Nouă Traducere În Limba Română

Ieremia 23

Vlăstarul Domnului

1„Vai de păstorii care distrug şi risipesc turma păşunii Mele, zice Domnul. De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel, împotriva păstorilor care pasc pe poporul Meu: «Pentru că Mi-aţi risipit oile, le-aţi izgonit şi nu le-aţi îngrijit, vă voi pedepsi pentru răutatea faptelor voastre, zice Domnul. Eu Însumi voi aduna rămăşiţa turmei Mele din toate ţările în care am izgonit-o şi o voi aduce înapoi în păşunea ei, unde va rodi şi se va înmulţi. Voi pune peste ea păstori care o vor paşte. Nu îi va mai fi teamă, nici groază şi nici o oaie nu va mai lipsi din ea, zice Domnul

«Iată, vin zile, zice Domnul,
    când îi voi ridica lui David un Vlăstar drept,
un Împărat Care va împărăţi cu înţelepciune
    şi Care va face judecată şi dreptate în ţară.
În zilele lui, Iuda va fi mântuit
    şi Israel va locui în siguranţă.
Va fi cunoscut sub Numele de
    Domnul, Dreptatea noastră!

De aceea, iată, vin zile, zice Domnul, când nu se va mai zice: ‘Viu este Domnul, Care i-a scos pe israeliţi din ţara Egiptului’, ci: ‘Viu este Domnul, Care a scos şi a adus înapoi pe urmaşii Casei lui Israel din nord şi din toate ţările în care îi risipise!’ Atunci ei vor locui în propria lor ţară.»“

Mesaj cu privire la profeţi

Cu privire la profeţi:

„Inima îmi este zdrobită înăuntrul meu;
    toate oasele îmi tremură;
sunt ca un om beat,
    ca un om biruit de vin
din cauza Domnului
    şi a sfintelor Lui cuvinte.
10 Ţara este plină de cei ce comit adulter;
    din cauza blestemului[a] ţara jeleşte
        şi păşunile din pustie sunt uscate.
Alergarea lor este rea
    şi puterea lor este pentru nelegiuire.“

11 „Căci atât profetul, cât şi preotul sunt stricaţi.
    Chiar şi în Casa Mea le-am găsit răutatea, zice Domnul.
12 De aceea, calea lor va fi precum alunecuşul;
    vor fi împinşi în întuneric
        şi vor cădea în el,
căci voi aduce nenorocirea peste ei
    în anul când îi voi pedepsi, zice Domnul.“

13 „Printre profeţii Samariei
    am văzut următoarea scârboşenie:
ei au profeţit în numele lui Baal
    şi l-au rătăcit pe poporul Meu, Israel.
14 Printre profeţii Ierusalimului
    am văzut un lucru îngrozitor:
        ei comit adulter şi trăiesc în minciună;
îi sprijină pe răufăcători
    astfel că nici unul nu se întoarce de la răutatea lui.
Toţi sunt înaintea Mea ca Sodoma,
    iar locuitorii cetăţii ca Gomora.“

15 „Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor despre profeţi:

«Iată, îi voi face să se hrănească cu pelin
    şi le voi da să bea ape otrăvite,
căci, prin profeţii Ierusalimului,
    s-a răspândit stricăciunea în toată ţara.»“

16 „Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor:

