Nouă Traducere În Limba Română

Deuteronom 28

Binecuvântări datorate ascultării

1Dacă vei asculta pe deplin de glasul Domnului, Dumnezeul tău, păzind şi împlinind toate poruncile pe care eu ţi le dau astăzi, Domnul, Dumnezeul tău, îţi va da întâietate peste toate neamurile pământului. Toate aceste binecuvântări vor veni peste tine şi vei avea parte de ele, dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeul tău.

Vei fi binecuvântat în cetate şi la câmp. Rodul pântecelui tău şi rodul pământurilor tale, creşterea cirezilor tale şi creşterea turmelor tale vor fi binecuvântate. Coşul şi covata ta vor fi binecuvântate. Vei fi binecuvântat la venire şi la plecare.

Domnul îţi va da biruinţă asupra duşmanilor care se vor ridica împotriva ta. Pe un drum vor ieşi împotriva ta, dar pe şapte drumuri vor fugi dinaintea ta.

Domnul va face ca binecuvântarea să fie în hambarele tale şi peste toate lucrurile pe care vei pune mâna în ţara pe care Domnul, Dumnezeul tău, ţi-o dă.

Domnul te va face un popor sfânt, aşa cum ţi-a promis, dacă vei păzi poruncile Lui şi vei umbla în căile Lui. 10 Toate popoarele pământului vor vedea că Numele Domnului este chemat peste tine şi se vor teme de tine. 11 Domnul te va copleşi cu bunătăţi – înmulţind rodul pântecelui tău, rodul animalelor tale şi al pământului tău – în ţara pe care Domnul, Dumnezeul tău, a promis că ţi-o va da. 12 El îţi va deschide cerul, vistieria Lui cea bună, pentru a-ţi da ploaie pe pământ la timp şi pentru a binecuvânta tot lucrul mâinilor tale. Vei împrumuta multe neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut.

13 Domnul te va face cap, nu coadă; întotdeauna vei fi în frunte şi niciodată nu vei fi ultimul, dacă vei asculta de toate poruncile Domnului, Dumnezeul tău, pe care eu ţi le dau astăzi ca să le păzeşti şi să le împlineşti 14 şi dacă nu te vei abate de la nici o poruncă pe care ţi-o dau astăzi, nici la dreapta şi nici la stânga, păzindu-te ca nu cumva să te duci după alţi dumnezei şi să le slujeşti.

Blesteme în urma neascultării

15 Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeul tău, păzind şi împlinind toate poruncile şi hotărârile pe care ţi le dau astăzi, toate aceste blesteme vor veni peste tine şi te vor ajunge.

16 Vei fi blestemat în cetate şi la câmp. 17 Coşul şi covata ta vor fi blestemate. 18 Rodul pântecelui tău, al pământului tău, al cirezilor tale şi al turmelor tale va fi blestemat. 19 Vei fi blestemat la venire şi la plecare.

20 Domnul va trimite împotriva ta blestemul, neliniştea şi mustrarea în mijlocul tuturor lucrurilor pe care le vei face, până când vei fi nimicit şi vei pieri repede din cauza faptelor tale rele, pentru care L-ai[a] părăsit. 21 Domnul va trimite peste tine ciuma, până te va nimici din ţara în care ai intrat ca s-o stăpâneşti. 22 El te va lovi cu tifos şi cu friguri, cu inflamaţie şi cu febră, cu sabie, cu filoxeră şi cu mană. Ele te vor urmări până te vor distruge. 23 Cerul de deasupra capului tău va fi de cupru, iar pământul de sub tine va fi de fier. 24 Domnul va trimite pe pământul tău ploaie de praf şi de pulbere. Ea va cădea din cer peste tine ca să te nimicească. 25 Domnul va face să fii biruit de duşmanii tăi; pe un drum vei ieşi împotriva lor şi pe şapte drumuri vei fugi dinaintea lor. Vei fi o pricină de groază pentru toate regatele pământului. 26 Trupurile alor tăi vor fi hrană pentru toate păsările cerului şi pentru toate animalele pământului şi nu va fi nimeni care să le sperie.

27 Domnul te va lovi cu bubele Egiptului şi cu răni, cu umflături şi cu scabie, de care nu te vei putea vindeca. 28 El te va lovi cu nebunie, cu orbire şi cu rătăcire a minţii.

