Nouă Traducere În Limba Română

Amos 1

1Cuvintele lui Amos, unul dintre păstorii din Tekoa, – ceea ce a văzut el cu privire la Israel, pe vremea lui Uzia, regele lui Iuda, şi pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Iehoaş[a], regele lui Israel, cu doi ani înaintea cutremurului[b]. El a zis:

Domnul răcneşte din Sion
    şi glasul Lui răsună din Ierusalim.
Păşunile păstorilor jelesc[c],
    iar vârful Carmelului este uscat.

Judecată împotriva vecinilor lui Israel: împotriva Aramului

Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale Damascului,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că a treierat Ghiladul
    cu treierătoarea de fier.
Voi trimite foc în Casa lui Hazael,
    care va mistui fortăreţele lui Ben-Hadad.
Voi sfărâma zăvoarele Damascului;
    îl voi nimici pe cel ce locuieşte[d] în câmpia Aven[e]
şi pe cel ce ţine sceptrul în Bet-Eden.
    Poporul lui Aram va merge în captivitate la Chir, zice Domnul

Judecată împotriva Filistiei

Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale Gazei,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că a dus în exil comunităţi întregi,
    ca să le dea pe mâna Edomului.
Voi trimite foc în zidurile Gazei,
    care îi va mistui fortăreţele.
Îl voi nimici pe locuitorul din[f] Aşdod
    şi pe cel ce ţine sceptrul în Aşchelon,
Îmi voi întoarce mâna împotriva Ekronului,
    iar rămăşiţa filistenilor va pieri, zice Stăpânul Domn

Judecată împotriva Tirului

Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale Tirului,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că a dus în exil comunităţi întregi, dându-le Edomului
    şi nu şi-a adus aminte de legământul frăţesc[g].
10 Voi trimite foc asupra zidurilor Tirului,
    care îi va mistui fortăreţele.»

Judecată împotriva Edomului

11 Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale Edomului,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că l-a urmărit cu sabia pe fratele său,
    înăbuşindu-şi îndurarea,
pentru că s-a lăsat mereu condus de mânie
    şi nu şi-a înăbuşit furia.
12 Voi trimite foc în Teman,
    care va mistui fortăreţele Boţrei.»

Judecată împotriva amoniţilor

13 Aşa vorbeşte Domnul:

«Pentru trei nelegiuiri ale amoniţilor,
    ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia,
pentru că a spintecat pântecele femeilor însărcinate din Ghilad,
    ca să-şi lărgească hotarul.
14 Voi aprinde un foc pe zidurile Rabei,
    care îi va mistui fortăreţele
în mijlocul strigătelor de război din ziua bătăliei,
    în mijlocul vijeliei din ziua furtunii.
15 Regele[h] lor va merge în exil
    împreună cu căpeteniile sale», zice Domnul.

Notas al pie

 1. Amos 1:1 Ebr.: Ioaş, o variantă a lui Iehoaş
 2. Amos 1:1 Vezi Zah. 14:5
 3. Amos 1:2 Sau: se usucă
 4. Amos 1:5 Sau: pe cel ce stăpâneşte (regele)
 5. Amos 1:5 Aven înseamnă răutate
 6. Amos 1:8 Sau: pe cel ce stăpâneşte în (sau: pe regele din)
 7. Amos 1:9 Vezi 1 Regi 5:1, 12
 8. Amos 1:15 Sau: Milcom (Moleh, zeul suprem al amoniţilor); ebr.: Malcam

New Russian Translation

Amos 1

1Слова Амоса, одного из пастухов Текоа[a], – то, что он видел об Израиле за два года до землетрясения, когда Уззия был царем Иудеи, а Иеровоам, сын Иоаша, царем Израиля[b].

2Он сказал:

– Прогремит Господь с Сиона

воскликнет Он громким голосом из Иерусалима,

и засохнут пастбища пастухов[c],

и завянет вершина Кармила.

Суд над соседями Израиля

3Так говорит Господь:

– За три греха Дамаска

и за четыре[d] не отвращу Мой гнев.

