Nouă Traducere În Limba Română

Mica 1:1-16

1Cuvântul Domnului, care a venit la Mica din Moreșet, în zilele lui Iotam, Ahaz și Ezechia, regii lui Iuda1 Mica a fost contemporan cu profeții Isaia și Osea (vezi primul verset din fiecare carte). – ce a văzut el cu privire la Samaria și la Ierusalim:

2Ascultați, toate popoarele!

Să ia aminte pământul și tot ce este pe el!

Stăpânul Domn să fie martor împotriva voastră,

Stăpânul – din Templul Său cel sfânt2 Probabil cu referire la cer; vezi v. 3.!

Judecată împotriva Samariei și a Ierusalimului

3Iată, Domnul iese din Lăcașul Lui;

El coboară și pășește pe înălțimile pământului!

4Munții se topesc sub El

și văile se despică

precum ceara înaintea focului

și ca apele care țâșnesc printre versanți.

5Toate acestea sunt din cauza fărădelegii lui Iacov,

din cauza păcatelor Casei lui Israel!

Care este fărădelegea lui Iacov?

Oare nu Samaria?

Care sunt înălțimile5 Vezi 2 Cron. 28:25; sau, cf. LXX: păcatul. Iudeei?

Oare nu Ierusalimul?

6„Voi preface Samaria într‑un morman de pietre pe câmp,

în plantații pentru viță.

Îi voi prăvăli în vale pietrele

și‑i voi dezveli temeliile.

7Toate chipurile ei cioplite vor fi sfărâmate,

tot câștigul ei va fi ars în foc

și pe toți idolii ei îi voi lăsa pradă pustiirii;

căci din plată de prostituată i‑a adunat

și în plată de prostituată se vor preface.“

Plânset și tânguire

8Din cauza aceasta voi jeli și voi geme,

voi umbla desculț și gol,

voi scoate strigăte precum șacalii

și voi boci ca struții.

9Căci rana ei este de nevindecat;

ea s‑a întins până în Iuda,

a ajuns până la poarta poporului meu,

până la Ierusalim.

10Nu spuneți în Gat10 Gat sună asemănător cu termenul ebraic pentru a da de știre.,

nu plângeți deloc!

Tăvăliți‑vă în țărână,

la Bet‑Leafra10 Bet‑Leafra înseamnă Casa țărânei.!

11Treci, locuitoare a Șafirului11 Șafir înseamnă plăcut(ă).,

goală și plină de rușine!

Locuitoarea Țaananului11 Țaanan sună asemănător cu termenul ebraic pentru a ieși.

nu îndrăznește să iasă!

Bet‑Ețelul este în jale;

sprijinul lui a fost luat de la voi!11 Bet‑Ețel înseamnă Casa apropiată (vecină).

12Locuitoarea Marotului12 Marot înseamnă Cele amare. tânjește

după vremuri mai bune,

căci a coborât nenorocirea din partea Domnului

până la poarta Ierusalimului.

13Înhamă‑ți caii la carul de luptă,

locuitoare a Lachișului13 Lachiș sună asemănător cu termenul ebraic pentru caii folosiți la atelaj.!

Tu ai fost cea dintâi pricină de păcătuire

pentru fiica Sionului,

căci în tine au fost găsite

fărădelegile lui Israel.

14De aceea vei da daruri de despărțire14 Sau: zestre, pe care tatăl o dăruia fetei când aceasta părăsea casa părintească.

lui Moreșet‑Gat!

Casele din Aczib vor fi o amăgire14 Aczib sună asemănător cu termenul ebraic pentru amăgire.

pentru regii lui Israel!

15Voi aduce un stăpânitor împotriva ta,

locuitor din Mareșa!15 Mareșa sună asemănător cu termenul ebraic pentru stăpânitor.

Slava lui Israel

va veni la Adulam.

16Rade‑te și tunde‑te

din cauza fiilor tăi, care erau bucuria ta;

lărgește‑ți pleșuvia precum vulturul,

căci vor pleca de la tine în captivitate!

Nueva Versión Internacional

Miqueas 1:1-16

1Esta es la palabra que el Señor dirigió a Miqueas de Moréset, durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esta es la visión que tuvo acerca de Samaria y de Jerusalén.

La venida del Señor

2Escuchen, pueblos todos;

presten atención la tierra

y todo lo que hay en ella.

Desde su santo templo

el Señor, el Señor omnipotente,

será testigo en contra de ustedes.

3¡Miren! Ya sale el Señor de su morada;

ya baja y se encamina

hacia las cumbres de la tierra.

4A su paso se derriten las montañas

como la cera junto al fuego;

se parten en dos los valles

como partidos por el agua de un torrente.

5Y todo esto por la transgresión de Jacob,

por los pecados del pueblo de Israel.

¿Acaso no representa Samaria

la transgresión de Jacob?

¿Y no es acaso en Jerusalén

donde están los santuarios paganos de Judá?

6Dejaré a Samaria hecha un montón de ruinas:

¡convertida en campo arado para viñedos!

Arrojaré sus piedras al valle,

y pondré al descubierto sus cimientos.

7Todos sus ídolos serán hechos pedazos;

toda su paga de prostituta será arrojada al fuego.

Yo destrozaré todas sus imágenes.

Todo cuanto ganó como prostituta,

en paga de prostituta se convertirá.

Lamento de Miqueas

8Por eso lloraré y gritaré de dolor,

y andaré descalzo y desnudo.

Aullaré como chacal

y gemiré como avestruz.

9Porque la herida de Samaria es incurable:

ha llegado hasta Judá.

Se ha extendido hasta mi pueblo,

¡hasta la entrada misma de Jerusalén!

10No lo anuncien en Gat,1:10 En hebreo, Gat suena como el verbo que significa anuncien.

no se entreguen al llanto;

¡revuélquense de dolor

en el polvo de Bet Leafrá!1:10 En hebreo, Bet Leafrá significa casa de polvo.

11Habitantes de Safir,1:11 En hebreo, Safir significa placentero.

emigren desnudos y humillados.

Los habitantes de Zanán1:11 En hebreo, Zanán suena como el verbo que significa salir.

no se atrevieron a salir.

Bet Ésel está gimiendo,

y va a retirarles su apoyo.

12Se retuercen esperando el bien,

los habitantes de Marot;1:12 En hebreo, Marot suena como la palabra que significa amargura.

el Señor ha enviado el mal

hasta la entrada misma de Jerusalén.

13Habitantes de Laquis,1:13 En hebreo, Laquis suena como la palabra que significa corceles.

¡enganchen al carro los corceles!

Con ustedes comenzó el pecado de la hija de Sión;

en ustedes se hallaron los delitos de Israel.

14Por tanto, despídanse de Moréset Gat.

Los edificios de la ciudad de Aczib1:14 En hebreo, Aczib significa destrucción.

son una trampa para los reyes de Israel.

15Habitantes de Maresá,1:15 En hebreo, Maresá suena como la palabra que significa conquistador.

yo enviaré contra ustedes un conquistador,

y hasta Adulán irá a parar

la flor y nata de Israel.

16Así que rasúrate la barba y rápate la cabeza;

haz duelo por tus amados hijos;

agranda tu calva como la del buitre,

pues tus hijos te serán arrebatados.