29 Ziua în amiaza mare vei bâjbâi cum umblă orbul prin întuneric. Nu vei prospera în nimic din ceea ce vei face; cu adevărat, în fiecare zi vei fi asuprit şi jefuit şi nu va fi nimeni care să îţi vină în ajutor. 30 Te vei logodi cu o femeie, dar altul o va lua şi se va culca cu ea. Vei construi case şi nu vei locui în ele, vei planta vii şi nu te vei bucura de rodul lor. 31 Boii tăi vor fi înjunghiaţi înaintea ochilor tăi şi nu vei mânca din ei. Ţi se vor lua asinii dinaintea ta şi nu ţi se vor mai da înapoi. Turmele tale vor fi date duşmanilor tăi şi nimeni nu îţi va veni în ajutor. 32 Fiii şi fiicele tale vor fi date unui alt popor, iar ochii tăi vor îmbătrâni uitându-se în fiecare zi după ei şi mâinile tale vor fi fără putere. 33 Un popor pe care nu-l cunoşti va mânca rodul câmpurilor tale şi tot venitul muncii tale şi în toate zilele vei fi asuprit şi zdrobit. 34 Priveliştea aceasta, pe care o vei vedea zilnic, te va face să înnebuneşti. 35 Domnul te va lovi cu bube rele la genunchi şi la picioare, de care nu vei fi în stare să te vindeci, te va lovi din talpa piciorului până în creştetul capului.

36 Domnul te va duce, pe tine şi pe regele pe care îl vei pune să domnească peste tine, la un neam pe care nu l-ai cunoscut nici tu, nici părinţii tăi. Acolo vei sluji altor dumnezei, idolilor din lemn şi din piatră. 37 Vei fi de râs, de pomină şi de batjocură printre toate popoarele, pe unde te va duce Domnul.

38 Vei semăna multă sămânţă pe câmpurile tale, dar vei recolta puţin, pentru că o vor mânca lăcustele. 39 Vei sădi vii şi le vei lucra, dar nu vei bea şi nu vei strânge struguri din ele, pentru că le vor mânca viermii. 40 Vei avea măslini pe toată întinderea ţării, dar nu te vei unge cu ulei, pentru că măslinele se vor strica. 41 Ţi se vor naşte fii şi fiice, dar nu vor rămâne ai tăi, pentru că vor merge în captivitate. 42 Omizile îţi vor mânca toţi pomii şi rodul pământului.

43 Străinul care locuieşte în mijlocul tău se va ridica tot mai sus, deasupra ta, iar tu te vei coborî tot mai jos. 44 El te va putea împrumuta, dar tu nu vei fi în stare să-l împrumuţi. El va fi cap, iar tu vei fi coadă.

45 Toate aceste blesteme vor veni peste tine, te vor urmări şi te vor ajunge din urmă, până te vor nimici, fiindcă nu ai ascultat de glasul Domnului, Dumnezeul tău, păzind poruncile şi hotărârile pe care ţi le-a dat. 46 Ele vor fi pentru totdeauna un semn şi o minune pentru tine şi urmaşii tăi. 47 Fiindcă nu ai slujit Domnului, Dumnezeul tău, în vreme de prosperitate, cu bucurie şi cu inimă bună, 48 vei sluji, flămând, însetat şi dezbrăcat, duşmanilor tăi, pe care Domnul îi va trimite împotriva ta. El îţi va aşeza pe gât un jug de fier până când te va nimici.

49 Domnul va aduce de departe un neam împotriva ta, de la marginile pământului, care se va năpusti asupra ta asemenea vulturului, un neam a cărui limbă nu o vei înţelege, 50 un neam cu o înfăţişare necruţătoare, care nu va avea respect faţă de bătrân sau milă pentru tânăr. 51 Ei îţi vor mânca rodul cirezilor tale şi rodul pământului tău, până când te vor face să pieri. Nu îţi vor lăsa nici grâne, nici vin, nici ulei, nici viţei în cirezile tale sau miei în turmele tale, până când te vor face să pieri. 52 Ei îţi vor asedia toate cetăţile de pe toată întinderea ţării, ca să îţi dărâme zidurile cele înalte şi fortificate, în care te-ai încrezut. Ei îţi vor asedia toate cetăţile din întreaga ţară, pe care ţi-a dat-o Domnul, Dumnezeul tău.

