceasta îmi găsesc plăcerea!
36 Apleacă-mi inima spre mărturiile Tale
    şi nu spre câştigul mârşav!
37 Abate-mi privirea de la vederea lucrurilor deşarte;
    înviorează-mă pe calea Ta![e]
38 Împlineşte-Ţi promisiunea făcută robului Tău
    şi celor ce se tem de Tine!
39 Depărtează de la mine ocara ce mă-nspăimântă,
    căci judecăţile Tale sunt bune!
40 O, cât de mult tânjesc după hotărârile Tale:
    înviorează-mă după dreptatea Ta!

41 Să vină, Doamne, peste mine marea Ta îndurare
    şi mântuirea Ta din pricina promisiunii Tale!
42 Atunci îi voi putea răspunde celui ce mă ocărăşte,
    căci mă încred în Cuvântul Tău.
43 Nu mă lăsa fără Cuvântul cel adevărat în gura mea,
    căci nădăjduiesc în judecăţile Tale!
44 Voi păzi Legea Ta
    întotdeauna şi pentru veci de veci!
45 Voi umbla liber,
    căci caut hotărârile Tale.
46 Voi vesti mărturiile Tale înaintea regilor
    şi nu mă voi ruşina.
47 Mă voi desfăta cu poruncile Tale,
    pe care le iubesc.
48 Îmi ridic mâinile spre poruncile Tale, pe care le iubesc,
    şi cuget la orânduirile Tale.

49 Aminteşte-Ţi de cuvântul spus robului Tău,
    în care m-ai făcut să nădăjduiesc!
50 Iată ce-mi aduce mângâiere în suferinţă:
    promisiunea Ta care mă înviorează.
51 Mult mă mai batjocoresc cei mândri,
    dar eu nu mă abat de la Legea Ta.
52 Îmi amintesc de judecăţile Tale din vechime
    şi sunt mângâiat.
53 Sunt cuprins de furie la vederea celor răi,
    a celor ce au părăsit Legea Ta.
54 În casa pribegiei mele
    mi-am făcut din orânduirile Tale cântări.
55 Noaptea îmi amintesc Numele Tău, Doamne!
    Voi păzi Legea Ta!
56 Aşa-mi doresc să fie,
    căci împlinesc hotărârile Tale.

57 Doamne, Tu eşti moştenirea mea: am promis
    că voi păzi cuvintele Tale!
58 Te rog din toată inima mea,
    îndură-te de mine, după promisiunea Ta!
59 Cuget la căile mele,
    îmi îndrept paşii spre mărturiile Tale.
60 Mă grăbesc şi nu întârzii
    să împlinesc poruncile Tale.
61 Funiile celor răi m-au înconjurat,
    dar eu nu uit Legea Ta.
62 La miezul nopţii mă trezesc să-Ţi aduc laude,
    din pricina judecăţilor Tale cele drepte.
63 Eu sunt prieten cu toţi cei ce se tem de Tine
    şi păzesc hotărârile Tale.
64 Doamne, îndurarea Ta umple pământul:
    învaţă-mă orânduirile Tale!

65 Tu faci bine robului Tău,
    Doamne, după Cuvântul Tău.
66 Învaţă-mă să am cunoaştere şi pricepere,
    căci mă încred în poruncile Tale!
67 Înainte să fiu smerit, eu rătăceam;
    acum însă păzesc cuvintele Tale.
68 Tu eşti bun şi faci bine:
    învaţă-mă orânduirile Tale!
69 Nişte îngâmfaţi m-au tencuit cu neadevăruri,
    dar eu împlinesc hotărârile Tale din toată inima.
70 Inima lor este nesimţitoare ca grăsimea,
    dar eu îmi găsesc desfătarea în Legea Ta.
71 E bine că m-ai smerit,
    pentru că astfel am putut învăţa orânduirile Tale.
72 Mai mult preţuieşte pentru mine Legea gurii Tale,
    decât mii de şecheli[f] de aur şi de argint.

73 Mâinile Tale m-au făcut şi m-au întocmit.
    De aceea, dă-mi pricepere ca să pot învăţa poruncile Tale!
74 Cei ce se tem de Tine mă privesc şi se bucură,
    căci aştept împlinirea Cuvântului Tău.
75 Doamne, recunosc că judecăţile Tale sunt drepte
    şi că din credincioşie m-ai smerit.
76 Fă-mi parte de îndurarea Ta, pentru a fi mângâiat,
    după promisiunea pe care ai făcut-o robului Tău.
77 Să vină peste mine îndurările Tale şi voi trăi,
    căci îmi găsesc desfătarea în Legea Ta!
78 Să fie făcuţi de râs cei îngâmfaţi, căci m-au defăimat prin minciuni!
    Cât despre mine, eu voi cugeta la hotărârile Tale!
79 Să se întoarcă spre mine cei ce se tem de Tine
    şi cei ce cunosc mărturiile Tale!
80 Fie-mi inima integră în orânduirile Tale,
    şi atunci nu voi fi dat de ruşine!

