Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 55

Invitaţie la abundenţă

1Voi toţi cei care sunteţi însetaţi,
    veniţi la ape!
Voi care n-aveţi argint,
    veniţi, cumpăraţi şi mâncaţi!
Veniţi, cumpăraţi vin şi lapte
    fără argint şi fără plată!
De ce vă cheltuiţi argintul pe ceea ce nu este pâine
    şi truda pe ceea ce nu satură?
Ascultaţi-Mă cu atenţie şi mâncaţi ce este bun,
    desfătaţi-vă sufletul cu mâncare gustoasă!
Luaţi aminte şi veniţi la Mine!
    Ascultaţi şi sufletul vostru va trăi!
Voi încheia cu voi un legământ veşnic
    şi astfel îndurările faţă de David vor fi întărite.
Iată, l-am făcut un martor înaintea popoarelor,
    un conducător şi un stăpânitor pentru popoare.
Iată, vei aduna neamuri pe care nu le cunoşti

şi neamuri care nu te cunosc vor alerga la tine,

din pricina Domnului, Dumnezeul tău,
    a Sfântului lui Israel,
        căci El te-a împodobit cu glorie.»

Căutaţi pe Domnul cât timp mai poate fi găsit!
    Chemaţi-L cât timp mai este aproape!
Nelegiuitul să-şi părăsească calea,
    iar omul rău să renunţe la gândurile lui!
Să se întoarcă la Domnul, Care îi va arăta îndurare,
    la Dumnezeul nostru, Care îl va ierta pe deplin.

«Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre,
    iar căile voastre nu sunt căile Mele,
        zice Domnul.
Pentru că, aşa cum sunt de sus cerurile faţă de pământ,
    tot aşa sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre
        şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre.
10 Căci, aşa cum ploaia şi zăpada
    coboară din ceruri
şi nu se întorc înapoi
    până nu udă pământul,
făcându-l să rodească şi să încolţească,
    dând sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă,
11 tot aşa este şi cu al Meu Cuvânt, care iese din gura Mea:
    nu se va întoarce la Mine fără rod,
ci Îmi va împlini dorinţa
    şi va reuşi în lucrul pentru care L-am trimis.

12 Veţi ieşi cu bucurie
    şi veţi fi călăuziţi în pace;
munţii şi dealurile
    vor izbucni în strigăte de bucurie înaintea voastră
şi toţi copacii câmpiei
    vor bate din palme.
13 În locul mărăcinilor va creşte chiparosul
    şi în locul ciulinului[a] va creşte mirtul,
iar aceasta va fi o faimă pentru Domnul,
    un semn veşnic, nepieritor.»“

Notas al pie

  1. Isaia 55:13 Identificarea exactă a acestei plante este nesigură

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Isaaya 55

Abalumwa Ennyonta Bayitibwa

1“Kale mujje,
    mmwe mwenna abalumwa ennyonta, mujje eri amazzi.
Mujje mmwe abatalina ssente zigula,
    mujje muweebwe bye mwagala,
envinnyo oba amata ebitali bya kugula
    ebitaliiko miwendo gya kusasula.
Lwaki musaasaanya ensimbi zammwe ku ebyo ebitali bya kulya
    muteganira ebyo ebitakkusa?
Mumpulirize, mumpulirize n’obwegendereza mulye ebyo ebirungi,
    emmeeme yammwe eneesanyuka nnyo.
Mumpulirize mujje gye ndi.
    Muwulirize mubeere balamu;
nnaabakolera endagaano ey’olubeerera,
    era egyo gy’emikisa gyange n’okwagala bye nasuubiza Dawudi.
Laba namufuula omujulirwa eri abantu,
    omukulembeze era omugabe w’abantu.
Laba oliyita amawanga g’otomanyi,
    era amawanga g’otomanyi galyanguwa okujja gy’oli.
Kiribaawo olw’obuyinza bwa Mukama Katonda wo
    era Omutukuvu wa Isirayiri
    kubanga akugulumizza.”
Munoonye Mukama nga bw’akyayinzika okulabika,
    mumukaabirire nga bw’akyali okumpi.
Omubi aleke ekkubo lye,
    n’atali mutuukirivu aleke ebirowoozo bye.
Leka adde eri Mukama naye anaamusaasira, adde eri Katonda waffe
    kubanga anaamusonyiyira ddala.

“Kubanga ebirowoozo byange si birowoozo byammwe
    era n’amakubo gammwe si ge makubo gange,”
    bw’ayogera Mukama.
“Ng’eggulu bwe liri waggulu okukira n’ensi,
    bwe gatyo amakubo gange bwe gali ewala ennyo n’amakubo gammwe,
    n’ebirowoozo byange bwe biri eri ebirowoozo byammwe.
10 Era ng’enkuba bwetonnya
    n’omuzira ne gugwa okuva mu ggulu
n’ebitaddayo,
    wabula ne bifukirira ettaka, ebirime ne bikula,
ne bimerusa ensigo z’omusizi,
    era ne biwa omuli emmere,
11 bwe kityo ekigambo kyange ekiva mu kamwa kange bwe kiri;
    tekiriddayo bwereere,
naye kirikola ekyo kye njagala
    era kirituukiriza ekyo kye nakituma.
12 Kubanga mulifuluma n’essanyu
    ne mugenda mirembe,
ensozi n’obusozi nabyo
    ne bitandika okuyimba nga bibalabye,
n’emiti gyonna
    ne gitendereza n’essanyu.
13 Mu kifo ky’omweramannyo mulimeramu olusambya,
    ne mu kifo ky’omutovu mulimeramu omumwanyi.
Era kino kiribaawo erinnya lya Mukama limanyibwe
    era ako ke kaliba akabonero akataliggwaawo
    ak’emirembe n’emirembe.”