53 Din cauza asediului şi a strâmtorării în care te va aduce duşmanul tău, te vei hrăni cu rodul pântecelui tău, carnea fiilor şi a fiicelor tale, pe care Domnul, Dumnezeul tău, ţi i-a dat. 54 Bărbatul cel mai delicat şi mai sensibil dintre ai tăi va privi cu răutate la fratele lui, la femeia care se odihneşte la pieptul lui şi la copiii pe care i-a lăsat să trăiască 55 şi nu le va da nimic din carnea copiilor cu care se hrăneşte, pentru că nu-i va mai rămâne nimic din cauza asediului şi a strâmtorării în care te va aduce duşmanul tău, în toate cetăţile tale. 56 Femeia cea mai delicată şi mai sensibilă – care, de delicată şi de sensibilă ce era, nu ştia cum să calce mai fin cu piciorul pe pământ – va privi cu răutate pe bărbatul de la pieptul ei, pe fiii şi pe fiicele ei 57 şi nu le va da nimic din resturile ieşite, după naştere, dintre picioarele ei sau din copiii pe care îi va naşte, pentru că îi va mânca pe toţi în ascuns din cauza asediului şi a strâmtorării în care te va aduce duşmanul tău, în cetăţile tale.

58 Dacă nu vei păzi şi împlini toate cuvintele acestei Legi, scrise în cartea aceasta, temându-te de acest Nume slăvit şi înfricoşător – adică de Domnul, Dumnezeul tău – 59 atunci Domnul te va lovi, în chip nemaiauzit, pe tine şi pe urmaşii tăi, cu plăgi adânci şi îndelungate şi cu boli grave şi prelungite. 60 Va aduce peste tine toate bolile Egiptului, de care ţi-a fost frică şi se vor lipi de tine. 61 Mai mult, Domnul va aduce peste tine, până te va distruge, toate bolile şi rănile care nu sunt scrise în această Carte a Legii.

62 După ce ai fost atât de numeros precum stelele cerului, vei rămâne un mic număr de oameni, fiindcă nu ai ascultat de glasul Domnului, Dumnezeul tău. 63 Aşa cum Domnul s-a bucurat să îţi facă bine şi să te înmulţească, tot aşa Domnul se va bucura să te ruineze şi să te nimicească. Şi vei fi smuls din ţara în care ai intrat s-o stăpâneşti.

64 Domnul te va împrăştia printre toate popoarele de la o margine până la cealaltă a pământului. Acolo vei sluji altor dumnezei, idolilor din lemn şi din piatră, pe care nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinţii tăi. 65 Printre aceste neamuri nu vei avea pace şi nu vei avea un loc de odihnă pentru talpa picioarelor tale. Acolo Domnul îţi va da o inimă care tremură, nişte ochi lâncezi şi un suflet amorţit. 66 Vei trăi în continuă nesiguranţă, te vei teme noaptea şi ziua şi niciodată nu vei fi sigur de viaţa ta. 67 Dimineaţa vei spune: «O, dacă ar veni seara!», iar seara vei spune: «O, dacă ar veni dimineaţa!», din cauza groazei care îţi va umple inima şi a lucrurilor pe care ochii tăi le vor vedea. 68 Domnul te va întoarce cu corăbiile în Egipt pe drumul despre care îţi spusesem: «Să nu-l mai vezi din nou!» Acolo vă veţi vinde duşmanilor voştri ca sclavi şi sclave, dar nu va fi nimeni să vă cumpere.“

Notas al pie

  1. Deuteronom 28:20 TM: M-ai părăsit

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Втор 28

Благословения за послушание

1Если ты будешь полностью послушен Вечному, твоему Богу, и будешь прилежно исполнять все Его повеления, которые я даю тебе сегодня, то Вечный, твой Бог, поставит тебя выше всех народов на земле. Все эти благословения ты получишь, если будешь слушаться Вечного, твоего Бога.

Ты будешь благословен в городе и благословен в селении[a].

Благословен будешь ты множеством детей, земля твоя принесёт обильный урожай, а стада твои и отары – большой приплод: телят и ягнят.

Твоя корзина и твоя квашня никогда не будут пусты.

Ты будешь благословен, когда будешь входить и когда будешь выходить.

Вечный сделает так, что враги, которые поднимутся против тебя, будут разбиты перед тобой. Они пойдут на тебя по одной дороге, но побегут от тебя по семи.

Вечный наполнит твои амбары и благословит всё, что ты будешь делать своими руками. Вечный, твой Бог, благословит тебя на земле, которую Он даёт тебе.

Вечный поставит тебя Своим святым народом, как Он клялся тебе, если ты будешь исполнять повеления Вечного, твоего Бога, и ходить Его путями. 10 Тогда все народы на земле увидят, что над тобой провозглашено имя Вечного, и будут бояться тебя. 11 Вечный даст тебе изобилие во всём – в твоих детях, приплоде скота и урожаях земли – на земле, которую Он клялся твоим предкам дать тебе.