81 Sufletul meu tânjeşte după mântuirea Ta,
    aşteptând împlinirea Cuvântului Tău.
82 Ochii îmi tânjesc după Tine,
    zicând: „Când mă vei mângâia?“
83 Deşi am ajuns ca un burduf de vin în fum,
    eu tot nu voi părăsi orânduirile Tale.
84 Câte zile să mai aştepte robul Tău
    până îmi vei judeca prigonitorii?
85 Cei îngâmfaţi mi-au săpat gropi;
    ei nu lucrează după Legea Ta.
86 Toate poruncile Tale sunt demne de încredere!
    Ei mă prigonesc cu minciuni. Scapă-mă!
87 Aproape că m-au prăpădit de pe pământ,
    dar eu nu părăsesc hotărârile Tale!
88 Înviorează-mă după îndurarea Ta,
    şi voi păzi mărturia gurii Tale!

89 Cuvântul Tău, Doamne,
    dăinuie pe vecie în ceruri.
90 Credincioşia Ta dăinuie de la o generaţie la alta;
    Tu ai întemeiat pământul şi el aşa rămâne.
91 Astăzi totul dăinuie prin judecăţile Tale,
    căci fiecare lucru Îţi este supus.
92 Dacă Legea Ta nu ar fi desfătarea mea,
    aş pieri în suferinţa mea.
93 Niciodată nu voi uita hotărârile Tale,
    căci prin ele mă înviorezi.
94 Sunt al Tău: mântuieşte-mă,
    căci eu caut să trăiesc după hotărârile Tale!
95 Cei răi mă aşteaptă ca să mă nimicească;
    eu însă iau aminte la mărturiile Tale.
96 Văd că tot ce este desăvârşit are un sfârşit;
    porunca Ta însă este de necuprins.

97 Ce mult iubesc eu Legea Ta!
    Toată ziua ea este desfătarea mea!
98 Porunca Ta mă face mai înţelept decât duşmanii mei,
    căci întotdeauna aceasta este cu mine.
99 Sunt mai înţelept decât toţi învăţătorii mei,
    căci cuget la mărturiile Tale.
100 Sunt mai priceput decât cei cărunţi,
    căci împlinesc hotărârile Tale.
101 Îmi feresc picioarele de orice cale rea,
    ca să păzesc Cuvântul Tău.
102 Nu mă îndepărtez de judecăţile Tale,
    căci Tu mă îndrumi.
103 Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele,
    mai dulci decât mierea pentru gura mea.
104 Sunt priceput din pricina hotărârilor Tale.
    De aceea urăsc toate cărările înşelătoare.

105 Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele
    şi o lumină pe cărarea mea.
106 Am jurat, şi voi împlini întocmai,
    că voi păzi judecăţile Tale cele drepte.
107 Sunt atât de mâhnit:
    Doamne, înviorează-mă după Cuvântul Tău!
108 Doamne, primeşte ofranda gurii mele
    şi învaţă-mă judecăţile Tale!
109 Mi-am pus viaţa în primejdie,
    dar nu voi părăsi Legea Ta!
110 Cei răi mi-au întins curse,
    dar eu nu mă voi rătăci de la hotărârile Tale.
111 Am moştenit mărturiile Tale pe vecie,
    pentru că ele sunt bucuria inimii mele.
112 Mi-am dedicat inima ca să înfăptuiesc orânduirile Tale
    pentru totdeauna, până la sfârşit.

113 Îi urăsc pe cei nestatornici,
    dar iubesc Legea Ta.
114 Tu eşti adăpostul şi scutul meu
    şi aştept să se împlinească Cuvântul Tău.
115 Depărtaţi-vă de mine, răufăcătorilor,
    ca să pot împlini poruncile Dumnezeului meu!
116 Sprijină-mă după promisiunea Ta şi voi fi înviorat;
    nu mă da de ruşine din pricina nădejdii mele!
117 Întăreşte-mă ca să fiu izbăvit,
    şi să privesc neîncetat la orânduirile Tale!
118 Tu-i îndepărtezi pe cei ce se rătăcesc de la orânduirile Tale,
    căci înşelătoria lor este zadarnică.
119 Tu-i îndepărtezi pe cei răi de pe pământ ca pe zgură.
    De aceea iubesc eu mărturiile Tale.
120 Mi se înfioară carnea din pricina groazei Tale
    şi mă tem din pricina judecăţilor Tale.