За то, что он молотил Галаад молотильными досками

с железными зубьями,

4Я пошлю огонь на дом Хазаила[e],

и он пожрет крепости Венадада[f].

5Я сокрушу ворота Дамаска;

погублю обитателей[g] из долины Авен[h]

и того, кто держит скипетр в Бет-Эдене[i].

Народ Арама пойдет в плен в Кир, –

говорит Господь.

6Так говорит Господь:

– За три греха Газы

и за четыре не отвращу Мой гнев.

Потому что она брала в плен целые народы

и продавала их в Эдом[j].

7Я пошлю огонь на стены Газы,

и он пожрет ее крепости.

8Я погублю горожан Ашдода

и того, кто держит скипетр в Ашкелоне.

Я обращу Свою руку против Экрона,

пока не умрет последний из филистимлян, –

говорит Владыка Господь.

9Так говорит Господь:

– За три греха Тира

и за четыре не отвращу Мой гнев.

За то, что он продавал в рабство Эдому

жителей целых поселений,

пренебрегая братским союзом[k].

10Я пошлю огонь на стены Тира,

и он пожрет его крепости.

11Так говорит Господь:

– За три греха Эдома

и за четыре не отвращу Мой гнев.

За то, что он преследовал своего брата[l] мечом,

подавляя всякое сострадание[m],

что гнев его горел непрестанно,

и ярость его всегда пылала –

12Я пошлю огонь на Теман,

и он пожрет крепости Боцры.

13Так говорит Господь:

– За три греха Аммона

и за четыре не отвращу Мой гнев.

За то, что он вспарывал животы беременным женщинам в Галааде,

когда расширял свои границы[n],

14Я зажгу огонь на стенах Раввы,

он пожрет ее крепости

среди криков войны в день брани,

среди вихрей свирепых в день бури.

15Царь ее пойдет в плен

вместе со своими приближенными, –

говорит Господь.

Notas al pie

 1. 1:1 Текоа – небольшое селение приблизительно в 10–15 км южнее Иерусалима и в 10 км от Вифлеема.
 2. 1:1 Уззия правил Иудеей в период с 791 г. по 739 г. до н. э., в то время как Иеровоам II правил Израилем в 793–753 гг. до н. э. Упомянутое землетрясение произошло в 760 г. до н. э.
 3. 1:2 Или: «заплачут пастухи».
 4. 1:3 Повторяющаяся конструкция «за три греха … и за четыре» является особым литературным приемом. По-видимому, она означает «преступление за преступлением», «народ грешит вновь и вновь».
 5. 1:4 Хазаил – царь Дамаска (ок. 842–796 гг. до н. э.). Основал династию в Араме, как это предсказывал Елисей (см. 4 Цар. 8:7-15).
 6. 1:4 По крайней мере два царя Арама носили имя Венадад.
 7. 1:5 Или: «царя».
 8. 1:5 Авен – это название означает «долина зла».
 9. 1:5 Бет-Эден значит «дом удовольствия».
 10. 1:6 Эдом – потомки брата Иакова (см. Быт. 25:25, 30), тем не менее они получали из филистимской земли израильтян в качестве рабов. За участие в этом преступлении Газе, представляющей в данном случае всю филистимскую землю, выносится приговор.
 11. 1:9 Царь Соломон и царь Тира Хирам в свое время заключили дружеское соглашение и установили прочные торговые связи (см. 3 Цар. 5:1-12).
 12. 1:11 Эдомитяне были потомками Исава, а израильтяне потомками Иакова, которые были братьями друг другу (см. Быт. 35:22-26; 36:9-19). Об атаках Эдома на Израиль и Иудею см. Чис. 20:14-21; 2 Пар. 28:17; Авд. 10-14.
 13. 1:11 Или: « … мечом и союзников его уничтожил».
 14. 1:13 Целью таких преступлений, по-видимому, было уничтожение потомков этих народов, которые могли попытаться вернуть себе свою страну.