Estera 1 – NTLR & NIRV

Nouă Traducere În Limba Română

Estera 1:1-22

Împrejurările destituirii împărătesei Vaști

1Iată ce s‑a întâmplat în zilele lui Ahașveroș1 Xerxes I (486–465 î.Cr.); peste tot în Estera., – acel Ahașveroș care domnea din India până în Cuș1 Regiunea Nilului Superior; Etiopia și teritoriile învecinate., peste o sută douăzeci și șapte de provincii1 Unități administrative mai mici decât satrapiile; [peste tot în carte]. –, 2în perioada în care împăratul Ahașveroș stătea pe tronul său împărătesc din citadela Susei.

3În al treilea an al domniei sale, Ahașveroș a dat un ospăț în cinstea tuturor demnitarilor și a slujitorilor săi. Armata Persiei și ai Mediei, nobilii și conducătorii provinciilor se aflau înaintea lui. 4El le‑a arătat bogăția glorioasă a împărăției sale și splendoarea prețioasă a măreției sale în multe zile, timp de o sută optzeci de zile. 5Când zilele acestea s‑au încheiat, împăratul a pregătit întregului popor care se afla în citadela Susei, celor mari și celor mici deopotrivă, un ospăț de șapte zile, în curtea grădinii palatului împărătesc.

6Țesături de bumbac, de culoare albă și violet, erau prinse cu funii din in subțire și din purpură de niște verigi de argint și pe stâlpi de marmură. Paturi de aur și de argint stăteau pe un paviment de porfir, de marmură, de sidef și de piatră neagră. 7Băuturile se serveau din vase de aur, fiecare vas fiind diferit de celălalt. Vinul împărătesc se găsea din belșug, mulțumită dărniciei împăratului. 8Băutura era oferită în urma unui decret imperial, fără opreliști, căci împăratul ordonase tuturor mai marilor de la palat să facă pe plac fiecărui oaspete. 9Împărăteasa Vaști a dat și ea un ospăț femeilor, în palatul imperial al împăratului Ahașveroș.

10În ziua a șaptea, în timp ce inima îi era veselă de vin, împăratul le‑a poruncit lui Mehuman, lui Bizta, lui Harbona, lui Bigta, lui Abagta, lui Zetar și lui Carcas, cei șapte eunuci care slujeau înaintea împăratului Ahașveroș, 11s‑o aducă înaintea împăratului pe împărăteasa Vaști, purtând coroana împărătească, pentru ca popoarele și demnitarii să‑i vadă frumusețea, căci ea era plăcută la înfățișare. 12Dar împărăteasa Vaști a refuzat să vină și n‑a ascultat de porunca trimisă de împărat prin eunuci. Împăratul s‑a supărat foarte tare și s‑a aprins de mânie. 13Atunci împăratul a vorbit cu înțelepții săi, cunoscători ai obiceiurilor vremii, căci așa se obișnuia, și anume ca împăratul să se sfătuiască cu toți cei ce cunoșteau legea și dreptatea. 14În apropierea lui se aflau Karșena, Șetar, Admata, Tarșiș, Meres, Marsena și Memucan, cei șapte demnitari ai Persiei și ai Mediei, care vedeau fața împăratului și care aveau locul întâi în împărăție.

15El a zis:

– Cum trebuie pedepsită, după lege, împărăteasa Vaști, pentru că nu a împlinit porunca împăratului Ahașveroș trimisă prin eunuci?

16Memucan a răspuns în prezența împăratului și a demnitarilor astfel:

– Nu numai față de împărat s‑a purtat rău împărăteasa Vaști, ci și față de toți demnitarii și de toate popoarele din toate provinciile împăratului Ahașveroș, 17pentru că fapta împărătesei se va răspândi la toate soțiile acestora, astfel că ele își vor disprețui soții în ochii lor când vor zice: „Împăratul Ahașveroș i‑a zis împărătesei Vaști să se înfățișeze înaintea lui, dar ea nu a venit!“ 18Când vor fi auzit despre fapta împărătesei, soțiile nobililor Persiei și ai Mediei vor vorbi și ele la fel tuturor demnitarilor împăratului, iar lucrul acesta va da naștere la mult dispreț și mânie.