121 Judec cu dreptate:
    nu mă da pe mâna asupritorilor mei!
122 Ia apărarea robului Tău,
    ca să nu mă mai asuprească cei îngâmfaţi!
123 Mi se topesc ochii după mântuirea Ta
    şi după promisiunea Ta cea dreaptă.
124 Poartă-te cu robul Tău după îndurarea Ta
    şi învaţă-mă orânduirile Tale!
125 Eu sunt robul Tău: învaţă-mă,
    şi voi cunoaşte mărturiile Tale!
126 Doamne, este vremea să lucrezi,
    căci au încălcat Legea Ta.
127 Pentru că iubesc poruncile Tale
    mai mult decât aurul şi argintul
128 şi pentru că găsesc pe deplin drepte toate hotărârile Tale,
    de aceea urăsc toate cărările înşelătoare.

129 Minunate sunt mărturiile Tale,
    de aceea sufletul meu le împlineşte.
130 Dezvăluirea cuvintelor Tale aduce lumină
    şi dă pricepere celor neştiutori[g].
131 Îmi deschid gura şi oftez,
    căci tânjesc după poruncile Tale.
132 Întoarce-Te spre mine şi îndură-te de mine,
    după obiceiul Tău faţă de cei ce iubesc Numele Tău.
133 Întăreşte-mi paşii după cuvintele[h] Tale
    şi nu mă lăsa în stăpânirea vreunui necaz.
134 Izbăveşte-mă de sub asuprirea omului
    şi-Ţi voi păzi hotărârile!
135 Fă să lumineze faţa Ta peste robul Tău
    şi învaţă-mă orânduirile Tale.
136 Ochii îmi varsă şiroaie de lacrimi,
    fiindcă oamenii nu păzesc Legea Ta.

137 Doamne, Tu eşti drept,
    iar judecăţile Tale sunt drepte!
138 Tu porunceşti, iar mărturiile Tale sunt drepte
    şi pline de credincioşie!
139 Sunt mistuit de râvnă,
    pentru că duşmanii mei uită cuvintele Tale.
140 Cuvintele Tale sunt bine încercate
    şi robul Tău le iubeşte.
141 Eu sunt mic şi neînsemnat,
    dar nu dau uitării hotărârile Tale.
142 Dreptatea Ta rămâne dreptate pe vecie,
    şi Legea Ta rămâne adevărată.
143 Eu am parte numai de necaz şi de strâmtorare,
    însă poruncile Tale rămân desfătarea mea.
144 Mărturiile Tale rămân drepte pe vecie.
    Dă-mi pricepere, ca să pot trăi!

145 Strig din toată inima; răspunde-mi, Doamne!
    Voi împlini[i] orânduirile Tale.
146 Te chem; mântuieşte-mă,
    iar eu voi păzi mărturiile Tale.
147 Mă trezesc înaintea zorilor ca să strig la Tine
    şi aştept să se împlinească cuvintele Tale.
148 Ochii îmi stau deschişi în timpul străjilor nopţii[j]
    ca să cuget la cuvintele Tale.
149 Ascultă-mi glasul, după bunătatea Ta,
    Doamne, după judecăţile Tale, înviorează-mă!
150 Se apropie cei ce urmăresc nelegiuirea;
    ei s-au depărtat de Legea Ta.
151 Doamne, Tu eşti aproape,
    iar toate poruncile Tale sunt adevărate.
152 Cu mult timp în urmă am aflat de mărturiile Tale,
    căci le-ai statornicit pe vecie.

153 Ia aminte la necazul meu şi salvează-mă,
    căci nu am dat uitării Legea Ta!
154 Apără-mi pricina şi răscumpără-mă!
    Îndură-te de mine după promisiunea Ta!
155 Mântuirea este departe de cei răi,
    deoarece ei nu caută să împlinească orânduirile Tale.
156 Doamne, multe sunt îndurările Tale!
    Înviorează-mă după judecăţile Tale!
157 Mulţi sunt şi prigonitorii, şi duşmanii mei,
    dar de la mărturiile Tale eu tot nu mă abat!
158 Mă uit cu scârbă la cei necredincioşi,
    la cei ce nu păzesc cuvintele Tale.
159 Ia aminte, căci iubesc hotărârile Tale!
    Doamne, înviorează-mă după îndurarea Ta!
160 Natura[k] Cuvântului Tău este adevărul
    şi fiecare judecată a Ta este dreaptă pe vecie!