«Nu ascultaţi cuvintele pe care vi le profeţesc profeţii voştri,
    căci ei vă dau speranţe false;
vă spun viziuni inventate de mintea lor,
    care nu sunt din gura Domnului.
17 Ei spun celor ce Mă dispreţuiesc:
    Domnul a zis: ‘Veţi avea pace’,
iar tuturor celor ce trăiesc după încăpăţânarea inimii lor
    le spun: ‘Nu va veni asupra voastră nici un rău!’
18 Dar care dintre ei a fost prezent la sfatul Domnului
    ca să vadă şi să audă Cuvântul Lui?
        Cine a luat aminte la Cuvântul Lui şi l-a ascultat?»“
19 „Iată, furtuna Domnului
    izbucneşte cu mânie,
vijelia se năpusteşte
    şi cade asupra capului celor răi.
20 Mânia Domnului nu se va potoli
    până când El nu Îşi va împlini în întregime
        planurile inimii Lui.
În zilele de pe urmă
    veţi înţelege limpede lucrul acesta.“
21 „Nu Eu i-am trimis pe aceşti profeţi,
    şi totuşi ei au alergat.
Nu Eu le-am vorbit,
    şi totuşi ei au profeţit.
22 Dacă ar fi fost prezenţi la sfatul Meu,
    ar fi vestit poporului Meu cuvintele Mele
şi l-ar fi întors de la calea lui cea rea,
    de la răutatea faptelor lui.

23 Sunt Eu numai un Dumnezeu de aproape, zice Domnul,
    nu şi un Dumnezeu de departe?[b]
24 Se poate ascunde cineva în locuri secrete
    fără ca Eu să-l văd? zice Domnul.
        Nu umplu Eu cerurile şi pământul? zice Domnul.

25 Am auzit ce spun profeţii care profeţesc minciuni în Numele Meu. Ei zic: «Am avut un vis! Am avut un vis!» 26 Până când vor continua profeţii aceştia să profeţească minciunile şi înşelătoriile minţii lor? 27 Ei cred că prin visele pe care şi le povestesc unul altuia îl vor face pe poporul Meu să-Mi uite Numele, tot aşa cum strămoşii lor Mi-au uitat Numele în favoarea lui Baal. 28 Profetul care a avut un vis să istorisească visul, dar cel care are Cuvântul Meu, să vestească acel Cuvânt întocmai. Căci ce au a face paiele cu grânele? zice Domnul. 29 Nu este Cuvântul Meu ca un foc şi ca un ciocan care sfărâmă stânca în bucăţi? zice Domnul.

30 De aceea, iată, sunt împotriva profeţilor care-şi fură unul altuia cuvintele aşa zis ale Mele, spune Domnul. 31 Da, zice Domnul, sunt împotriva profeţilor care iau cuvântul lor şi-l profeţesc drept Cuvânt al Meu! 32 Sunt împotriva celor ce profeţesc vise mincinoase, zice Domnul. Ei le istorisesc şi rătăcesc astfel pe poporul Meu cu minciunile şi cu îndrăzneala lor. Nu Eu i-am trimis şi nu Eu le-am poruncit. Ei nu sunt de nici un folos pentru poporul acesta, zice Domnul.

33 Dacă cineva din poporul acesta, sau un profet, sau un preot te va întreba: «Care este oracolul[c] Domnului?», să le spui: «Ce oracol[d]? Vă voi lepăda!», zice Domnul. 34 Iar pe profetul, preotul sau altcineva din popor care va zice: «Acesta este oracolul Domnului!», îl voi pedepsi Eu, atât pe acel om, cât şi pe familia lui. 35 Fiecare să zică prietenului sau fratelui său: «Ce a răspuns Domnul?» sau: «Ce a zis Domnul 36 Dar să nu mai ziceţi: «Acesta este oracolul Domnului!», căci cuvântul celui ce spune acestea, devine propriul lui oracol[e] şi astfel voi pervertiţi cuvintele Dumnezeului celui Viu, Domnul Oştirilor, Dumnezeul nostru. 37 Deci să zici profetului astfel: «Ce ţi-a răspuns Domnul?» sau: «Ce ţi-a vorbit Domnul 38 Dacă însă veţi mai zice: «Acesta este oracolul Domnului!», iată ce spune Domnul: «Pentru că aţi folosit cuvintele: ‘Acesta este oracolul Domnului!’, când Eu v-am spus să nu le mai folosiţi, 39 iată, vă voi uita de tot şi vă voi lepăda din prezenţa Mea, atât pe voi, cât şi cetatea pe care v-am dat-o vouă şi strămoşilor voştri. 40 Voi pune peste voi o batjocură şi o ruşine veşnică, care nu vor fi uitate.»“

