New International Version

Proverbs 17

1Better a dry crust with peace and quiet
    than a house full of feasting, with strife.

A prudent servant will rule over a disgraceful son
    and will share the inheritance as one of the family.

The crucible for silver and the furnace for gold,
    but the Lord tests the heart.

A wicked person listens to deceitful lips;
    a liar pays attention to a destructive tongue.

Whoever mocks the poor shows contempt for their Maker;
    whoever gloats over disaster will not go unpunished.

Children’s children are a crown to the aged,
    and parents are the pride of their children.

Eloquent lips are unsuited to a godless fool—
    how much worse lying lips to a ruler!

A bribe is seen as a charm by the one who gives it;
    they think success will come at every turn.

Whoever would foster love covers over an offense,
    but whoever repeats the matter separates close friends.

10 A rebuke impresses a discerning person
    more than a hundred lashes a fool.

11 Evildoers foster rebellion against God;
    the messenger of death will be sent against them.

12 Better to meet a bear robbed of her cubs
    than a fool bent on folly.

13 Evil will never leave the house
    of one who pays back evil for good.

14 Starting a quarrel is like breaching a dam;
    so drop the matter before a dispute breaks out.

15 Acquitting the guilty and condemning the innocent—
    the Lord detests them both.

16 Why should fools have money in hand to buy wisdom,
    when they are not able to understand it?

17 A friend loves at all times,
    and a brother is born for a time of adversity.

18 One who has no sense shakes hands in pledge
    and puts up security for a neighbor.

19 Whoever loves a quarrel loves sin;
    whoever builds a high gate invites destruction.

20 One whose heart is corrupt does not prosper;
    one whose tongue is perverse falls into trouble.

21 To have a fool for a child brings grief;
    there is no joy for the parent of a godless fool.

22 A cheerful heart is good medicine,
    but a crushed spirit dries up the bones.

23 The wicked accept bribes in secret
    to pervert the course of justice.

24 A discerning person keeps wisdom in view,
    but a fool’s eyes wander to the ends of the earth.

25 A foolish son brings grief to his father
    and bitterness to the mother who bore him.

26 If imposing a fine on the innocent is not good,
    surely to flog honest officials is not right.

27 The one who has knowledge uses words with restraint,
    and whoever has understanding is even-tempered.

28 Even fools are thought wise if they keep silent,
    and discerning if they hold their tongues.

Nouă Traducere În Limba Română

Proverbe 17

1Mai bine o coajă de pâine uscată, mâncată în pace şi în linişte,
    decât o casă plină de petreceri[a] şi cu ceartă.

Un sclav înţelept va domni peste un fiu care aduce ruşine
    şi va avea parte de moştenire ca unul din fraţi.

Creuzetul este pentru argint şi cuptorul pentru aur,
    dar Cel Ce testează inima este Domnul.

Cel ce face răul ascultă de buzele înşelătoare
    şi cel mincinos dă atenţie limbii răutăcioase.

Cine îl batjocoreşte pe sărac Îl dispreţuieşte pe Creatorul lui;
    cine se bucură de o nenorocire nu va rămâne nepedepsit.

Nepoţii sunt cununa bătrânilor,
    iar părinţii sunt slava copiilor lor.

Cuvintele alese nu se potrivesc celui nebun,
    cu atât mai puţin buzele mincinoase pentru un nobil.

Mita este o piatră preţioasă în ochii celui ce o oferă;
    orice face, el reuşeşte.

Cine acoperă o jignire caută dragostea,
    dar cine o aminteşte mereu dezbină pe cei mai buni prieteni.

10 O mustrare pătrunde mai mult pe cel priceput
    decât o sută de lovituri pe cel prost.

11 Cel rău este înclinat doar spre revoltă;
    un sol fără milă va fi trimis împotriva lui.

12 Mai bine să întâlneşti o ursoaică prădată de puii ei,
    decât un prost în nesăbuinţa lui.

13 Dacă un om întoarce rău pentru bine,
    nici răul nu-i va părăsi casa.

14 Începutul unei certe este ca ruperea unui stăvilar de apă;
    de aceea, opreşte cearta înainte de a se înteţi!

15 Cel ce îndreptăţeşte pe cel rău şi cel ce condamnă pe cel drept
    sunt amândoi o urâciune înaintea Domnului.

16 Ce folos au banii în mâna celui prost?
    Ca să cumpere înţelepciunea? Dar n-are minte …

17 Prietenul iubeşte oricând,
    iar fratele s-a născut să fie alături în necaz.

18 Omul nechibzuit dă garanţie
    şi girează pentru semenul său.

19 Cine iubeşte cearta iubeşte păcatul;
    cine construieşte o poartă înaltă îşi atrage distrugerea.

20 Cel cu inima necinstită nu are parte de bine
    şi cel cu limba înşelătoare cade în necaz.

21 Cine naşte un prost va avea întristare
    şi tatăl unui nebun nu va avea bucurie.

22 O inimă veselă este un bun leac,
    dar un duh mâhnit usucă oasele.

23 Cel rău acceptă mita pe ascuns,
    ca să corupă căile dreptăţii.

24 Înţelepciunea este înaintea omului priceput,
    dar ochii prostului o caută la capătul pământului.

25 Un fiu prost aduce întristare tatălui său
    şi amărăciune celei ce l-a născut.

26 Nu este bine să pedepseşti pe cel nevinovat,
    nici să loveşti pe cei nobili din cauza integrităţii lor.

27 Un om înzestrat cu ştiinţă îşi înfrânează cuvintele
    şi cel înţelept are un duh calm.[b]

28 Chiar şi un prost este considerat înţelept dacă tace
    şi priceput dacă-şi ţine gura.

Notas al pie

  1. Proverbe 17:1 TM: jertfe
  2. Proverbe 17:27 Sau: Cine îşi înfrânează cuvintele este un om înzestrat cu ştiinţă / şi cine are un duh calm este un om înţelept