161 Nişte prinţi mă prigonesc pe nedrept,
    dar inima mea tremură doar la Cuvântul Tău!
162 Eu mă bucur de cuvintele Tale
    ca cel ce a găsit multă pradă.
163 Urăsc înşelătoria, n-o pot suferi,
    dar iubesc Legea Ta!
164 Te laud de şapte ori pe zi,
    din pricina judecăţilor Tale celor drepte.
165 Cei ce iubesc Legea Ta au parte de multă pace
    şi nimic nu îi poate face să se împiedice.
166 Doamne, nădăjduiesc în mântuirea Ta,
    împlinind poruncile Tale.
167 Sufletul meu păzeşte mărturiile Tale
    şi le iubeşte mult.
168 Păzesc hotărârile şi mărturiile Tale,
    căci toate căile mele sunt înaintea Ta.

169 Doamne, fie ca strigătul meu să ajungă până la Tine:
    „Dă-mi pricepere după Cuvântul Tău!“
170 Fie ca ruga mea să ajungă până la Tine:
    „Izbăveşte-mă după promisiunea Ta!“
171 Buzele mele Te vor lăuda,
    căci m-ai învăţat orânduirile Tale!
172 Limba mea va cânta cuvintele Tale,
    căci toate poruncile Tale sunt drepte.
173 Mâna Ta să-mi vină în ajutor,
    căci hotărârile Tale le aleg.
174 Doamne, tânjesc după mântuirea Ta,
    iar Legea Ta este desfătarea mea.
175 Fie ca sufletul meu să trăiască şi atunci Te va lăuda,
    iar judecăţile Tale mă vor sprijini la aceasta.
176 Rătăcesc ca o oaie pierdută! Caută-l pe robul Tău,
    căci eu nu am uitat poruncile Tale!

Notas al pie

 1. Psalmii 119:1 Titlu. Este un psalm acrostih (în textul ebraic toate versetele unei strofe încep cu aceeaşi literă, fiecare strofă având drept caracteristică o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor)
 2. Psalmii 119:1 Cuvintele-cheie din acest psalm au fost subliniate, pentru a fi scoase în evidenţă
 3. Psalmii 119:11 Sau: Ascund
 4. Psalmii 119:11 Lit.: cuvântul, fie cu sensul de poruncă, fie cu sensul de promisiune; este tradus ca plural pentru a-l deosebi de Cuvântul (dabar) Domnului; în multe locuri din Ps. 119, unde termenul ebraic a fost tradus fie prin cuvinte, fie prin promisiune sau poruncă
 5. Psalmii 119:37 Cele mai multe mss TM; două mss TM, MMM: înviorează-mă după Cuvântul Tău!
 6. Psalmii 119:72 Sau: sicli, greutate de bază, comună la toate popoarele semite antice; existau mai multe tipuri de şechel: regal (2 Sam. 14:26; aproximativ 13 gr), obişnuit (aproximativ 12 gr) şi cel al Lăcaşului (aproximativ 10 gr); greutatea şechelului a variat în diferite vremuri şi în diferite zone
 7. Psalmii 119:130 Vezi nota de la 19:7
 8. Psalmii 119:133 Vezi nota de la 18:30; aici cu sensul de învăţătură
 9. Psalmii 119:145 Sau: Doamne, / iar eu voi împlini
 10. Psalmii 119:148 Sau: Stau treaz toată noaptea; vezi nota de la 63:6
 11. Psalmii 119:160 Sau: Esenţa; sau: Toate cuvintele Tale sunt adevăr

Korean Living Bible

시편 119

여호와의 말씀

1흠 없이
여호와의 법대로
사는 자는 복이 있다.
여호와의 명령에 순종하고
그를 진심으로 찾는 자는
복이 있다.
그들은 악한 짓을 하지 않고
여호와의 뜻대로 사는 자들이다.
여호와여, 주는 우리에게
주의 법을 주시고
그것을 충실히 지키라고
말씀하셨습니다.
그러므로 내가 주의 법을 지키는 데
성실하게 하소서.
내가 주의 모든 명령을 잘 살피면
수치를 당하지 않을 것입니다.
내가 주의 의로운 [a]법을 배울 때
순수한 마음으로
주께 감사하겠습니다.
내가 주의 법에 순종하겠습니다.
나를 아주 버리지 마소서.

청년이 어떻게 깨끗한 마음으로
살 수 있겠습니까?
다만 주의 말씀에 따라
사는 길밖에 없습니다.
10 내가 진심으로 주를 찾았으니
주의 계명에서 떠나지 않게 하소서.
11 내가 주께 범죄하지 않으려고
주의 말씀을
내 마음에 간직하였습니다.
12 찬양을 받으실 여호와여,
주의 법도를 나에게 가르치소서.
13 내가 주의 모든 법을
큰 소리로 낭독하며
14 주의 명령에 따르는 일을
많은 재산을 소유하는 것보다
더 즐거워합니다.
15 내가 주의 교훈을 묵상하며
주의 가르치심을
신중하게 살핍니다.
16 내가 주의 법을 즐거워하고
주의 말씀을 잊지 않겠습니다.