Notas al pie

  1. Ieremia 23:10 Sau: din cauza acestor lucruri
  2. Ieremia 23:23 În contextul politeismului antic, Dumnezeu afirmă că el nu este o simplă zeitate locală, ci este Dumnezeul întregului pământ
  3. Ieremia 23:33 TM; LXX, VUL: povara; şi în vs. 34, 36, 38
  4. Ieremia 23:33 TM; LXX, VUL: Voi sunteţi povara?; în ebraică oracol şi povară sunt cuvinte identice; posibil joc de cuvinte în TM
  5. Ieremia 23:36 Sau: propria lui povară; joc de cuvinte între oracol (ebr. masa) şi povară (ebr. masa)

Nueva Versión Internacional (Castilian)

Jeremías 23

El Rey justo

1«¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas!», afirma el Señor. Por eso, así dice el Señor, el Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo: «Vosotros habéis dispersado a mis ovejas; las habéis expulsado y no os habéis encargado de ellas. Pues bien, yo me encargaré de castigaros por vuestras malas acciones —afirma el Señor—. Al resto de mis ovejas yo mismo las reuniré de todos los países adonde las expulsé; y las haré volver a sus pastos, donde crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las pastorearán, y ya no temerán ni se espantarán, ni faltará ninguna de ellas —afirma el Señor—.

»Vienen días —afirma el Señor—,
    en que de la simiente de David
    haré surgir un vástago justo;
él reinará con sabiduría en el país,
    y practicará el derecho y la justicia.
En esos días Judá será salvada,
    Israel morará seguro.
Y este es el nombre que se le dará:
    “El Señor es nuestra salvación”.

»Por eso —afirma el Señor— vienen días en que ya no se dirá: “Por la vida del Señor, que hizo salir a los israelitas de la tierra de Egipto”, sino: “Por la vida del Señor, que hizo salir a los descendientes de la familia de Israel, y los hizo llegar del país del norte, y de todos los países adonde los había expulsado”. Y habitarán en su propia tierra».

Profetas mentirosos

En cuanto a los profetas:

Se me parte el corazón en el pecho
    y se me estremecen los huesos.
Por causa del Señor
    y de sus santas palabras,
hasta parezco un borracho,
    alguien dominado por el vino.
10 A causa de la maldición,
    el país está lleno de adúlteros,
la tierra está de luto
    y los pastos del desierto se han secado.
Los profetas corren tras la maldad,
    y usan su poder para la injusticia.

11 «Impíos son los profetas y los sacerdotes;
    aun en mi propia casa encuentro su maldad
            —afirma el Señor—.

12 »Por eso su camino será resbaladizo;
    serán empujados a las tinieblas,
    y en ellas se hundirán.
Yo traeré sobre ellos una calamidad
    en el año de su castigo
            —afirma el Señor—.

13 »Algo insólito he observado
    entre los profetas de Samaria:
profetizaron en nombre de Baal,
    y descarriaron a mi pueblo Israel.
14 Y entre los profetas de Jerusalén
    he observado cosas terribles:
cometen adulterio, y viven en la mentira;
    fortalecen las manos de los malhechores,
    ninguno se convierte de su maldad.
Todos ellos son para mí como Sodoma;
    los habitantes de Jerusalén son como Gomorra».

15 Por tanto, así dice el Señor Todopoderoso contra los profetas:

«Haré que coman alimentos amargos
    y que beban agua envenenada,
porque los profetas de Jerusalén
    han llenado de corrupción todo el país».