19Dacă împăratul găsește că este bine, să dea un decret imperial, care să fie înscris în legislația medo-persană pentru a nu fi încălcat, decret în care să se spună că Vaști nu va mai putea intra niciodată în prezența împăratului Ahașveroș, și că demnitatea ei de împărăteasă va fi dată, de către împărat, alteia, mai vrednică decât ea. 20Decretul împăratului va fi auzit în tot imperiul său, cât este el de mare, și astfel toate soțiile le vor da cinste soților lor, de la cel mai mare până la cel mai mic.

21Sfatul a fost plăcut înaintea împăratului și a demnitarilor, și împăratul a făcut după sfatul lui Memucan. 22El a trimis scrisori în toate provinciile împăratului, fiecărei provincii după scrierea ei și fiecărui popor după limba lui, pentru ca fiecare bărbat să fie stăpân în casa lui și să vorbească limba propriului său popor.

New International Reader’s Version

Esther 1:1-22

Vashti Is Removed From Her Position as Queen

1King Xerxes ruled over the 127 territories in his kingdom. They reached from India all the way to Cush. Here is what happened during the time Xerxes ruled over the whole Persian kingdom. 2He was ruling from his royal throne in the fort of Susa. 3In the third year of his rule King Xerxes gave a feast. It was for all his nobles and officials. The military leaders of Persia and Media were there. So were the princes and the nobles of the territories he ruled over.

4Every day for 180 days he showed his guests the great wealth of his kingdom. He also showed them how glorious his kingdom was. 5When those days were over, the king gave another feast. It lasted for seven days. It was held in the garden of the king’s courtyard. It was for all the people who lived in the fort of Susa. Everyone from the least important person to the most important was invited. 6The garden was decorated with white and blue linen banners. They hung from ropes that were made out of white linen and purple cloth. The ropes were connected to silver rings on marble pillars. There were gold and silver couches in the garden. They were placed on a floor that was made out of small stones. The floor had purple crystal, marble, mother-of-pearl and other stones of great value. 7Royal wine was served in gold cups. Each cup was different from all the others. There was plenty of wine. The king always provided as much as his guests wanted. 8He commanded that they should be allowed to drink as much or as little as they wished. He directed all his servants to give his guests what they asked for.

9Queen Vashti also gave a feast. Only women were invited. It was held in the royal palace of King Xerxes.

10On the seventh day Xerxes was in a good mood because he had drunk a lot of wine. So he gave a command to the seven officials who served him. They were Mehuman, Biztha, Harbona, Bigtha, Abagtha, Zethar and Karkas. 11King Xerxes told them to bring Queen Vashti to him. He wanted her to come wearing her royal crown. He wanted to show off her beauty to the people and nobles. She was lovely to look at. 12The attendants told Queen Vashti what the king had ordered her to do. But she refused to come. So the king became very angry.

13It was the king’s practice to ask for advice about matters of law and fairness. So he spoke with the wise men who understood what was going on at that time. 14They were the men closest to the king. Their names were Karshena, Shethar, Admatha, Tarshish, Meres, Marsena and Memukan. They were the seven nobles of Persia and Media. They were the king’s special advisers and the most important men in the kingdom.

15“You know the law,” the king said. “What should I do to Queen Vashti? She hasn’t obeyed my command. The officials told her what I ordered her to do, didn’t they?”

16Then Memukan gave a reply to the king and the nobles. He said, “Queen Vashti has done what is wrong. But she didn’t do it only against you, King Xerxes. She did it also against all the nobles. And she did it against the people in all the territories you rule over. 17All the women will hear about what the queen has done. Then they won’t respect their husbands. They’ll say, ‘King Xerxes commanded Queen Vashti to be brought to him. But she wouldn’t come.’ 18Here is what will start today. The leading women in Persia and Media who have heard about the queen’s actions will act in the same way. They’ll disobey all your nobles, just as she disobeyed you. They won’t have any respect for their husbands. They won’t honor them.

19“So if it pleases you, send out a royal order. Let it be written down in the laws of Persia and Media. Those laws can never be changed. Let the royal order say that Vashti can never see you again. Also let her position as queen be given to someone who is better than she is. 20And let your order be announced all through your entire kingdom. Then all women will have respect for their husbands, from the least important to the most important.”

21The king and his nobles were pleased with that advice. So he did what Memukan had suggested. 22The king sent messages out to every territory in the kingdom. He sent them to each territory in its own writing. He sent them to every nation in its own language. The messages announced that every man should rule over his own family, using his own language.