17 주의 종에게 은혜를 베푸소서.
그러면 내가 살아서
주의 말씀을 지키겠습니다.
18 내 눈을 열어 주의 법에서
놀라운 진리를 보게 하소서
19 나는 이 땅의 나그네에 불과합니다.
주의 계명을 나에게 숨기지 마소서.
20 내가 항상 주의 법을
사모하다가 지칩니다.
21 주는 교만하여 저주받은 자와
주의 명령에 불순종하는 자를
책망하십니다.
22 내가 주의 말씀을 지켰으니
내가 조소와 멸시를
당하지 않게 하소서.
23 통치자들이 함께 앉아
나를 칠 음모를 꾸미고 있으나
나는 주의 말씀을 묵상합니다.
24 주의 교훈은 나의 즐거움이요
나의 상담자입니다.

25 [b]내가 완전히 낙심하여
죽게 되었습니다.
주의 말씀으로 나를 새롭게 하소서.
26 내가 행한 일을 다 고백했을 때
주는 나에게 응답하셨습니다.
이제 주의 법을 나에게 가르치소서.
27 나에게 주의 교훈의 가르침을
깨닫게 하소서.
그러면 내가 주의 놀라운 일을
묵상하겠습니다.
28 내 영혼이 슬픔으로 지쳤습니다.
주의 말씀으로 나에게 힘을 주소서.
29 나를 잘못된 길에서 지키시고
나에게 주의 법을 가르치심으로
은혜를 베푸소서.
30 내가 진리의 길을 택하고
주의 법을 내 앞에 두었습니다.
31 내가 [c]주의 교훈을
철저하게 따랐으니
여호와여, 내가
수치를 당하지 않게 하소서.
32 주께서 내 마음을 넓히시면
내가 주의 명령을
힘써 지키겠습니다.

33 여호와여, 주의 법도를
나에게 가르치소서.
내가 평생 그것을 지키겠습니다.
34 나에게 깨달음을 주소서.
내가 주의 법에 순종하며
최선을 다해 그것을 지키겠습니다.
35 주의 명령에 순종하는 길로
나를 인도하소서.
내가 그것을 기뻐합니다.

36 내 마음이
주의 말씀으로 향하게 하시고
이기적인 욕심으로
치우치지 않게 하소서.
37 내 눈을 돌이켜
헛된 것을 보지 않게 하시고
주의 말씀으로
내 삶을 새롭게 하소서.
38 주의 종에게
주의 약속을 이행하셔서
두려운 마음으로
주를 섬기게 하소서.
39 내가 두려워하는 수치를
떠나게 하소서.
주의 법은 훌륭합니다.
40 내가 주의 교훈을 사모합니다.
주의 의로 나를 새롭게 하소서.

41 여호와여, 주께서 얼마나 나를
사랑하는지 보여 주시고
주의 약속대로 나를 구원하소서.
42 그러면 나를 모욕하는 자에게
내가 대답할 수 있을 것입니다.
나는 주의 말씀을 신뢰합니다.
43 진리의 말씀이 언제나 내 입에서
떠나지 않게 하소서.
내가 희망을 주의 법에 두었습니다.
44 내가 주의 율법을 항상
변함없이 지키겠습니다.
45 내가 주의 교훈을 따랐으니
참 자유 가운데서 살 것입니다.
46 내가 왕들에게 주의 법을 선포해도
수치를 당하지 않을 것입니다.
47 내가 주의 명령을 사랑하므로
그것을 지키는 데에
기쁨을 느낍니다.
48 내가 주의 계명을
소중히 여기고 사랑하며
주의 교훈을 묵상하겠습니다.

49 주의 종에게 하신 약속을
기억하소서.
주는 나에게 희망을 주셨습니다.
50 주의 말씀이 나에게
생명을 주었으므로
내가 고통 가운데서도
위로를 받습니다.
51 교만한 자들이
언제나 나를 조롱하여도
나는 주의 법을 떠나지 않습니다.
52 여호와여, 내가
주의 옛 법을 기억하고
위로를 받습니다.
53 주의 율법을 어기는 악인들 때문에
분개한 마음을 금할 수가 없습니다.
54 잠시 나그네로 사는
이 지상 생활에서
주의 법은 내 노래가 되었습니다.
55 여호와여, 내가 밤에도
주의 이름을 기억하고
주의 법을 [d]생각합니다.
56 주의 명령에 순종하는 이것이
나에게는 큰 축복입니다.

