Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 54

Un legământ de pace veşnic

1«Bucură-te, stearpo,
    tu, care nu poţi naşte!
Izbucneşte în chiuituri şi strigă,
    tu, care nu eşti în durerile naşterii!
Căci copiii femeii părăsite vor fi mai mulţi
    decât ai celei măritate, zice Domnul.
Lărgeşte locul cortului tău
    şi întinde învelitoarele locuinţelor tale!
        Nu te opri!
Lungeşte-ţi corzile
    şi întăreşte-ţi ţăruşii!
Căci te vei întinde la dreapta şi la stânga,
    iar urmaşii[a] tăi vor lua în stăpânire neamuri
        şi vor locui cetăţile pustiite.

Nu te teme, căci nu vei mai fi făcută de ruşine!
    Nu te ruşina, căci nu vei mai suferi dispreţul!
Vei uita ruşinea tinereţii tale
    şi nu-ţi vei mai aminti de ocara văduviei tale.
Căci Cel Ce te-a făcut îţi este soţ –
    Domnul Oştirilor este Numele Său –
şi Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel –
    El este numit Dumnezeul întregului pământ.
Ca pe o soţie părăsită
    şi cu duhul mâhnit,
        aşa te-a chemat Domnul;
ca pe o soţie alungată în tinereţe,
    zice Dumnezeul tău.
Pentru o clipă te-am părăsit,
    dar te voi aduna cu multă îndurare.
Într-o izbucnire de mânie
    Mi-am ascuns faţa de tine pentru o clipă,
dar cu o dragoste veşnică mă voi îndura de tine,
    zice Domnul, Răscumpărătorul tău.

Pentru Mine aceasta va fi ca în zilele lui Noe,
    când am jurat că apele lui Noe nu vor mai inunda pământul;
tot aşa am jurat şi acum
    că nu mă voi mai mânia pe tine şi nu te voi mai mustra.
10 Pot să se mute munţii,
    pot să se clatine dealurile,
dar dragostea Mea statornică nu se va îndepărta de la tine
    şi legământul Meu de pace nu se va clătina,
        zice Domnul, Cel Ce se îndură de tine.

11 Nenorocito! Bătuto de furtună! Nemângâiato!
    Îţi voi reclădi pietrele în antimoniu[b]
        şi-ţi voi pune temelii de safir.
12 Îţi voi face meterezele din rubin,
    porţile din nestemate
        şi toate zidurile din pietre scumpe.
13 Toţi fiii tăi vor fi învăţaţi de Domnul
    şi mare va fi pacea fiilor tăi.
14 Vei fi întemeiată în dreptate,
    departe de tiranie,
        căci nu vei avea de ce să te temi;
departe de teroare,
    căci aceasta nu se va mai apropia de tine.
15 Dacă cineva va porni un război împotriva ta, nu va fi trimis de Mine;
    oricine porneşte un război împotriva ta va cădea din pricina ta.

16 Să ştii că Eu l-am creat pe fierarul
    care suflă în cărbunii aprinşi
        şi făureşte o armă potrivită pentru scopul ei;
tot Eu l-am creat şi pe pustiitor să nimicească.
17     Orice armă care este făurită împotriva ta va da greş
        şi pe orice limbă care se ridică să te judece o vei condamna.
Aceasta este moştenirea robilor Domnului
    şi îndreptăţirea lor din partea Mea, zice Domnul.

Notas al pie

  1. Isaia 54:3 Lit.: sămânţa; vezi nota de la 53:10
  2. Isaia 54:11 Sau: lapislazuli

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Isaaya 54

Ekitiibwa Kya Sayuuni eky’Oluvannyuma

1“Yimba ggwe omugumba
    atazaalanga;
tandika okuyimbira mu ddoboozi ery’omwanguka osanyukire ddala
    ggwe atalumwanga kuzaala.
Kubanga ggwe eyalekebwa
    ojja kuba n’abaana bangi okusinga oyo akyalina bba,”
    bw’ayogera Mukama.
“Gaziya weema yo, owanvuye emiguwa gyayo,
tokwata mpola;
    nyweza enkondo zo.
Kubanga olisaasaanira
    ku mukono gwo ogwa ddyo
    era n’ogwa kkono,
n’ezzadde lyo lirirya amawanga,
    era abantu bo balituula mu bibuga ebyalekebwa awo ebyereere.

