Nouă Traducere În Limba Română

Mica 2

Planurile celor răi şi planurile lui Dumnezeu

1„Vai de cei ce urzesc nelegiuire
    şi uneltesc răul[a] în aşternutul lor!
Chiar din zorii dimineţii încep să le săvârşească,
    pentru că le stă în putere.
Poftesc ogoare, şi apoi pun mâna pe ele!
    Poftesc case, iar apoi şi le însuşesc!
Îl jecmănesc pe om şi casa lui,
    pe bărbat şi moştenirea sa.

De aceea, aşa vorbeşte Domnul:

«Iată, plănuiesc împotriva acestui clan o nenorocire
    de care nu vă veţi putea feri grumajii!
Şi nu veţi mai umbla plini de înfumurare,
    căci vor fi vremuri grele.
În ziua aceea, veţi fi de pomină
    şi se va face un cântec de jale pe seama voastră, care va zice:
‘Suntem ruinaţi de tot!
    El înstrăinează proprietatea poporului meu!
Vai cum o înlătură de la mine!
    Ogoarele noastre le împarte trădătorilor[b]!’

De aceea nu vei mai avea pe nimeni
    care să împartă ţara prin sorţ în adunarea Domnului.

Falşii profeţi

‘Nu mai predicaţi!’, vor predica ei atunci.
    ‘Să nu mai predice aceste lucruri!
        Ocările nu ne vor copleşi!’
Dar ce ar trebui să se zică, casă a lui Iacov?[c] Ar trebui să se zică:
    ‘Se mânie chiar atât de uşor Duhul Domnului?
        Acesta este felul Lui de a lucra?’
Oare nu fac bine cuvintele Mele
    celui ce umblă cu dreptate?[d]
De curând, poporul Meu
    s-a ridicat ca un duşman.[e]
Aţi smuls mantaua,
    ce acoperea haina[f],
de la cei care treceau în siguranţă
    ca nişte oameni ce se întorc de la război[g].
Voi le izgoniţi pe femeile poporului Meu
    din casele lor plăcute
şi luaţi de la copiii lor
    pentru totdeauna slava Mea.
10 Sculaţi-vă şi plecaţi,
    căci acesta nu mai este locul vostru de odihnă[h].
Pentru că a devenit necurat,
    el va fi distrus, iar distrugerea va fi cumplită!
11 Dacă un mincinos şi un înşelător ar veni şi ar spune:
    ‘Îţi voi predica despre vin şi despre băuturi tari!’[i],
        acela ar fi considerat drept predicatorul acestui popor!

Promisiunea restaurării

12 Cu siguranţă te voi strânge în întregime, Iacove!
    Cu siguranţă voi aduna rămăşiţa lui Israel!
Îi voi pune laolaltă ca pe o turmă în ţarc,
    ca pe nişte oi în păşunea lor;
        locul acela va mişuna de oameni.
13 Cel ce deschide calea va merge înaintea lor;
    ei vor pătrunde, vor intra pe poartă şi vor ieşi.
Împăratul lor va trece înaintea lor,
    şi Domnul va fi în fruntea lor.»“

Notas al pie

  1. Mica 2:1 Lit.: fac răul
  2. Mica 2:4 Asirienii (vezi Is. 33:1); sau: cuceritorilor; sau: răzvrătiţilor, apostaţilor
  3. Mica 2:7 Sau: Aceasta ar trebui să zică casa lui Iacov?
  4. Mica 2:7 Sau, cf. LXX: de a lucra? / Oare nu fac bine cuvintele Lui / celui ce umblă cu dreptate?; în v. 7 avem fie cuvintele falşilor profeţi, care pun nişte întrebări retorice, fie cuvintele lui Mica, împotriva acestora
  5. Mica 2:8 Sau: V-aţi ridicat ca un duşman / împotriva poporului Meu.
  6. Mica 2:8 Sensul în ebraică al celor două versuri este nesigur; sau: Aţi smuls mantaua celor paşnici
  7. Mica 2:8 Sau: oameni care nu se gândesc de război, fie în ideea că sunt paşnici (vezi nota precedentă), fie în ideea că au certitudinea că războiul a trecut (vezi versul precedent, cu care este în paralelism sinonimic)
  8. Mica 2:10 Vezi Deut. 12:9; Is. 28:12
  9. Mica 2:11 Sau: Îţi voi promite vin şi băuturi tari

Nueva Versión Internacional

Miqueas 2

El castigo a los ricos opresores

1¡Ay de los que solo piensan en el mal,
    y aun acostados hacen planes malvados!
En cuanto amanece, los llevan a cabo
    porque tienen el poder en sus manos.
Codician campos, y se apropian de ellos;
    casas, y de ellas se adueñan.
Oprimen al varón y a su familia,
    al hombre y a su propiedad.

Por tanto, así dice el Señor:

«Ahora soy yo el que piensa
    traer sobre ellos una desgracia,
    de la que no podrán escapar.
Ya no andarán erguidos,
    porque ha llegado la hora de su desgracia.
En aquel día se les hará burla,
    y se les cantará este lamento:
“¡Estamos perdidos!
    Se están repartiendo los campos de mi pueblo.
¡Cómo me los arrebatan!
    Nuestra tierra se la reparten los traidores”».

Por eso no tendrán en la asamblea del Señor
    a nadie que reparta la tierra.

Falsos profetas

Estos profetas me dicen:
    «¡Deja ya de profetizarnos!
    ¡No nos vengas con que el oprobio nos alcanzará!»
Los descendientes de Jacob declaran:
    «¿Acaso ha perdido el Señor la paciencia?
    ¿Es esta su manera de actuar?
¿Acaso no hacen bien sus palabras?
    ¿Acaso no caminamos con el Justo?»
Ayer ustedes eran mi pueblo,
    pero hoy se han vuelto mis enemigos.
A los que pasan confiados,
    a los que vuelven de la guerra,
    los despojan de su manto.
A las mujeres de mi pueblo
    las echan de sus preciadas casas,
y a sus niños los despojan para siempre
    del honor que les di.

10 ¡Levántense! ¡Pónganse en marcha,
    que este no es un lugar de reposo!
¡Está contaminado,
    destruido sin remedio!
11 Si, con la intención de mentirles,
    llega algún embustero y les dice:
«Yo les anuncio vino y cerveza»,
    este pueblo lo verá como un profeta.

Promesa de liberación

12 Te aseguro, Jacob,
    que yo reuniré a todo tu pueblo.
Te aseguro, Israel,
    que yo juntaré a tu remanente.
Los congregaré como a rebaño en el aprisco,
    como a ovejas que, en medio del pastizal,
    balan huyendo de la gente.
13 El que abre brecha marchará al frente,
    y también ellos se abrirán camino;
atravesarán la puerta y se irán,
    mientras su rey avanza al frente,
    mientras el Señor va a la cabeza.