57 여호와여, 주는
내가 필요로 하는 전체이므로
내가 주의 말씀에 순종하기로
약속하였습니다.
58 내가 진심으로
주의 은혜를 구했으니
주의 약속대로
나를 불쌍히 여기소서.
59 내가 내 행위를 생각하고
마음을 돌이켜
주의 교훈을 따르기로 하였습니다.
60 내가 지체하지 않고 신속하게
주의 명령에 순종하겠습니다.
61 악인들이 나를 잡을 덫을 놓았으나
나는 주의 법을 잊지 않았습니다.
62 내가 밤중에 일어나
주의 의로운 법에 대하여
주께 감사하겠습니다.
63 나는 주를 두려워하며
주의 교훈을 따르는
모든 자들의 친구입니다.
64 여호와여, 땅이
주의 사랑으로 충만합니다.
주의 법을 나에게
가르치소서.

65 여호와여, 주는 주의 말씀대로
주의 종에게 은혜를 베푸셨습니다.
66 내가 주의 명령을 신뢰합니다.
훌륭한 판단력과
지식을 나에게 주소서.
67 주께서 나를 벌하시기 전에는
내가 곧잘 잘못된 길로 갔으나
이제는 내가 주의 말씀을 지킵니다.
68 주는 선하시고
주께서 행하시는 일도 선합니다.
나에게 주의 법을 가르치소서.
69 교만한 자들이 거짓말로
나를 괴롭히고 있으나
내가 최선을 다해
주의 법을 지키겠습니다.
70 그들의 마음은 둔하고 무감각하나
나는 주의 법을 즐거워합니다.
71 주의 벌을 받아
내가 고난을 당한 것이
나에게 유익이 되었으니
내가 이것 때문에
주의 법을 배우게 되었습니다.
72 주께서 주신 법은
나에게 천금보다 더 소중합니다.

73 주께서 나를 만들어 세우셨으니
이제 주의 법을 배울 수 있도록
깨닫는 마음을 나에게 주소서.
74 주를 두려워하는 자들이
내가 주의 말씀을
신뢰하는 것을 보고
기뻐할 것입니다.
75 여호와여, 나는
주의 판단이 의로운 것과
나를 벌하신 것이 주의 신실하심
때문이라는 것을 압니다.
76 주의 종에게 약속하신 대로
주의 한결같은 사랑이
나의 위로가 되게 하소서.
77 내가 살 수 있도록
나를 불쌍히 여기소서.
주의 법은 나의 즐거움입니다.
78 교만한 자들이 이유 없이
나를 비난한 일에 대하여
수치를 당하게 하소서.
그러나 나는 주의 교훈을
묵상할 것입니다.
79 주를 두려워하며
주의 법을 아는 자들이
다 나에게 돌아오게 하소서.
80 주의 법을 대하는 내 마음이
흠이 없게 하셔서
내가 수치를 당하지 않게 하소서.

81 내가 주의 구원을
사모하다가 지쳤으나
그래도 나는 주의 말씀을
신뢰합니다.
82 내가 “주는 언제나 나를
위로하시겠습니까?”
하고 주의 약속이
이루어지기를 기다리다가
내 눈이 피로해졌습니다.
83 불에 오그라든 가죽 부대처럼
내가 쓸모없는 자가 되었으나
그래도 나는 주의 법을
잊지 않고 있습니다.
84 내가 언제까지 기다려야 합니까?
나를 핍박하는 자들을
주께서 언제 벌하시겠습니까?
85 주의 법을 지키지 않는
교만한 자들이
나를 잡으려고 함정을 팠습니다.
86 주의 계명은 모두 신뢰할 만합니다.
나를 도우소서.
사람들이 이유 없이
나를 핍박하고 있습니다.
87 그들이 나를
거의 죽이다시피 했으나
나는 주의 교훈을
버리지 않았습니다.
88 주의 사랑으로
나를 다시 살려 주소서.
그러면 내가 계속
주의 법을 지키겠습니다.

89 여호와여, 주의 말씀이
영원하여 하늘에 굳게 섰으니
90 주의 성실하심은 대대에 이릅니다.
주께서 땅을 세우셨으므로
땅이 항상 그대로 있습니다.
91 주의 명령에 따라 천지가
오늘날까지 그대로 있는 것은
만물이 주의 종이기 때문입니다.
92 주의 법이
내 기쁨이 되지 않았더라면
나는 고통 가운데서
죽었을 것입니다.
93 주의 교훈이 내 삶을
새롭게 하였으므로
내가 결코
이것을 잊지 않겠습니다.
94 나는 주의 것이니
나를 구원하소서.
나는 주의 법을 따라 살려고
노력하였습니다.
95 악인들이 나를 죽일
기회를 찾고 있으나
나는 주의 법을
묵상하겠습니다.
96 아무리 완전한 것도
그 한계가 있으나
주의 말씀은 한이 없습니다.