“Totya kubanga toliddayo kukwatibwa nsonyi.
    Toggwaamu maanyi kubanga togenda kuswazibwa.
Olyerabira ensonyi z’obuvubuka bwo,
    n’ekivume ky’obwannamwandu bwo tolikijjukira nate.
Kubanga Omutonzi wo ye balo,
    Mukama Katonda ow’Eggye lye linnya lye.
Omutukuvu wa Isirayiri ye Mununuzi wo,
    Katonda ow’ensi yonna, bw’ayitibwa.
Kubanga Mukama Katonda yakuyita okomewo,
    ng’omukazi eyali alekeddwawo ng’alina ennaku ku mutima;
omukazi eyafumbirwa ng’akyali muto, n’alekebwawo,”
    bw’ayogera Katonda wo.
“Nakulekako akaseera katono nnyo;
    naye ndikukuŋŋaanya n’okusaasira okungi.
Obusungu obubuubuuka bwe bwankwata
    nakweka amaaso gange okumala ekiseera,
naye ndikukwatirwa ekisa n’okwagala okutaliggwaawo,”
    bw’ayogera Mukama Katonda,
    Omununuzi wo.

“Kubanga gye ndi,
    bino biri nga bwe byali mu biseera bya Nuuwa.
Nga bwe nalayira nti amazzi ga Nuuwa tegagenda kuddamu kulabikako ku nsi,
    bwe ntyo ndayira nti siriddayo kukusunguwalira wadde okukunenya.
10 Kubanga ensozi ziyinza okuvaawo n’obusozi okuggyibwawo
    naye okwagala kwange okutaggwaawo tekulisagaasagana
so n’endagaano yange ey’emirembe
    teriggyibwawo,”
    bw’ayogera Mukama Katonda akusaasira.

Yerusaalemi eky’Ebiro Ebijja

11 Mukama agamba nti,
    “Ggwe Yerusaalemi ekibuga ekibonyaabonyezebwa, ekisuukundibwa emiyaga awatali kulaba ku mirembe;
    laba ndikuzimba buto n’amayinja ag’amabala amalungi,
    emisingi gyo ne gizimbibwa ne safiro.
12 Ebitikkiro byo ndibikola n’amayinja amatwakaavu,
    n’emiryango gyo ne ngikola ne kabunkulo,
    ne bbugwe yenna ne mwetoolooza amayinja ag’omuwendo.
13 N’abaana bo bonna baliyigirizibwa Mukama;
    n’emirembe gy’abaana bo giriba mingi.
14 Olinywezebwa mu butuukirivu
    era toojoogebwenga,
kubanga tolitya,
    onoobanga wala n’entiisa kubanga terikusemberera.
15 Omuntu yenna bwakulumbanga kiriba tekivudde gye ndi.
    Buli anaakulumbanga anaawangulwanga ku lulwo.
16 Laba nze natonda omuweesi,
    awujja amanda agaliko omuliro
    n’aweesa ekyokulwanyisa olw’omugaso gwakyo.
Era nze natonda abazikiriza abakozesa ekyokulwanyisa okumalawo obulamu.
17     Naye teri kyakulwanyisa kye baliweesa ekirikwolekera ne kikusobola,
    era oliwangula buli lulimi olulikuvunaana era oluwoza naawe.
Guno gwe mugabo gw’abaddu ba Mukama,
    n’obutuukirivu bwabwe obuva gye ndi,”
    bw’ayogera Mukama.