New International Version

2 Timothy 3:1-17

1But mark this: There will be terrible times in the last days. 2People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, 3without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, 4treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God— 5having a form of godliness but denying its power. Have nothing to do with such people.

6They are the kind who worm their way into homes and gain control over gullible women, who are loaded down with sins and are swayed by all kinds of evil desires, 7always learning but never able to come to a knowledge of the truth. 8Just as Jannes and Jambres opposed Moses, so also these teachers oppose the truth. They are men of depraved minds, who, as far as the faith is concerned, are rejected. 9But they will not get very far because, as in the case of those men, their folly will be clear to everyone.

A Final Charge to Timothy

10You, however, know all about my teaching, my way of life, my purpose, faith, patience, love, endurance, 11persecutions, sufferings—what kinds of things happened to me in Antioch, Iconium and Lystra, the persecutions I endured. Yet the Lord rescued me from all of them. 12In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted, 13while evildoers and impostors will go from bad to worse, deceiving and being deceived. 14But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it, 15and how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. 16All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, 17so that the servant of God3:17 Or that you, a man of God, may be thoroughly equipped for every good work.

Nouă Traducere În Limba Română

2 Timotei 3:1-17

Răutatea oamenilor în zilele de pe urmă

1Să știi că în zilele de pe urmă1 Expresia zilele de pe urmă nu se referă doar la viitorul îndepărtat, ci include și perioada în care trăiește apostolul (vezi v. 6, unde el începe să folosească timpul prezent). Îndemnul din v. 5 (Ferește‑te de aceștia), implică faptul că specificul zilelor de pe urmă se regăsește deja în caracterul oponenților lui Timotei. vor fi vremuri grele. 2Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, aroganți, blasfemiatori, neascultători de părinți, nemulțumitori, lipsiți de sfințenie, 3fără afecțiune, neînduplecați, calomniatori, neînfrânați, sălbatici, neiubitori de bine, 4trădători, nesăbuiți, încrezuți, iubitori mai degrabă de plăceri, decât de Dumnezeu, 5având o formă de evlavie, dar negându‑i puterea. Ferește‑te de aceștia!

6Căci dintre aceștia sunt cei care se furișează în case și pun stăpânire pe femeile ușuratice, împovărate de păcate, mânate de felurite pofte, 7care întotdeauna învață, dar nu pot ajunge la cunoașterea adevărului. 8Așa cum Iannes și Iambres8 Conform tradiției evreiești, numele vrăjitorilor lui Faraon, care i s‑au împotrivit lui Moise, au fost Iannes și Iambres (vezi Ex. 7:11). i s‑au împotrivit lui Moise, tot astfel și acești oameni cu minți pervertite se împotrivesc adevărului, fiind descalificați8 Termenul adokimos înseamnă neaprobat, care nu trece la test, dovedit fals la probe. în ce privește credința. 9Dar ei nu vor mai înainta mult, pentru că, la fel ca în cazul celor doi, nebunia lor va fi arătată tuturor.

Îndemnuri pentru Timotei

10Însă tu mi‑ai urmărit îndeaproape învățătura, purtarea, țelul, credința, îndelunga răbdare, dragostea, perseverența10 Termenul hypomone se referă la capacitatea de a suporta, de a îndura și de a răbda diferite suferințe și persecuții., 11persecuțiile și suferințele, lucrurile care mi s‑au întâmplat în Antiohia, în Iconia și în Listra. Am îndurat astfel de persecuții, dar Domnul m‑a scăpat din toate. 12Toți cei ce vor să trăiască o viață evlavioasă în Cristos Isus vor fi persecutați. 13Dar oamenii răi și impostorii vor merge din rău în mai rău, ducându‑i în rătăcire pe alții și rătăcindu‑se ei înșiși. 14Însă tu să rămâi în lucrurile pe care le‑ai învățat și de care ai ajuns convins. Tu știi de la cine14 Pronumele grecesc este la forma de plural. le‑ai învățat 15și cum, din copilărie, ai cunoscut Sfintele Scripturi, care‑ți pot da înțelepciunea ce duce la mântuire prin credința în Cristos Isus. 16Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos pentru învățătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru acea disciplinare în dreptate, 17pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și pe deplin echipat pentru orice lucrare bună.