97 내가 주의 법을 한없이 사랑하여
그것을 하루 종일 묵상합니다.
98 주의 계명이
항상 나에게 있으므로
그것이 나를 내 원수보다
지혜롭게 합니다.
99 내가 주의 교훈을 묵상하므로
내가 나의 모든 스승들보다
더 많은 것을 이해하며
100 내가 주의 법을 지키므로
노인들보다 더 지혜로운
사람이 되었습니다.
101 내가 주의 말씀을 지키려고
악한 길로 가지 않았습니다.
102 주께서 나를 가르치셨으므로
내가 주의 법을
떠나지 않았습니다.
103 주의 말씀의 맛이 얼마나 단지
내 입에 꿀보다 더 답니다.
104 주의 교훈으로
내가 지혜를 얻었으므로
내가 거짓된 행위를
다 미워합니다.
105 주의 말씀은
나를 안내하는 등불이며
내 길을 비춰 주는 빛입니다.
106 내가 이미 맹세했지만
주의 의로운 법을 지키기로
내가 다시 약속합니다.
107 내가 많은 고통을 당하고 있으니
여호와여, 주께서 약속하신 대로
나를 다시 살려 주소서.
108 여호와여, [e]내 감사의
기도를 받으시고
나에게 주의 법을 가르치소서.
109 내가 항상
생명의 위협을 당하지만
주의 법을 잊지 않고 있습니다.
110 악인들이 나를 잡으려고
덫을 놓았으나
나는 주의 교훈을
떠나지 않았습니다.
111 주의 말씀은
나의 영원한 재산이며
내 마음의 기쁨입니다.
112 나는 죽을 때까지
주의 법을 지키기로
결심하였습니다.

113 나는 두 마음을
품는 자를 미워하고
주의 법을 사랑합니다.
114 주는 나의 피난처요 방패이시므로
내가 주의 약속에 희망을 겁니다.
115 악을 행하는 자들아, 나를 떠나라.
나는 내 하나님의 명령에
순종하리라.
116 여호와여, 주의 약속대로
나를 붙들어 살게 하시고
내 희망이 좌절되지 않게 하소서.
117 나를 붙잡아 주소서.
그러면 내가 안전하여
계속 주의 법을 지킬 것입니다.
118 주의 법을 떠난 자들을
주는 버리셨으므로
그들의 거짓된 계획은
아무 쓸모가 없습니다.
119 주께서는 세상의 모든 악인들을
쓰레기처럼 취급하십니다.
그래서 내가
주의 법을 사랑합니다.
120 내가 주를 두려워하여 떨며
주의 심판을 무서워합니다.

121 내가 옳고
공정한 일을 행하였으니
나를 원수들의 손에
버려 두지 마소서.
122 주의 종의 행복을 보증하시고
교만한 자들이
나를 억누르지 못하게 하소서.
123 주의 구원과
주의 의로운 말씀을 사모하다가
내 눈이 쇠약해졌습니다.
124 주의 한결같은 사랑으로
나를 다스리시고
주의 법을 나에게 가르치소서.
125 나는 주의 종입니다.
나에게 통찰력을 주셔서
주의 법을 깨달아 알게 하소서.
126 여호와여, 주께서
행동하실 때입니다.
사람들이 주의 법을
어기고 있습니다.
127 그러나 나는 주의 계명을
순금보다 더 사랑합니다.
128 그러므로 내가 주의 교훈을
옳은 것으로 여기고
모든 거짓된 행위를 미워합니다.

129 주의 교훈이 훌륭하므로
내가 마음을 다해
이것을 지킵니다.
130 주의 말씀을 해석하면
어리석은 자도
깨달을 수 있습니다.
131 내가 주의 명령을 기다리고
몹시 사모합니다.
132 주를 사랑하는 자에게
언제나 하시던 대로
나에게 오셔서
나를 불쌍히 여기소서.
133 주의 말씀으로
내 발걸음을 인도하셔서
죄가 나를
지배하지 못하게 하소서.
134 나를 괴롭히는 사람들에게서
나를 구하셔서
내가 주의 교훈을 따르게 하소서.
135 주의 사랑으로
나를 굽어살피시고
나에게 주의 법을 가르치소서.
136 사람들이 주의 법을
지키지 않으므로
내 눈물이 시냇물처럼 흐릅니다.