12 Вечный откроет тебе небеса, свою богатую сокровищницу, чтобы посылать дождь в срок на твою землю и благословлять всякое дело твоих рук. Ты будешь давать взаймы многим народам, а занимать не будешь ни у кого. 13 Вечный сделает тебя головой, а не хвостом. Если ты будешь внимателен к повелениям Вечного, твоего Бога, которые я даю тебе сегодня, и будешь прилежно исполнять их, то ты всегда будешь наверху, а не внизу. 14 Не уклоняйся ни от одного из повелений, которые я даю тебе сегодня, ни вправо, ни влево, не следуй за другими богами и не служи им.

Проклятия за непослушание

15 Но если ты не будешь послушен Вечному, твоему Богу, и не будешь прилежно исполнять все Его повеления и установления, которые я даю тебе сегодня, все эти проклятия придут на тебя и будут с тобой.

16 Ты будешь проклят в городе и проклят в селении.

17 Твоя корзина и твоя квашня всегда будут пусты.

18 Дети твои будут немногочисленны, твоя земля будет давать скудный урожай, а стада твои и отары принесут мало приплода: телят и ягнят.

19 Ты будешь проклят, когда будешь входить и когда будешь выходить.

20 Вечный будет посылать на тебя проклятие, смятение и неудачу во всех делах твоих рук, пока ты не будешь истреблён и не придёшь к быстрой погибели из-за того зла, которое ты сделал, оставив Меня. 21 Вечный будет насылать на тебя мор за мором, пока не истребит тебя с земли, в которую ты вступаешь, чтобы завладеть ею. 22 Вечный нашлёт на тебя чахотку, лихорадку и воспаление, жару и засуху, знойный ветер и плесень, которые будут преследовать тебя, пока ты не погибнешь. 23 Небо над твоей головой станет медью, земля под тобой – железом.[b] 24 Вечный даст твоей стране пыль вместо дождя, и только прах будет падать на тебя с небес, пока ты не погибнешь.

25 Вечный сделает так, что ты будешь разбит врагами. Ты пойдёшь на них по одной дороге, а побежишь от них по семи и станешь отвратителен всем царствам на земле. 26 Твои трупы будут пищей всем небесным птицам и земным зверям, и некому будет отпугнуть их. 27 Вечный нашлёт на тебя нарывы и опухоли Египта[c], гноящиеся язвы и чесотку, от которых ты не сможешь исцелиться. 28 Вечный поразит тебя безумием, слепотой и помрачением ума. 29 В полдень ты будешь бродить на ощупь, как слепец во тьме. Ты будешь неудачлив во всём, что будешь делать; изо дня в день тебя будут притеснять и грабить, и не будет у тебя защитника.

30 Ты обручишься с женщиной, но другой возьмёт её и будет спать с ней. Ты построишь дом, но не будешь в нём жить. Ты посадишь виноградник, но не успеешь собрать даже первый урожай. 31 Твоего вола заколют у тебя на глазах, но ты не будешь есть его мясо. Твоего осла уведут у тебя силой и не вернут. Твои овцы достанутся врагам, и никто не спасёт их для тебя. 32 Твоих сыновей и дочерей отдадут другому народу, и ты истомишь свои глаза, разыскивая их изо дня в день, бессильный хоть что-нибудь сделать. 33 Народ, которого ты не знал, будет есть то, что ты произвёл своим трудом на своей земле, а тебя будут только жестоко притеснять всю твою жизнь. 34 Ты сойдёшь с ума от того, что увидишь. 35 Вечный поразит твои колени и голени болезненными неисцелимыми нарывами, которые распространятся от ступней твоих ног до самого темени.

36 Вечный уведёт тебя и царя, которого ты поставишь над собой, к народу неизвестному ни тебе, ни твоим предкам. Там ты будешь служить другим богам, богам из дерева и камня. 37 Тебя будут презирать и над тобой будут насмехаться, ты будешь отвратителен всем тем народам, к которым уведёт тебя Вечный.

38 Ты будешь сеять на поле много семян, но соберёшь бедный урожай, потому что его пожрёт саранча. 39 Ты будешь сажать виноградники и ухаживать за ними, но не пить тебе вина, не собирать плода, потому что виноград сожрут черви. 40 По всей стране будут расти маслины, но не видать тебе масла, потому что оливки осыплются. 41 У тебя будут сыновья и дочери, но ты не сохранишь их, потому что их уведут в плен. 42 Рои саранчи захватят твои деревья и урожаи твоей земли.

43 Живущий у тебя чужеземец будет подниматься над тобой всё выше и выше, а ты будешь опускаться всё ниже и ниже. 44 Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет головой, а ты будешь хвостом.