16 Así dice el Señor Todopoderoso:

«No hagáis caso de lo que dicen los profetas,
    pues os dan falsas esperanzas;
cuentan visiones que se han imaginado
    y que no proceden de la boca del Señor.
17 A los que me desprecian les aseguran
    que yo digo que gozarán de bienestar;
a los que obedecen los dictados de su terco corazón
    les dicen que no les sobrevendrá ningún mal.
18 ¿Quién de ellos ha estado en el consejo del Señor?
    ¿Quién ha recibido o escuchado su palabra?
    ¿Quién ha atendido y escuchado su palabra?
19 El huracán del Señor se ha desatado con furor;
    un torbellino se cierne amenazante
    sobre la cabeza de los malvados.
20 La ira del Señor no cesará
    hasta que haya realizado por completo
    los propósitos de su corazón.
Al final de los tiempos
    lo comprenderéis con claridad.
21 Yo no envié a esos profetas,
    pero ellos corrieron;
ni siquiera les hablé,
    pero ellos profetizaron.
22 Si hubieran estado en mi consejo,
    habrían proclamado mis palabras a mi pueblo;
lo habrían hecho volver de su mal camino
    y de sus malas acciones.

23 »¿Soy acaso Dios solo de cerca?
    ¿No soy Dios también de lejos?
            —afirma el Señor—.
24 ¿Podrá el hombre hallar un escondite
    donde yo no pueda encontrarlo?
            —afirma el Señor—.
    ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra?
            —afirma el Señor—.

25 »He escuchado lo que dicen los profetas que profieren mentiras en mi nombre, los cuales dicen: “¡He tenido un sueño, he tenido un sueño!” 26 ¿Hasta cuándo seguirán dándole valor de profecía a las mentiras y delirios de su mente? 27 Con los sueños que se cuentan unos a otros pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, como sus antepasados se olvidaron de mi nombre por el de Baal. 28 El profeta que tenga un sueño, que lo cuente; pero el que reciba mi palabra, que la proclame con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? —afirma el Señor—. 29 ¿No es acaso mi palabra como fuego, y como martillo que pulveriza la roca? —afirma el Señor—.

30 »Por eso yo estoy contra los profetas que se roban mis palabras entre sí —afirma el Señor—. 31 Yo estoy contra los profetas que sueltan la lengua y hablan por hablar —afirma el Señor—. 32 Yo estoy contra los profetas que cuentan sueños mentirosos, y que al contarlos hacen que mi pueblo se extravíe con sus mentiras y sus presunciones —afirma el Señor—. Yo no los he enviado ni les he dado ninguna orden. Son del todo inútiles para este pueblo —afirma el Señor—.

Profecías falsas

33 »Y, si este pueblo, o algún profeta o sacerdote, te pregunta: “¿Qué mensaje[a] tenemos del Señor?”, tú les responderás: “¿De qué mensaje habláis?” Yo os abandonaré —afirma el Señor—. 34 Y, si un profeta o un sacerdote, o alguien del pueblo, dice: “Este es el mensaje del Señor”, yo castigaré a ese hombre y a su casa. 35 Así deberán hablarse entre amigos y hermanos: “¿Qué ha respondido el Señor?”, o “¿Qué ha dicho el Señor?” 36 Pero no deberán mencionar más la frase “Mensaje del Señor”, porque el mensaje de cada uno será su propia palabra, ya que vosotros habéis distorsionado las palabras del Dios viviente, del Señor Todopoderoso, nuestro Dios. 37 Así les dirás a los profetas: “¿Qué os ha respondido el Señor? ¿Qué os ha dicho?” 38 Pero, si respondéis: “¡Mensaje del Señor!”, el Señor dice: “Por cuanto habéis dicho: ‘¡Mensaje del Señor!’, habiéndoos yo prohibido que pronunciarais esta frase, 39 entonces me olvidaré de vosotros y os echaré de mi presencia, junto con la ciudad que os di a vosotros y a vuestros antepasados. 40 Y os afligiré con un oprobio eterno, con una humillación eterna que jamás será olvidada”».

Notas al pie

  1. 23:33 mensaje. Juego de palabras aquí y en los vv. siguientes; el vocablo hebreo también significa carga.