137 여호와여, 주는 의로우시고
주의 심판은 공정합니다.
138 주께서 주신 법은
아주 공정하고 신뢰할 만합니다.
139 내 원수들이
주의 말씀을 무시하니
[f]내 분노가 불처럼 타오릅니다.
140 주의 약속은 확실하므로
내가 이것을 사랑합니다.
141 내가 보잘것없어 멸시를 당하나
나는 주의 법을 잊지 않았습니다.
142 주의 의는 영원하고
주의 법은 진실합니다.
143 환난과 고통이
나에게 밀어닥쳤으나
주의 말씀이 나에게
위로가 됩니다.
144 주의 법은 언제나 공정합니다.
나에게 깨달음을 주셔서
내가 살게 하소서.
145 여호와여, 내가
진심으로 기도합니다.
나에게 응답하소서.
내가 주의 명령에
순종하겠습니다.
146 내가 주께 부르짖습니다.
나를 구원하소서.
내가 주의 법을 지키겠습니다.
147 내가 이른 새벽에 일어나
주의 도움을 구하며
주의 약속에 희망을 걸어 봅니다.
148 내가 주의 말씀을 묵상하려고
밤새도록 깨어 있습니다.
149 여호와여, 주의
한결같은 사랑으로
내 기도를 들으시고
주의 법에 따라
나를 살려 주소서.
150 악을 추구하는 자들이
가까이 왔으나
그들은 주의 법과는
거리가 먼 자들입니다.
151 그러나 여호와여,
주는 나에게 가까이 계시니
주의 모든 명령은 진리입니다.
152 나는 오래 전부터 주의 말씀이
영원한 것을 알았습니다.

153 나의 고통을 보시고
나를 구하소서.
내가 주의 법을 잊지 않았습니다.
154 주는 나를 위해 변호하시고
나를 구하셔서
주의 약속대로
나를 다시 살려 주소서.
155 악인들이 구원을
받을 수 없는 것은
그들이 주의 법을
지키지 않기 때문입니다.
156 그러나 여호와여,
주는 한없이
자비로우신 분이시니
주의 법에 따라
나를 살려 주소서.
157 나를 핍박하는 원수들이 많으나
나는 주의 법에서
떠나지 않았습니다.
158 내가 이 악한 자들을 보고
분노를 금할 수 없는 것은
그들이 주의 말씀을
지키지 않기 때문입니다.
159 여호와여, 내가 주의 교훈을
얼마나 사랑하는지 보소서.
주의 한결같은 사랑으로
내 생명을 구하소서.
160 주의 모든 말씀은 진리이며
주의 모든 의로운 법은
영원합니다.
161 권력 있는 자들이
이유 없이 나를 핍박하나
내가 두려워하는 것은
주의 말씀밖에 없습니다.
162 나는 많은 보화를 얻은 것처럼
주의 말씀을 기뻐합니다.
163 나는 거짓된 것을
미워하고 싫어하며
주의 법을 사랑합니다.
164 주의 의로운 법에 대하여
내가 하루에 일곱 번씩
주를 찬양합니다.
165 주의 법을 사랑하는 자들에게는
큰 평안이 있으니
아무것도 그들을
넘어뜨릴 수 없습니다.
166 여호와여, 내가
주의 구원을 갈망하며
주의 계명을 지킵니다.
167 내가 주의 가르침을 실천하고
이것을 몹시 사랑합니다.
168 나는 주의 명령과
교훈을 다 지키며
주는 내가 행하는 것을
다 보고 계십니다.

169 여호와여, 나의 기도에
귀를 기울이시고
주의 말씀대로
나에게 깨달음을 주소서.
170 나의 기도를 들으시고
주의 약속대로 나를 구하소서.
171 주께서 주의 법을
나에게 가르치시니
내가 항상 주를 찬양하겠습니다.
172 주의 계명이 의로우니
내가 주의 말씀을
노래하겠습니다.
173 내가 주의 명령을
따르기로 하였으니
주는 항상 나를 도우소서.
174 여호와여, 나는
주의 구원을 갈망하며
주의 법을 즐거워합니다.
175 나를 살려 주셔서
내가 주를 찬양하게 하시고
주의 법이 나를 돕게 하소서.
176 길 잃은 양처럼 내가 방황합니다.
여호와여, 주의 종을 찾으소서.
내가 주의 계명을
잊지 않았습니다.

Notas al pie

 1. 119:7 또는 ‘판단을’
 2. 119:25 또는 ‘내 영혼이 진토에 붙었사오니’
 3. 119:31 또는 ‘주의 증거에 밀접하였사오니’
 4. 119:55 또는 ‘지켰나이다’
 5. 119:108 또는 ‘내 입의 낙헌제를’
 6. 119:139 또는 ‘내 열성이 나를 소멸하였나이다’