45 Все эти проклятия падут на тебя. Они будут преследовать и настигать тебя, пока ты не погибнешь, потому что ты не слушался Вечного, твоего Бога, и не соблюдал повелений и установлений, которые Он дал тебе. 46 Эти бедствия будут свидетельством и знамением для тебя и твоего потомства вовеки. 47 Так как ты не служил Вечному, твоему Богу, с весельем и радостью во время изобилия, 48 то в голоде и жажде, в наготе и страшной нищете ты будешь служить врагам, которых Вечный пошлёт на тебя. Он наденет тебе на шею железное ярмо, пока не погубит тебя.

49 Вечный нашлёт на тебя народ издалека, с дальних концов земли, подобный налетающему орлу, народ, чьего языка ты не будешь понимать, 50 безжалостный народ, не уважающий старика и не щадящий юноши. 51 Он будет пожирать приплод твоего скота и урожаи твоей земли, пока не истребит тебя. Он не оставит тебе ни зерна, ни молодого вина, ни масла, ни телят твоего стада, ни ягнят твоей отары, пока не погубит тебя. 52 Он будет осаждать все твои города по всей земле, пока высокие, укреплённые стены, на которые ты полагаешься, не падут. Он будет осаждать все города по всей земле, которую Вечный, твой Бог, даёт тебе.

53 Из-за страданий, которые враги причинят тебе во время осады, ты будешь есть своих детей, плоть своих сыновей и дочерей, которых дал тебе Вечный, твой Бог. 54 Даже самый изнеженный и чувствительный из ваших людей не станет сострадать[d] собственному брату или любимой жене, или своим уцелевшим детям, 55 и не даст никому из них ничего из плоти своих детей, которых будет есть сам. Это всё, что у него останется. Вот какие страдания враг причинит тебе во время осады всех твоих городов. 56 Самая изнеженная и чувствительная из твоих женщин – такая изнеженная и чувствительная, что не привыкла ступать по земле – поскупится дать[e] любимому мужу и собственному сыну или дочери 57 послед из своего чрева и детей, которых родит. Ведь она захочет съесть их тайно во время осады и в бедствии, которое враг причинит тебе во всех твоих городах.

58 Если ты не будешь прилежно следовать всем словам Закона, который записан в этом свитке, и не будешь чтить славное и страшное имя Вечного, твоего Бога,[f] 59 то Вечный наведёт на тебя и на твоих потомков ужасные несчастья, жестокие и продолжительные бедствия и свирепые, затяжные болезни. 60 Он наведёт на тебя все недуги Египта, которых ты ужасался, и они пристанут к тебе. 61 Ещё Вечный наведёт на тебя такие болезни и беды, о которых не говорится в этом свитке Закона, пока ты не погибнешь. 62 Вас было много, как звёзд на небе, но останется мало, потому что вы не были послушны Вечному, вашему Богу. 63 Как Вечный радовался, делая вам добро и умножая ваше число, так Он будет радоваться, губя и истребляя вас. Вы будете искоренены из земли, куда вы вступаете, чтобы завладеть ею.

64 Тогда Вечный рассеет вас по всем народам, от одного конца земли до другого. Там вы будете служить другим богам – богам из дерева и камня, которых не знали ни вы, ни ваши предки. 65 Между теми народами вы не обретёте покоя, и не будет спокойного места, куда могла бы ступить ваша нога. Там Вечный заставит ваше сердце трепетать, истомит тоской ваши глаза и наполнит отчаянием вашу душу. 66 Вы будете жить в постоянной тревоге, полные ужаса и днём, и ночью, никогда не уверенные в своей жизни. 67 Утром вы скажете: «Ах, скорее бы вечер!» – а вечером: «О, скорее бы утро!» – от ужаса, который наполнит ваши сердца, и из-за того, что увидят ваши глаза. 68 Вечный возвратит вас на кораблях в Египет тем путём, о котором я говорил, что вы никогда не проделаете его вновь. Там вы будете предлагать себя на продажу как рабов и рабынь своим врагам, но никто вас не купит.

Notas al pie

  1. Втор 28:3 Или: «на поле», также в ст. 16.
  2. Втор 28:23 То есть не будет дождя, небо будет источать жар, и земля не будет способна что-либо произрастить.
  3. Втор 28:27 См. Исх. 9:8-11.
  4. Втор 28:54 Букв.: «У человека изнеженного и чувствительного среди вас будет дурной глаз против…» См. сноску на 15:9.
  5. Втор 28:56 Букв.: «У женщины изнеженной и чувствительной среди вас… будет дурной глаз против…» См. сноску на 15:9.
  6. Втор 28:58 Чтить чьё-либо имя, значит чтить самого носителя этого имени, в данном случае чтить Вечного.