New International Version

Psalms 1:1-6

BOOK I

Psalms 1–41

Psalm 1

1Blessed is the one

who does not walk in step with the wicked

or stand in the way that sinners take

or sit in the company of mockers,

2but whose delight is in the law of the Lord,

and who meditates on his law day and night.

3That person is like a tree planted by streams of water,

which yields its fruit in season

and whose leaf does not wither—

whatever they do prospers.

4Not so the wicked!

They are like chaff

that the wind blows away.

5Therefore the wicked will not stand in the judgment,

nor sinners in the assembly of the righteous.

6For the Lord watches over the way of the righteous,

but the way of the wicked leads to destruction.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 1:1-6

Cartea I

(Psalmii 1–41)

Psalmul 1

1Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi,

nu se oprește pe calea celor păcătoși

și nu se așază pe scaunul celor batjocoritori!

2Ci își găsește plăcerea în Legea Domnului

și zi și noapte cugetă la Legea Lui.

3El este ca un pom sădit lângă niște izvoare de apă,

care‑și dă rodul la vremea lui

și ale cărui frunze nu se veștejesc.

El prosperă în tot ceea ce face!

4Cei răi însă nu sunt așa,

ci ei sunt ca pleava

spulberată de vânt.

5De aceea cei răi nu pot sta în picioare la judecată

și nici cei păcătoși în comunitatea celor drepți.

6Căci Domnul cunoaște calea celor drepți;

calea celor răi însă duce la pieire.